Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Rys historyczny Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej


Niniejszy artykuł przedstawia zarys historii Szkoły Podstawowej nr l w Izbicy Kujawskiej w ciągu ubiegłego stulecia oraz czasy współczesne. Istnienie szkoły w naszym mieście,w Izbicy Kujawskiej sięga bardzo odległych czasów. Funkcjonowała w czasach odrodzenia, a jej prowadzenie należało do obowiązków plebana.

U schyłku XIII wieku nie było szkół. Przyczyną tego była pogarszająca się gwałtownie sytuacja Rzeczy-pospolitej, wojny i rozbiory Polski. Reaktywowano ją w najbliższym czasie na przełomie wieków.

Na przełomie XIX i  XX wieku na terenie miasta istniały dwie szkoły, dawniej wyznaniowe katolicka i luterańska. Władze polskie doprowadziły do rejonizacji uczniów, a kryterium podziału stanowiło miejsce zamieszkania, a nie jak dotąd  wyznanie.

Szkoła Podstawowa nr 1 do roku szkolnego 1918/19 obejmowała tylko młodzież polską, a w roku szkolnym 1929/30 na 583 uczniów było 461 Polaków, 17 Niemców, 104 Żydów i 1 Rosjanin. Warunki nauczania poprawiły się, kiedy w końcowych latach 20-tych przeniesiono szkołę na Nową Izbicę do nowego budynku piętrowego wynajętego od p. Sikorskiej i parterowego stanowiącego własność p. Lewińskiej.  

W budynku głównym było 7 sal lekcyjnych- 3 na parterze i 4 na piętrze- kancelaria, mała poczekalnia, na strychu szatnia i świetlica dla organizacji uczniowskich. W drugim parterowym budynku była tylko 1 sala lekcyjna i szatnia. Szkoła ta od roku 1934 do końca dwudziestolecia międzywojennego posługiwała się imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego, świadczą o tym wydane w tych latach świadectwa szkolne i arkusze ocen oraz relacje byłych nauczycieli.

Druga wojna światowa i zawładnięcie miastem przez żołnierzy niemieckich z dnia 9 września 1939 roku zaciążyły na losach szkoły. Z budynku szkolnego wyrzucono natychmiast wszystkie akta, książki, mapy, obrazy na boisko, by jej cały 20- letni dorobek obrócić  w popiół. Nauczycielom polecono stawić się do pracy na początku listopada 1939 roku. Zorganizowano konferencję, po czym jej uczestników wywieziono samochodami do Koła. Zwalniano ich stopniowo, ale o powrocie do pracy zawodowej nie było mowy.
Otworzono tylko szkoły niemieckie dla dzieci niemieckich. W 1941 roku wprowadzono naukę języka niemieckiego dla dzieci polskich. Często jednak zajęcia polegały na pracy w polu, nie było też wykwalifikowanych nauczycieli. Całą polską młodzież szkół powszechnych  zgromadzono w budynku starej  szkoły.

        Po wyzwoleniu dnia 8 lutego 1945 roku, radziecki komendant wojenny w Izbicy kapitan Starostin wezwał do zorganizowania szkolnictwa jednego z nauczycieli, Józefa  Gajzlerskiego. Ten wraz z kilkunastoma nauczycielami przystąpił do pracy w nieogrzewanym budynku pozbawionym szyb,  a częściowo i okien. Do 18 oddziałów zgłosiło się 853 dzieci. Rok szkolny rozpoczął się 4 września 1945 roku. Od l października roku szkolnego l945/46 przywrócono dawny podział na dwie szkoły. Szkolą Podstawową nr l kierował- podobnie jak przed wojną p. Tadeusz Paprocki.
Jednak z wiadomych przyczyn politycznych szkoła nie mogła posługiwać się imieniem swego Patrona.

Dotychczasowy rejon szkolny dzieliła na dwie części szosa wiodąca z Koła do Włocławka. Do szkoły uczęszczało 420 uczniów, którzy zostali podzieleni na 11 oddziałów. Było 5 klas. Do klasy pierwszej uczęszczało 174 uczniów, do klasy drugiej 157, do klasy trzeciej 78, do klasy czwartej 40 uczniów, a do klasy piątej 41 uczniów.

Tak liczne oddziały - to skutki wojny.

W szkole uczyło ośmiu nauczycieli. Z tych p. Tadeusz Paprocki, Ksenia Pitula, Maria i Karol Synowiec to nauczyciele, którzy pracowali przed wojną.

