Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Samorząd Szkolny

 

Kl. IV a

 

Bazelewska Małgorzata? 5,08

Simińska Milena ? 5,08

Kurlapska Oliwia ? 4,83

Piasecki Jakub ? 4,83

Kurlapski Kacper ? 4,75

 

Kl. IV b

 

 Miłowski Dawid? 5,08

Węgielewski Adrian ? 5,0

Nowakowska Marta - 4,83

 

 

Kl. IV c

 

Żurańska Żaneta -5,08

Zdzienicki Patryk ? 5,0

Dalak Wiktoria ? 4,92

Szmygel Damian - 4,92

Wojasińska Zuzanna - 4,83

Drubkowski Jakub - 4,75

 

Kl. V a

 

Sieradzka Zofia ? 5,3

Nowakowski Kacper ? 5,2

Nijak Aniela ? 4,9

Sobieraj Marta ? 4,9

Drzewiecka Wiktoria ? 4,83

Dolatowska Małgorzata ? 4,75

 

 

Kl. V b

 

Banasiak Patryk ? 5,3

Danelski Dominik ? 4,9

Grabowska Kinga ? 4,8

 

 

 

Kl. V c

 

Ciesielski Jakub ? 5,0

Piechocka Aleksandra ? 5,0

 

 

Kl. VI a

 

Kwiecińska Marta ? 5,36

 

Kl. VI b

 

Winiecka Kinga ? 5,36

Śniegowska Nikola ? 5,09

Barański Adrian ? 5,0

Wieszczyczyk Katarzyna ? 4,81

 

Kl. VI c

 

Bochman Michał ? 5,17

Kujawa Ewa ? 5,17

Biernacki Jakub ? 5,08

Chełminiak Klaudia ? 4,75

 

 

 

Najlepsi z najlepszych w roku szkolnym 2013/2014     

Kwiecińska Marta  - 5,36

Winiecka Kinga ? 5,36

 

7 maja 2014 r. w  ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Izbicy Kujawskiej uczniowie klasy Va wraz z wychowawcą panią Anną Bet i panią Dorotą Wojciechowską wzięli udział w spotkaniu autorskim z panią Jadwigą Kurant ? pisarką, pedagogiem, choreografką oraz wielbicielką folkloru kujawskiego. Swoje wspomnienia związane z dzieciństwem opisała w książkach.Uczniom przedstawione zostały różne formy zabaw dziecięcych, które niegdyś na Kujawach były bardzo popularne. Ku naszemu zadowoleniu wiele z nich jest kontynuowane również dzisiaj. Pani Jadwiga w  sposób obrazowy opowiadała o zwyczajach kujawskich, uczyła tańca i piosenek ludowych. Autorka zwróciła również uwagę na postać Oskara Kolberga, który zebrał i zapisał ok. 12000 piosenek ludowych i był miłośnikiem wsi i regionu Kujawy. Mimo, iż spotkanie trawało prawie 3 godziny, uczniowie nasi nie byli znudzeni, wręcz przeciwnie zaciekawieni opowieściami pisarki, które dotyczyły ich Małej Ojczyzny.

Dnia 31 marca 2014 roku w przedstawiciele klas VI  - Marta Kwiecińska, Nikola Śniegowska i Jakub Biernacki wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego p. Dorotą Wojciechowską uczestniczyli w spotkaniu z panią prezydentową Anną Komorowską, które odbyło się w Publicznym Gimnazjum im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.

Uczniowie gimnazjum zaprezentowali krótkie przedstawienie obrazujące tradycje , zwyczaje i folklor  kujawski.Uczniowie recytowali również poezję obrazującą nasz region. Po krótkiej prezentacji, uczniowie zorganizowali wywiad z I Damą, która chętnie udzieliła wyczerpujących  odpowiedzi na nurtujące  pytania. Uzniowie z naszej szkoły byli bardzo podekscytowani spotkaniem z tak ważną osobą.

