Phoca Gallery Menu Module

Phoca Gallery Image Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG102_6775.JPG
kl. Vc
Lp. Czas trwania Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 1.

8:10 ? 8:55

 zaj. komp g.1 s.34

 -----------------

 j. angielski s. 29

 j. polski s. 28

 j. polski s.28

 2.

9:00 ? 9:45

 religia s.34

 zaj. techniczne s. 29

 j. polski s.28

 j. polski s. 28

 j. niemiecki s. 29

 3.

9:55 ? 10:40

 w-f

 religia s.34

 w-f

 matematyka s. 23

 historia s. 27

 4.

10:50 ? 11:35

 godz. z wych. s. 28

 j. angielski s. 34

 przyroda s. 27

 plastyka

 przyroda s. 29

 5.

11:55 ? 12:40

 j. polski s. 28

 j. polski s.28

 matematyka s. 23

 j. niemiecki s. 35

 matematyka s. 23

 6.

13:00 ? 13:45

 muzyka s. 28

 przyroda s. 28

 zaj. komp g.2 s.34

 w-f

 j. angielski s. 27

 7.

13:55 ? 14:40

 matematyka s. 23

 

 

 w-f

 wdż

 8.

14:45 ? 15:30

 

 

 

 

 

kl. Va
Lp. Czas trwania Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 1.

 8:10 ? 8:55

 przyroda

 matematyka

 j. polski

 j. niemiecki

 -----------------

 2.

 9:00 ? 9:45

 matematyka

 religia

 j. polski

 j. angielski

 historia

 3.

 9:55 ? 10:40

 w-f

 j. polski

 matematyka

 w-f

 plastyka

 4.

 10:50 ? 11:35

 godz. z wych.

 zaj. techniczne

 j. angielski

 matematyka

 j. niemiecki

 5.

 11:55 ? 12:40

 j. polski

 przyroda

 muzyka

 j. polski

 j. polski  wdż

 6.

 13:00 ? 13:45

 j. angielski

  j. polski

 w-f

 religia

 zaj. komp g.2

 7.

 13:55 ? 14:40

 zaj. komp g.1

 

 w-f

 przyroda

 

 8.

 14:45 ? 15:30

 

 

 

 

 

kl. VIa

Lp.

Czas trwania

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

 8:10 ? 8:55

 j. angielski

 historia

 przyroda

 zaj. komp g.2

 j. niemiecki

2.

 9:00 ? 9:45

 przyroda

 w-f

 j. angielski

 zaj. techniczne

 j. polski

3.

 9:55 ? 10:40

 j. polski

 j. polski

 historia

 wdż  j. angielski

 w-f

4.

 10:50 ? 11:35

 godz. z wych.

 j. polski

 matematyka

 religia

 muzyka

5.

 11:55 ? 12:40

 matematyka

 j. angielski

 j. polski

 j. polski

 religia

6.

 13:00 ? 13:45

 w-f

 matematyka

 j. niemiecki

 plastyka

 przyroda

7.

 13:55 ? 14:40

 w-f

 

 zaj. komp g.1

 matematyka

 matematyka

8.

 14:45 ? 15:30

 

 

 

 

 

kl. VIb

Lp. Czas trwania Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1.

 8:10 ? 8:55

 przyroda

 religia

 matematyka religia

 wdż    ---------

 przyroda

 2.

 9:00 ? 9:45

 j. angielski

 j. angielski

 historia

 matematyka

 j. polski

 3. 

 9:55 ? 10:40

 historia

 matematyka

 przyroda

 zaj. techniczne

 w-f

 4. 

 10:50 ? 11:35

 godz. z wych.

 j. polski

 j. polski

 j. polski

 matematyka

 5. 

 11:55 ? 12:40

 matematyka

 j. polski

religia matematyka

 w-f

 j. angielski

 6. 

 13:00 ? 13:45

 j. polski

 muzyka

 w-f

 zaj. komp g.1

 j. niemiecki

 7. 

 13:55 ? 14:40

 j. niemiecki

 plastyka

 w-f

 

 zaj. komp g.2

 8. 

 14:45 ? 15:30

 

 

 

 

 

kl. Vb
Lp. Czas trwania Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1.

 8:10 ? 8:55

 ------------------

 ------------------

 -----------------

 j. niemiecki 35

 j. angielski 35

 2.

 9:00 ? 9:45

 w-f

 w-f

 zaj. komp g.2 s.34

 j. polski 34

 j. polski 23

 3. 

 9:55 ? 10:40

 j. polski 29

 j. polski 23

 religia 23

 historia 27

 religia 35

 4. 

 10:50 ? 11:35

 godz. z wych.

 matematyka 23

 j. polski 34

 j. angielski 27

 przyroda 27

 5. 

 11:55 ? 12:40

 przyroda 29

 zaj. techniczne 19

 j. polski 34

 matematyka 23

 plastyka 32

 6. 

 13:00 ? 13:45

 matematyka 23

 przyroda 29

 matematyka 23

 w-f

 wdż

 7. 