Pozostali: Władysława Paprocka, Irena Stokowska, Melania Zapędowska i ksiądz Jan  Zakrzewski przybyli po wojnie. Wszyscy byli wykwalifikowanymi nauczycielami.

W wyniku starań dyrekcji szkoły - Pani Grażyny Frontczak, Komitetu Rodzicielskiego i miejscowych władz latem 1973 roku przystąpiono do budowy nowego gmachu szkolnego. Koszt budowy zaplanowano na 15 mln złotych. Szkoła składać się miała z 12 sal lekcyjnych, 4 pracowni i sali gimnastycznej . Obok miał powstać dom nauczyciela na 8 rodzin.

W dniu 17 stycznia 1975 roku budowlani oddali ukończony budynek szkolny. Natomiast 19 kwietnia 1975 roku odbyła się uroczystość otwarcia szkoły. Wzięli w niej udział przedstawiciele powiatowych władz politycznych, administracyjnych i oświatowych oraz władze miejscowe, nauczyciele, delegaci wszystkich szkół z gminy, rodzice i społeczeństwo Izbicy Kujawskiej.

            Od lutego 1983 roku stary budynek  szkoły przekształcono na Dom Nauczyciela.

Dnia l lipca 1975 r. przeniesiono siedzibę Gminnego Dyrektora Szkół ze szkoły m 2 do Szkoły Podstawowej nr 1. Na stanowisko dyrektora szkoły powołano Gminnego Dyrektora Szkół  p. Kazimierza Szafrańskiego. W 1981 roku funkcję tę powierzono p. Bogdanowi Sadowskiemu.

Rok szkolny 1984/85 przyniósł kolejne zmiany. Gminny Dyrektor Szkół został powołany na stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania, a Zbiorcza Szkoła Gminna wróciła do nazwy Szkoły Podstawowej nr 1, której dyrektorem został  p. Wiesław Sikorski.

W 1991 roku rozpoczęto przygotowania do przywrócenia Szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, po akceptacji Kuratora Oświaty we Włocławku.

Uroczystość przywrócenia Szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się 11 listopada 1993 r., a Sztandar przekazany został szkole w pięć lat później 11 listopada 1998 r.

      W roku 2005 obchodzono uroczyście 30 ?lecie naszej szkoły. Rozpoczyna się remont placówki  następuje wymiana okien. Rok później pan dyrektor Wiesław Sikorski odchodzi na emeryturę. Nowym przełożonym zostaje pani Barbara Kubiak, która obejmuje stanowisko dyrektora w roku 2006 i jest nim do roku 2011. Za jej kadencji rozpoczyna się modernizacja szkoły: kontynuacja wymiany okien, zakłada się glazurę na I i II piętrze, następuje remont niektórych sal lekcyjnych. Powstaje sala zabaw dla dzieci.

     Remont szkoły prowadzi dalej obecna pani dyrektor Elżbieta Bąk, która obejmuje to stanowisko w roku 2011. Następuje realizacja projektów z wykorzystaniem środków Organu Prowadzącego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego: powstaje nowy plac zabaw, boisko szkolne - "ORLIK", wymiana pokrycia dachowego, następuje termomodernizacja budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej, remont i doposażenie klas na parterze i pierwszym piętrze w: pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, zabawki, sprzęt audio wizualny.

Ponadto  dokonano wymiany stolarki okiennej, założono nowe wewnętrzne drzwi wejściowe, utworzono dyżurkę, wyremontowano i doposażono dziewięć sal lekcyjnych, gabinet logopedyczny i terapeutyczny, pomieszczenie administracyjne, remontowane są łazienki. Zakupione zostały kosze z regulacją do gier sportowych. To tylko niewielka część dokonań, które zostały tu wymienione.

         Nasza szkoła rozwija się: wzrasta liczba uczniów, przybywają do szkoły dzieci sześcioletnie i pięcioletnie. Placówka znana jest w regionie i  w stolicy  a to za sprawą sukcesów naszych uczniów w różnych dziedzinach sportowych i przedmiotowych.

   W  szkole aktywnie działa Rada Rodziców, która wspiera działania szkoły.


Opracowanie - dyrektor Wiesław Sikorski i nauczycielka historii mgr Małgorzata Nowakowska

Okolicznościowa gazetka wydana w 2005 roku.

 

WYKOPY POD FUNDAMENTY SZKOŁY


 

 

 

Joomla templates by a4joomla