Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

 Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty,

funkcja

1.

Bąk Elżbieta

– dyrektor szkoły,

– rewalidacja indywidualna;

2. Koralewska Elżbieta

- wicedyrektor

– edukacja wczesnoszkolna;

3.

Maciejewska Aneta

– wychowanie przedszkolne;

4.

Bet Anna

– język polski;

– rewalidacja indywidualna;
– nauczanie indywidualne;

5.

Chrut Sławomir

– informatyka/zajęcia komputerowe;
– nauczanie indywidualne;

6.

Dąbrowska Małgorzata

– wychowanie przedszkolne;

– rewalidacja indywidualna;

– wczesne wspomaganie rozwoju;

7.

Duszyńska Katarzyna

– matematyka;

– fizyka;

– nauczanie indywidualne;

8.

Grabowska Marzena

– edukacja wczesnoszkolna;

– rewalidacja indywidualna;

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

9.

Graczyk Izabela

– przyroda;

– biologia;

– nauczanie indywidualne;

10.

Kawczyński Kamil

– terapia logopedyczna;

– rewalidacja indywidualna;

– wczesne wspomaganie rozwoju;

11.

Kawka Robert

– plastyka;

– muzyka;

12.

Kostecka Małgorzata

– edukacja wczesnoszkolna;

13.

Królewicz Magdalena

– edukacja wczesnoszkolna;

– nauczanie indywidualne;

14.

Kubiak Barbara

– pedagog szkolny;

– rewalidacja indywidualna;

15.

Kucharska Dorota

– matematyka;

– chemia;

16.

Leśniewska Magdalena

– język angielski;

– j. angielski oddziały  przedszkolne;

– nauczanie indywidualne;

17.

Lewandowska Zofia

– religia;

– rewalidacja indywidualna;

18.

Łojewska Beata

– biblioteka;

19.

Mańkowska Iwona

– edukacja wczesnoszkolna;

– rewalidacja indywidualna;

20.

Mielczarek Magdalena

– wychowawca świetlicy;

21.

Nowakowska Barbara

– wychowanie przedszkolne;

– rewalidacja indywidualna;

22.

Nowakowska Małgorzata

– historia;

– rewalidacja indywidualna;
– nauczanie indywidualne;

23.

Osiński Roman

– wychowanie fizyczne;

– zajęcia fakultatywne  - chłopcy;

24.

Pałczyńska Barbara

– język polski,

– rewalidacja indywidualna;

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

25.

ks. Piotr Piasecki

– religia;

26.

Parada Małgorzata

– język polski;

– rewalidacja indywidualna;

27.

Parecka Maria

– wychowanie przedszkolne;

– rewalidacja indywidualna;

28.

Pakulska Elżbieta

– język niemiecki;

– nauczanie indywidualne;

29.

Płachecki Bartłomiej

– wychowawca świetlicy;

30.

Pogorzelska Ewa

– edukacja wczesnoszkolna;

– nauczanie indywidualne;

31.

Radzińska Halina

– wychowawca świetlicy;

32.

Rochnowska Grażyna

– przyroda;

– geografia;

– technika;

33.

Skoczylas Alina

– wychowawca świetlicy;

– nauczanie indywidualne;

34.

Sosin Katarzyna

– wychowanie fizyczne;

– zajęcia fakultatywne - dziewczynki;

35.

Rewers Donata

– język angielski;

– nauczanie indywidualne;

36.

Wiśniewska Elżbieta

– kierownik świetlicy;

– wychowawca świetlicy;

37.

Wojciechowska Dorota

– biblioteka;

– chemia;

– nauczanie indywidualne;

38.

Wojciechowska Jadwiga

– edukacja wczesnoszkolna,

– rewalidacja indywidualna;

39.

Ziółkowska Agnieszka

– edukacja wczesnoszkolna;

– rewalidacja indywidualna;

43.

Bąk Rafał

– wiedza o społeczeństwie;

– edukacja dla bezpieczeństwa;

– wychowanie do życia w rodzinie;

– doradztwo zawodowe;

40.

Dylewska Barbara

– nauczanie indywidualne;

– wczesne wspomaganie rozwoju;

41.

Marciniak Karolina

– wychowawca świetlicy;

42.

Pawłowska Karolina

– psycholog;

Joomla templates by a4joomla