 13:55 ? 14:40

 j. angielski 35

 j. niemiecki 35

 muzyka 29

 w-f

 

 8. 

 14:45 ? 15:30

 

 zaj. komp g.1 s.34

 

 

 

kl. IVa
Lp. Czas trwania Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 1.

 8:10 ? 8:55

 muzyka

 j. angielski

 zaj. komp g.2

 przyroda

 w-f

 2.

 9:00 ? 9:45

 j. polski

 j. polski

 matematyka

 historia

 religia

 3.

 9:55 ? 10:40

 matematyka

 w-f

 j. polski

 matematyka

 j. polski

 4.

 10:50 ? 11:35

 godz. z wych.

 matematyka

 religia

 j. polski

 j. angielski

 5.

 11:55 ? 12:40

 w-f

 zaj. komp g.1

 w-f

 zaj. techniczne

 przyroda

 6.

 13:00 ? 13:45

 j. niemiecki

 

 plastyka

 j. niemiecki

 

 7.

 13:55 ? 14:40

 przyroda

 

 j. angielski

 

 

 8.

 14:45 ? 15:30

 

 

 zaj. komp g.2

 

 

kolorem zielonym i czerwonym zaznaczono zmiany w drugim semestrze

kl. IVc

Lp. Czas trwania Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.

 8:10 ? 8:55

 religia  w-f  historia  zaj. techniczne  w-f
2.

 9:00 ? 9:45

 muzyka  j. polski  religia  w-f  j. angielski
3.

 9:55 ? 10:40

 j. polski  j. angielski  j. polski  j. niemiecki  matematyka
4.

 10:50 ? 11:35

 godz. z wych.  przyroda  przyroda  matematyka  j. polski
5.

 11:55 ? 12:40

 j. niemiecki  matematyka  w-f  plastyka  zaj. komp g.1
6.

 13:00 ? 13:45

 przyroda  zaj. komp g.2  j. angielski  j. polski  
7.

 13:55 ? 14:40

     matematyka    
8.

 14:45 ? 15:30

         
kl. VIc
Lp. Czas trwania Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 1.

 8:10 ? 8:55

 matematyka s.35

 w-f

 religia s. 23 j.polski s.23

 j. polski s.26

 przyroda s. 29 

 2.

 9:00 ? 9:45

 j. polski s.26

 matematyka s.35

 przyroda s. 29

 wdż s. 34 j. niemiecki s. 34

 j. polski s.26 

 3.

 9:55 ? 10:40

 muzyka s. 34

 historia s. 27

 j. angielski s. 34

 przyroda s. 28

 w-f

 4.

 10:50 ? 11:35

 godz. z wych. s.29

 j. polski s. 27

 matematyka s. 35

 zaj. Techniczne s. 29

 matematyka s. 35

 5.

 11:55 ? 12:40

 j. angielski s. 34

 j. polski s. 27

 j. niemiecki s. 27 religia s. 27

 matematyka s. 35

 j. angielski s. 27

 6.

 13:00 ? 13:45

 w-f

 j. niemiecki s. 35

 j. polski s.26

 j. angielski s. 28

 plastyka s. 28

 7.

 13:55 ? 14:40

 w-f

 zaj. komp g.1

 

 zaj. komp g.2

 

 8.

 14:45 ? 15:30

 

 

 

 

 

 

kl. IVb
Lp. Czas trwania Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1.

 8:10 ? 8:55

 j. polski

 zaj. tech.

 zaj. komp g.2

 -----------

 j. polski

 2.

 9:00 ? 9:45

 przyroda

 j. polski

 przyroda

 religia

 w-f

 3. 

 9:55 ? 10:40

 matematyka

 w-f

 j. polski

 j. polski

 przyroda

 4. 

 10:50 ? 11:35

 godz. z wych.

 historia

 w-f

 w-f

 matematyka

 5. 

 11:55 ? 12:40

 muzyka

 plastyka

 j. angielski

 j. angielski

 j. niemiecki

 6. 

 13:00 ? 13:45

 zaj. komp g.1

 j. angielski

 religia

 matematyka

 

 7. 

 13:55 ? 14:40

 

 matematyka

 j. niemiecki

 

 

8.

14:45 ? 15:30

 

 

 zaj. komp g.2

 

 

Kl. IVb

Kolejność godzin lekcyjnych

Czas trwania

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

8:10-8:55

-------------------

w-f

j. angielski 34

---------------

j. angielski 29

2

9:00-9:45

-------------------

matematyka 31

j. polski 27

---------------

w-f

3

9:55-10:40

zaj. komputer. 34 g,1

przyroda 31

w-f

zaj. komputer. 34 g.2

j. polski 28

4

10:50-11:35

zajęcia z wychowawcą

j. polski 28

zaj. tech. 28

matematyka 35

matematyka 35

5

11:55-12:40

w-f

j. niemiecki 31

matematyka 35

j. polski 28

przyroda 31

6

13:00-13:45

j. polski 26

religia 35

plastyka 23

religia 35

historia 27

7

13:55-14:40

przyroda 29

 

j. niemiecki 26

 j. angielski 28

 