W ramach współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Izbicy Kujawskiej, dnia 01.04.2014 r., Samorząd Uczniowski i klasa Va pod opieką pani A. Bet i D. Wojciechowskiej, zorganizowali coroczne spotkanie z książką  ?Cała Polska czyta dzieciom?. Tym razem uczniowie przygotowali przedstawienie teatralne pt.: ?Dary wróżek?. Najmłodszym dzieciom prezentacja książki w taki sposób bardzo sie podobała, tym bardziej, że tytułowe wróżki miały piękne stroje a przesłanie moralne było znane nawet takim maluchom: ?warto być dobrym, uczynnym i uczciwym a spotka nas za to nagroda?. Na koniec aktorzy częstowali dzieci słodkościami , wspólnie tańczyli i bawili się w rytm znanych dziecięcych piosenek.

W połowie lutego Samorząd Uczniowski przeprowadził debatę mającą na celu wybranie najciekawszych przedsięwzięć w czasie obchodów I Dnia Wiosny. Debatę poprzedziły klasowe wybory najciekawszych pomysłów.

W debacie uczestniczyła Pani Dyrektor, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie reprezentujący samorząd klasowy i uczniowski.

Wspólnie ustalono: skrócenie zajęć lekcyjnych, strój zielony, prowadzenie zajęć przez uczniów, pokaz mody i mam talent.

W czasie obchodów I Dnia Wiosny w naszej szkole zrobiło się niezwykle kolorowo dzięki pięknym, barwnym strojom uczniów i nauczycieli.

Uroczystość rozpoczęła się pokazem mody przygotowanym przez klasy IV ? VI wraz z wychowawcami. Jury ? pani B. Łojewska, E. Palulska i M. Leśniewska  miało ogromny dylemat, który strój zasługuje na miano najlepszego. Po konsultacjach zwyciężył Kacper Malewski z kl. Va. Nagrodą dla chłopca był taniec z komisją do piosenki ?My Słowianie?.

Następnym punktem programu był show ?Mam talent?. Okazało się, że nasi uczniowie są niezwykle utalentowani na płaszczyźnie wokalno ? tanecznej.

Występy uczniów wzbudziły ogromne emocje zwłaszcza wśród uczniów klas O ? III. Jury w składzie p. Dyrektor E. Bąk, p. A. Lubińska, p. M. Nowakowska z uwagą śledziło pokazy artystyczne naszych uczniów. Jednomyślnie ustalono, że zwycięzcą show zostali: Gabriela Dzięcielewska, Olga Idczak z klasy Vb  oraz Bartosz Elme z klasy Ib, którzy wykonali taniec nowoczesny oraz zespół z klasy VI b, który wykonał układ taneczny do piosenki zespołu ?One Direction?. Nagrodą dla zwycięskich zespołów jest występ w czasie apelu ?O nich dla nich?.

 

Uroczystość została przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką P. A. Bet i p. D. Wojciechowskiej przy współpracy nauczycieli nauczania początkowego, nauczycieli klas IV - VI oraz muzyki p. R. Kawki.

 

Pod koniec stycznia 2014 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego zainicjowali akcję pod hasłem ?Poczta Walentynkowa?.

W lutym zebrano od wszystkich zainteresowanych uczniów kartki walentynkowe, następnie wręczono je adresatom. Pocztę walentynkową roznosiły ?walentynkowe listonoszki?.

Akcja wzbudziła wiele pozytywnych emocji wśród uczniów naszej szkoły.

Kl. IV a

 

Małgorzata Bazelewska ? 5,0

Milena Simińska ? 5,0

Kl. IV b

 

Dawid Miłowski ? 5,1

Adrian Węgielewski - 4,9

Marta Nowakowska - 4,8

Kl. IV c

 

Żaneta Żurańska -5,0

Wiktoria Dalak - 4,92

Zuzanna Wojasińska - 4,83

Patryk Zdzienicki - 4,83

Damian Szmygiel - 4,75

Bartosz Zdzienicki ? 4,75 

Kl. V a

 

Sieradzka Zofia ? 5,0

Nowakowski Kacper ? 4,8

Nijak Aniela ? 4,75

Sobieraj Marta ? 4,75

Kl. V b

 

