Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

apele

1 września 2019 r. w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczniowie naszej szkoły wraz ze sztandarem, przy którym honory pełnili Natalia Pawłowska, Katarzyna Kwaśniewska i Kacper Orzechowski uczestniczyli w uroczystej mszy świętej za ojczyznę w uroczystościach środowiskowych pod pomnikiem.

Delegacja w składzie: Julia Gańczak, Wiktoria Sołtysińska  i Marcel Kołaczkowski  oddała cześć poległym za wolność ojczyzny składając symboliczne kwiaty pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.

W uroczystościach także wzięli udział: pani dyrektor, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.  

 


       

W dniu 21 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia pt. "Maleńka przyszła Miłość". Przygotowaniem apelu zajmowały się panie: Zofia Lewandowska i Elżbieta Koralewska, o oprawę muzyczną zadbał pan Robert Kawka. Jak co roku, najważniejszą częścią apelu były jasełka. Głównymi aktorami w tym roku byli uczniowie kl. IIIa. Zaprezentowali oni historię chłopca pragnącego złożyć dary u stóp Maleńkiego Jezusa, jednak w drodze do stajenki spotkał wielu potrzebujących ludzi, którym rozdał to, co zabrał ze sobą. Po dotarciu do stajenki dowiedział się, że ofiarował Maleńkiej Miłości najpiękniejszy dar - dobre uczynki.

aut. Zofia Lewandowska

 


 

Montaż słowno-muzyczny pod hasłem "Czas na Niepodległą" w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości i święto Patrona szkoły. Program przygotowali uczniowie kl. VII, VIa, VIc, IIIa, IIIb. Poloneza zaprezentowały dzieci z klasy IIIa, które wraz z klasą IIIb wykonywały pieśni patriotyczne. Solistki z zespołu wokalno - muzycznego zaprezentowały pieśni "Biały krzyż", "Ojczyzno ma". Uroczystość uświetniły prezentacje multimedialne. Przepiękną dekorację wykonała p. Królewicz i panie z biblioteki. Uroczystości towarzyszył podniosły, patriotyczny nastrój.

 

  


 

Celem apelu było podziękowanie nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud i pracę włożoną w wychowanie dzieci i młodzieży.

 

 

 

 


 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, po czym odbył się apel na sali gimnastycznej przygotowany przez uczniów klas piątych.

 

 

 

 


 

Na apel uczniowie klas 0-III przygotowali pokaz mody, podczas którego zaprezentowali stroje wiosenne. uczniowie klas IV-VII wystąpili w "Talent show" w którym pokazali swoje talenty wokalne, taneczne, gry na instrumentach. Salę zdobiły plakaty wiosenne, które zostały przygotowane przez klasy 0-VII na konkurs na najładniejszy plakat wiosenny.

 

 

 


 

Cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi w dniu 19.03.2018 r. uczestniczyła w spotkaniu rekolekcyjnym pt.: "Święty Stanisławie świeć nam przykładem". Uczniowie przygotowali inscenizację przedstawiającą historię z życia św. Stanisława Kostki, śpiewali pieśni i recytowali wiersze. Spotkaniu rekolekcyjnemu przewodniczył ks. Stanisław Kowalski, który wygłosił Słowo Boże i udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym na czas tych świętych dni.

 

 

 


 

Jasełka 2017Jak co roku na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbył się uroczysty apel pt.: "Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi". W podniosłym uroczystym nastroju ze wzruszeniem cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi wysłuchała pięknych kolęd i przeniosła się w myślach do Betlejem, gdzie "Wśród nocnej ciszy" w biednej stajence wydarzył się niezwykły cud.

 

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej obchodziła uroczyście Święto Niepodległości i 150 rocznicę urodzin Patrona Szkoły. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy III, VI, VII. O muzyczną oprawę zadbali p. R. Kawka i p. R. Bąk. Wszyscy uczniowie mieli piękne kokardy narodowe. Panie wychowawczynie z klas młodszych przygotowały dekorację nawiązującą do symboli narodowych oraz postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Społeczność szkolna oddała cześć i honor patronowi. Na koniec p. dyrektor podziękowała wszystkim za wkład i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

 


Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowały klasy IVa i IVb oraz klasy drugie IIa, b. Montaż słowno - muzyczny uświetnił zespół. Życzenia dla wszystkich pracowników szkoły na ręce p. Dyrektor złożyła Rada Rodziców.

 

 

 

 


Uczniowie klas Va, Vb i Vc zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny. Następnie wystąpił Zarząd Rady Rodziców w scenie humorystycznej "Kabaret Starszych uczniów. Po części artystycznej uczniowie udali się do klas na krótkie spotkanie z wychowawcami.

 

 

 

 


 

23.06.2017 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. W czasie apelu pani dyrektor i wychowawcy klas wręczyli nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce w klasach I-III oraz świadectwa z wyróżnieniem dla uczniów kl. IV-VI. W dalszej części uroczystości podziwialiśmy inscenizację w wykonaniu uczniów klas VI pt. "Ostatnia lekcja".  Z sentymentem pożegnaliśmy uczniów z klas IIIa, VIa, VIb odchodzących do innej szkoły.

 

 


 

Apel przygotowali uczniowie klas III i V wraz z wychowacami. Przedstawili oni rys historyczny Konstytucji 3 Maja i rozbiorów Polski poprzez scenkę z udziałem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Uczniowie klas III pięknie zaśpiewali pieśni patriotyczne związane z Konstytucją 3 Maja i ojczyzną. Hasło główne: Wiwat Konstytucja, obok emblematy narodowe, flaga, godło, krzyż oraz balony w kolorze biało - czerwonym.

 

 


Zapisz

Zapisz

W pierwszym dniu astronomicznej wiosny uczniowie naszej szkoły na wesoło pożegnali zimę i powitali wiosnę. W pierwszej części mogliśmy zobaczyć występy uczniów klas: IIb, VIb, Vc, VIc. Po zaprezentowaniu przez uczniów zdolności wokalnych, teatralnych i tanecznych uczniowie powitali wiosnę piosenką i tańcem. W ten sposób wyrazili swoją radość z nastania wiosny.  Kolejnym punktem programu była prezentacja strojów przez przedstawicieli klas. Stroje oceniało jury w składzie: p. dyrektor E. Bąk, p. przewodnicząca RR Ewa Biernacka, p. M. Kujawska, p. K. Kawczyński i przewodnicząca SU Marta Śmigielska. Jury oceniało stroje w kategorii klas 0 - III i IV - VI. W kategorii klas  0 - III przyznano nagrody za I , II i III miejsce. W kategorii starszych klas nagrody za III i dwie równorzędne za I miejsca. Publiczność także wybrała swojego tryumfatora. Na zakończenie zostały wręczone nagrody dla uczestników konkursu plastycznego.


Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Jak co roku na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbył się uroczysty apel pt.: Jest jeden taki piękny dzień". W podniosłym uroczystym nastroju ze wzruszeniem cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi wysłuchała pięknych kolęd i przeniosła się w myślach do Betlejem, gdzie w ciemną cichą noc w biednej stajence wydarzył się niezwykły cud.

 

 

 


Joomla templates by a4joomla