8

14:45-15:30

muzyka 23

       

Kl. IVb

Kolejność godzin lekcyjnych

Czas trwania

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

8:10-8:55

-------------------

w-f

j. angielski 34

---------------

j. angielski 29

2

9:00-9:45

-------------------

matematyka 31

j. polski 27

---------------

w-f

3

9:55-10:40

zaj. komputer. 34 g,1

przyroda 31

w-f

zaj. komputer. 34 g.2

j. polski 28

4

10:50-11:35

zajęcia z wychowawcą

j. polski 28

zaj. tech. 28

matematyka 35

matematyka 35

5

11:55-12:40

w-f

j. niemiecki 31

matematyka 35

j. polski 28

przyroda 31

6

13:00-13:45

j. polski 26

religia 35

plastyka 23

religia 35

historia 27

7

13:55-14:40

przyroda 29

 

j. niemiecki 26

 j. angielski 28

 

8

14:45-15:30

muzyka 23

       

Kl. IVa

Kolejność godzin lekcyjnych

Czas trwania

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

8:10-8:55

zaj. komputer. 34 g.1

j. polski 26

matematyka 35

przyroda 29

zaj. techniczne  29

2

9:00-9:45

j. polski 26

przyroda 29

j. polski 26

j. niemiecki 35

matematyka 35

3

9:55-10:40

w-f

j. angielski 29

historia 27

w-f

j. polski 26

4

10:50-11:35

zajęcia z wychowawcą 27

matematyka 35

w-f

religia 27

plastyka 27

5

11:55-12:40

matematyka 35

religia 34

muzyka 23

j. polski 26

j. angielski 26

6

13:00-13:45

przyroda 34

j. niemiecki 27

 

j. angielski 28

 w-f

7

13:55-14:40

 

 

 

 

 zaj. Komputer. 34 g.2

Kl. VIc

Kolejność godzin lekcyjnych

Czas trwania

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

8:10-8:55

matematyka 23

zaj. komputerowe dz.  34

j. polski 28

matematyka 23

j. polski 28

2

9:00-9:45

j. polski 28

j. polski 28

przyroda 29

historia 27

matematyka 23

3

9:55-10:40

j. angielski 27

matematyka 23

matematyka 23

j. polski 28

przyroda 29

4

10:50-11:35

zajęcia z wychowawcą 29

historia 27

j. angielski 34

j. polski 28

j. niemiecki 28

5

11:55-12:40

przyroda 29

zaj. techniczne 31

religia 27

j. angielski

muzyka 23

6

13:00-13:45

religia 20

wych. fizyczne 6

zaj. komputerowe chł.  34

wych. fizyczne 6

plastyka 23

7

13:55-14:40

 w.d.ż. 

j. niemiecki 27  

wych. fizyczne 6

wych. fizyczne 6

 

zmiana od II sem. 

 

 kolor czerwony - usunięte

 

 

Kl. VIb

Kolejność godzin lekcyjnych

Czas trwania

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

8:10-8:55

-------------

j. polski 23

w-f

 

matematyka 23

2

9:00-9:45

zaj. komputer. 34

j. polski 23

w-f

j. angielski 31

j. polski 31

3

9:55-10:40

j. polski 31

w-f

j. polski 35

j. polski 26

w-f

4

10:50-11:35

zajęcia z wychowawcą 31

przyroda 31  

matematyka 23  

matematyka 23            

zaj. techniczne  31     

5

11:55-12:40

matematyka 31

j. angielski 28 

przyroda 31  

plastyka 23  

historia 27

6

13:00-13:45

historia 27

matematyka 23            

j. angielski 35          

(wdż) j.niemiecki 27

przyroda 29

7

13:55-14:40

(religia 28) j. niemiecki 35

(muzyka 23) religia 23

religia 27

 muzyka 

j. niemiecki 35

8

14:45-15:30

 

       

 

zmiana od II sem. 

kolor czerwony - usunięte

kolor zielony - nowe zajęcia

 

Kl. VIa

Kolejność godzin lekcyjnych

Czas trwania

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

8:10-8:55

wych. fizyczne 6

matematyka 31 j. polski 26 j. angielski 35 religia 31

2

9:00-9:45

wych. fizyczne 6

j. polski 26  j. angielski 34 matematyka 31 przyroda 29

3

9:55-10:40

j. polski 26

j. polski 26 przyroda 29 j. polski 31 matematyka 31

4

10:50-11:35

zajęcia z wychowawcą 26
muzyka 31 religia 28 historia 31 j. polski 26

5

11:55-12:40

przyroda 34

historia 27 matematyka 26  j. niemiecki 31 wych. fizyczne 6

6

13:00-13:45

matematyka 23

 j. angielski 26 wych. fizyczne 6 plastyka 23 zaj. techniczne 28

7

13:55-14:40

 j. niemiecki 35

zaj. komputerowe gr. I 34 zaj. komputerowe gr. II 34 w.d.ż 27

 

 

zmiana od II sem. 

kolor czerwony - usunięte

 

 

Joomla templates by a4joomla