Banasiak Patryk ? 5,0

Grabowska Kinga ? 4,8  

Kl. V c

 

Ciesielski Jakub ? 5,0

Piechocka Aleksandra ? 4,9

Kl. VI a

 

Kwiecińska Marta ? 5,08

Kl. VI b

 

Winiecka Kinga ? 4,9

Śniegowska Nikola ? 4,8

Kl. VI c

 

Kujawa Ewa ? 5,0

Biernacki Jakub ? 4,9

Bochman Michał ? 4,8 

 

Najlepsi z najlepszych 
Kwiecińska Marta  - 5,1
Miłowski Dawid ? 5,1

 

 

 

22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2014 r.

 

                  W grudniu rozpoczęto działania mające na celu przystąpienie naszej szkoły do 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wytypowano wolontariuszy (załącznik ? lista), zebrano ich dane osobowe, fotografie i przesłano do głównego sztabu WOŚP, aby uzyskać imienne identyfikatory. W dniach 9 - 10 stycznia 2014 r. wolontariusze przeprowadzili kwestę wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Następnie 12 stycznia 2014 r. kwestowali w Miejsko ? Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej. Tego dnia również rodzice uczniów naszej szkoły postanowili wesprzeć akcję. Przynieśli ciasta, dochód ze sprzedaży przeznaczyli na WOŚP. Osoby zainteresowane kupnem  ciasta pomagały obsługiwać m.in. uczennice z kl. V a: Nina Rosińska, Wiktoria Drzewiecka, Aniela Nijak, Andżelika Kasiorek, Ada Dadzibóg, Sylwia Dąbrowska.

 

Lista wolontariuszy WOŚP 2014 r. Podsumowanie  zbiórki.

Liczba puszek

Nazwisko i imię 

(klasa)

Numer identyfikatora

Zebrana kwota

1.

Śniegowska Nikola

VI b

26/922

131,98 zł

Lubiński Daniel

VI b

22/922

131,98 zł

2.

Winiecka Kinga

VI b

27/922

117,40 zł

Barański Adrian

VI b

19/922

117,40 zł

3.

Pilarska Zuzanna

VI a

24/922

51,86 zł

Kujawa Ewa 

VI c

21/922

51,86 zł

4.

Piasecka Weronika

VI c

23/922

96,55 zł

Sosin Mikołaj 

VI c

25/922

96,55 zł

5.

Banasiak Patryk

V b

18/922

128,35 zł

Idczak Olga 

V b

20/922

128,35 zł

 

           20 grudnia 2013 r. uczniowie z bibliotecznych kółek zainteresowań oraz z klasy Va przygotowali część artystyczną dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.                                           

           Uczniowie klasy Va zaprezentowali przedstawienie teatralne pt. ?Wyciągnij pomocną dłoń? na motywach baśni H. Ch. Andersena oraz wraz z młodszymi  kolegami, koleżankami zaśpiewali pastorałki i kolędy. Podopieczni i ich opiekunowie  przyjęli nas bardzo ciepło i serdecznie.

 

               Z okazji świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski wykonał gazetkę okolicznościową,  przygotował oraz doręczył zaproszenia rencistom, emerytom i byłym pracownikom szkoły na uroczysty apel odbywający się  20.12.2013r.

           Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego rozpropagowali w szkole akcję zbiórki słodyczy dla uczniów naszej szkoły pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym. Przygotowano dla nich paczki, które wręczono im 20 grudnia 2013r.

          W listopadzie 2013r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili w szkole akcję informacyjną dotyczącą przebiegu i organizacji zbiórki monet w ramach akcji ?GÓRA GROSZA 2013?.

Celem akcji było zebranie funduszy na różnorodne programy pomocy dzieciom  odseparowanym od rodziny oraz pomoc rodzinnym domom dziecka. Dzięki współpracy z wychowawcami klas i uczniami udało się zebrać 418, 12 zł.

         W gablocie S.U. umieszczono protokół podsumowujący akcję ?GÓRA GROSZA 2013? w naszej szkole.

