Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

konkursy

Programowanie dla każdego!

 

to innowacyjna aplikacja do nauki programowania. 

 

Grupy wiekowe

ROOKIE

Rok urodzenia:
od 2010 do 2015

SKILLED

Rok urodzenia:
od 2007 do 2009

MASTER

Rok urodzenia:
od 2003 do 2006

EXPERT

Rok urodzenia:
od 1999 do 2002
(trzeba posiadać status ucznia)

 § 3 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs będzie składał się z 2 etapów.
2. I etap konkursu (dalej "Eliminacje") rozpocznie się 13 maja 2019 roku o godzinie 8:00 i zakończy się 19 maja 2019 roku o godzinie 20:00.
3. Organizator w trakcie Eliminacji za pośrednictwem aplikacji PixBlocks udostępni uczestnikom 10 Zadań (osobno dla każdej z grup wiekowych).
4. Uczestnicy w trakcie Eliminacji muszą rozwiązać Zadania. Mogą to robić przez cały okres trwania Eliminacji.
5. Organizator dnia 21 maja 2019 roku o godzinie 14:00 udostępni wyniki Eliminacji na stronie pix.edu.pl.
6. Uczestnicy, którzy rozwiązali poprawnie minimum 60% Zadań, zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu (dalej “Finały”). Pix2019 - Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu www.pix.edu.pl
7. Finały rozpoczną się 27 maja 2019 roku o godzinie 8:00 i zakończą się 28 maja 2019 o godzinie 20:00.
8. Organizator w trakcie Finałów za pośrednictwem aplikacji PixBlocks udostępni Uczestnikom 10 Zadań (osobno dla każdej z grup wiekowych).
9. Organizator dnia 30 maja 2019 roku o godzinie 14:00 udostępni wyniki Finałów na stronie pix.edu.pl i wyłoni najlepszych uczestników w każdej z kategorii wiekowych, którzy zajmą miejsca od 1-10. Uczestnik otrzymuje punkt za każde poprawnie rozwiązane Zadanie oraz dodatkowe punkty za czas, w którym rozwiąże wszystkie Zadania.
10. Nagrody są wręczane na uroczystym zakończeniu konkursu (dalej “Gala”) lub można je odebrać u Organizatora do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs. Nagrody nie są przesyłane do laureatów pocztą lub przekazywane w innych sposób. Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi uczestnicy spośród każdej z kategorii wiekowych.


 

28 marca 2019 roku w Radziejowie odbył się V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Poeci dzieciom".  
Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci utworów o tematyce wiosennej; uwrażliwianie na piękno języka literackiego; dostarczenie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich;  rozwijanie zdolności recytatorskich; zachęcanie do prezentowania siebie;  integracja uczniów;  nawiązanie współpracy między placówkami.

 

 

 

 

 

 


 

W dniu 10 stycznia 2019 odbył się Ogólnopolski Konkurs Historyczny - Olimpus pod opieką nauczyciela historii. Była to sesja zimowa. Udział w konkursie wzięło 33 uczniów z klas IV-VIII. Wyniki w lutym 2019 roku. Życzymy im powodzenia.

aut. Małgorzata Nowakowska

 

 

 

 

 


 

 Martyna Kapuścińska zajęła I miejsce a Kornelia Buziewska 2 miejsce w IX Powiatowym Konkursie Chopinowskim "Fryderyk Chopin na Kujawach". Do konkursu przygotował uczennice p. Robert Kawka.

 

 

 


 

Dzisiaj 40 uczniów z klas 4 do 8 wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Olimpus pod opieką pani Małgorzaty Nowakowskiej. Życzymy im powodzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

22 maja 2018 roku 65. uczniów z klas IV – VII ze wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Izbica Kujawska przystąpiło do XI Gminnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „W hołdzie Niepodległej - poezja patriotyczna”. Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Parada we współpracy z dyrektor szkoły - p. Elżbietą Bąk oraz nauczycielami języka polskiego: panią Barbarą Pałczyńską i panią Anną Bet. Konkurs wpisywał się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i był jednym z wielu projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej w ramach obchodów Roku dla Niepodległej. W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Honorowym Patronatem konkurs  objął Burmistrz Izbicy Kujawskiej - pan Marek Dorabiała. Jury w składzie: pani  Łucja Parecka, pani Jolanta Krysiak i pani Jadwiga Frankowska wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. Oto wyniki:

 

W kategorii klas czwartych:

 • I miejsce uzyskał Patryk Szadkowski z klasy IV  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej,
 • II miejsce zajęła Weronika Banasiak z klasy IV c Szkoły Podstawowej Konrada Jażdżewskiego w Błennie,
 • III miejsce zdobyła Marcelina Frankowska z klasy IV  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej,

wyróżnienie otrzymali:

- Mikołaj Łojewski z klasy IV b Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej,

- Michalina Starzyk  z klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej,

- Klaudia Sobczak z klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.

