Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Świetlica

  1. Organ prowadzący ? Gmina i Miasto Izbica Kujawska zapewnia dowożenie dzieci zamieszkałych w odległości powyżej 3 km od placówki.
  2. Szkoła zapewnia opiekę w autobusach szkolnych na każdym kierunku.
  3. Opiekę sprawują wychowawcy świetlicy.
  4. Co roku opracowywany jest harmonogram dowozów, który dostępny jest dla rodziców w widocznym miejscu (na drzwiach wejściowych i w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły)
  5. Wszelkie napotykane problemy rodzice zgłaszają do kierownika świetlicy.
Joomla templates by a4joomla