GÓRA  GROSZA  2013  W   NASZEJ   SZKOLE

 

MONETY

KLASY  0 ? III

0a

0b

0c

Ia

Ib

Ic

IIa

IIb

IIc

IIIa

IIIb

IIIc

1 gr

1120

351

1056

42

113

200

1

94

249

210

314

410

2 gr

840

223

882

26

23

187

-

58

219

209

229

102

5 gr

240

145

260

23

15

112

3

14

115

105

117

1

10 gr

35

38

6

4

4

3

10

21

-

9

11

2

20 gr

25

15

3

13

1

1

8

11

-

6

3

2

50 gr

10

4

2

7

-

1

2

3

-

1

1

3

1 zł

1

-

-

2

-

-

-

-

 

-

-

-

2 zł

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KWOTA ZEBRANA PRZEZ KLASĘ

58,50

24,02

42,80

10,59

2,94

12,34

3,76

8,60

12,62

14,23

15,77

8,29

  

 ŁĄCZNIE  UCZNIOWIE  KLAS  0 ? III ZEBRALI:    214,46

 

MONETY

KLASY  IV - VI

IV a

IV b

IV c

V a

V b

V c

VI a

VI b

VI c

1 gr

237

231

821

75

363

414

132

14

53

2 gr

209

161

384

53

221

39

109

4

33

5 gr

205

79

246

21

134

25

78

8

38

10 gr

5

66

5

28

37

4

10

18

9

20 gr

11

37

10

32

29

10

7

27

5

50 gr

3

11

1

10

5

2

3

15

1

1 zł

-

6

1

4

-

3

1

6

1

2 zł

-

1

-

-

-

3

1

-

-

5 zł

-

-

-

-

-

1

-

-

-

KWOTA ZEBRANA PRZEZ KLASĘ

21

36,98

32,19

21,06

26,75

23,57

14,30

21,32

6,49

 

ŁĄCZNIE   UCZNIOWIE  KLAS   IV  - VI  ZEBRALI: 203,66

 

PODSUMOWANIE: ( KL. 0 ? III) 214,46 zł + ( KL. IV ? VI) 203,66  = 418,12

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości oraz Dniem Patrona naszej szkoły, Samorząd Uczniowski rozpropagował wśród uczniów Ogólnopolską Akcję Społeczną organizowaną przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ?Mamy Niepodległą?.

Z przyjemnością wzięliśmy udział w tym projekcie, polegającym na wysyłaniu kartek. Po uroczystym apelu uczniowie z klas IV ? VI wykonali z kartek kontur Polski i Orła Białego na tle symboli narodowych, co zostało uwiecznione  na zdjęciu wraz z wykonawcami projektu oraz panią Dyrektor Elżbietą Bąk  i opiekunami Samorządu  Uczniowskiego. Następnie kartki zostały wysłane. Akcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Cieszymy się,  że mogliśmy wziąć w niej udział.

 

 


 

        11 listopada 2013 r. Samorząd Uczniowski uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

         Przedstawiciele S.U.: Kinga Winiecka, Klaudia Dolatowska wraz z p. Sławomirem Chrutem reprezentowali społeczność uczniowską ze sztandarem podczas mszy świętej za ojczyznę i w uroczystościach pod pomnikiem. Delegacja w składzie: Natalia Żabierek, Adrian Barański, Katarzyna Wieszczyczyk oddała cześć poległym za wolność ojczyzny składając symboliczne kwiaty pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.

 

 

 

 

             25 października 2013 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami nawiedzili Cmentarz Parafialny w Izbicy Kujawskiej. Zapalono znicze na grobach nauczycieli, pracowników szkoły.

              W zadumie i refleksji  oddano im cześć i szacunek.

        W związku z Dniem Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski przygotował oraz doręczył zaproszenia rencistom, emerytom, byłym pracownikom szkoły oraz przedstawicielom władz samorządowych na uroczysty apel odbywający się 11.10.2013 r. w murach naszej szkoły.

 

 

 

 

 

 


 

Joomla templates by a4joomla