W kategorii klas piątych:

 • I miejsce zajęła Martyna Kapuścińska z klasy V a  Szkoły Podstawowej Nr 1  Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej,
 • II miejsce uzyskała Maria Parada z klasy V a Szkoły Podstawowej Nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej,
 • III miejsce zdobył Dawid Wesołowski z klasy V  Szkoły Podstawowej  Konrada Jażdżewskiego w Błennie,

 wyróżnienie otrzymały:

- Patrycja Iwańska z klasy V a Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej,

- Milena Guzowska z klasy V a Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej,

- Oskar Kuliberda z klasy V a Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej.

W kategorii klas szóstych:

 • I miejsce zajęła Wiktoria Urbańska z klasy VI Szkoły Podstawowej  Konrada Jażdżewskiego w Błennie,
 • II miejsce uzyskała Nikola Grabowska z klasy VI b   Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej,
 • III miejsce zdobyła Olga Kaczmarek z klasy VI a Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

wyróżnienie otrzymały:

- Oliwia Kołodziejska z klasy VI a Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej,

- Patrycja Wieczorek  z klasy VI b Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej,

- Natalia Nowakowska z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie.

W kategorii klas siódmych:

 • I miejsce zajęła Anna Wąsik z klasy VII Szkoły Podstawowej  Nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej,
 • II miejsce uzyskał Marcel Biernacki  z klasy VII   Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej,
 • III miejsce zdobył Szymon Cholewiński z klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej,

wyróżnienie otrzymał:

- Patryk Banasiak z klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.

Ponadto jury przyznało Nagrodę Burmistrza Izbicy Kujawskiej za najlepszą recytację. Nagrodę otrzymała Marta Jagodzińska   z klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej.

W czasie uroczystej gali wręczenia nagród gościliśmy przedstawiciela Burmistrza Izbicy Kujawskiej - pana Henryka Krzyżanowicza oraz panią dyrektor -Elżbietę Bąk. Po wręczeniu nagród i dyplomów odbył się krótki koncert, w którym wystąpili laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dziewczęta z zespołu wokalno – instrumentalnego przygotowane przez pana Roberta Kawkę.

Uczniów do konkursu przygotowywały panie  polonistki: Barbara Pałczyńska, Anna Bet,  Małgorzata Parada, Iwona Wysocka, Jolanta Baszewska, Ewelina Wensławska i Edyta Michalak. Nagrody dla laureatów miejsc od I - III i nagrody za wyróżnienia ufundował Burmistrz Izbicy Kujawskiej, pan Marek Dorabiała. Dyplomy i słodki poczęstunek dla uczestników konkursu, laureatów i ich opiekunów oraz zaproszonych gości ufundowali: pani dyrektor, Rada Rodziców oraz organizator konkursu.


 

12 kwietnia 2018 r. nasi uczniowie kolejny raz brali udział w IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Poeci - Dzieciom" w Radziejowie. Kacper Kucal  uczeń klasy IIIc i Szymon Pawłowski uczeń klasy IIIb recytowali wiersze Wandy Chotomskiej. Zostali oni przygotowani przez panią Marzenę Grabowską i Jadwigę Wojciechowską. 

Szymon Pawłowski zajął II miejsce. Wręczono mu  dyplom i zestaw głośnikowy.

Kacper Kucal otrzymał wyróżnienie. Wręczono mu dyplom i książkę.

GRATULACJE DLA NASZYCH UCZNIÓW!!

 

 

 


 

Uczniowie Ia z wychowawcą panią Marzeną Grabowską brali w pierwszej edycji regionalnego plebiscytu Gazety Pomorskiej Najsympatyczniejsze Pierwszaki 2017. Głosowanie w tegorocznej edycji rozpoczęło się 1 grudnia 2017 r. i trwało do 22 grudnia 2017 r. 4 stycznia 2018 r. w Gazecie Pomorskiej zostały ogłoszone wyniki. Na 18 klas biorących udział z różnych szkół nasi uczniowie zajęli 6 miejsce otrzymując pamiątkowe tableau ze zdjęciem, które zostało nadesłane do plebiscytu.


 

24.04.2018 w Radziejowie odbyła się kolejna edycja OLIMPIADY O ZDROWIU organizowana przez Zarząd Rejonowy PCK. Naszą szkołę na tej olimpiadzie reprezentowali: Michalina Gralak oraz Szymon Cholewiński oboje z klasy VII.  Uczniowie musieli się wykazać bardzo dużą wiedzą z tej dziedziny. Michalina zdobyła IV miejsce, a Szymon VI. Gratulujemy!!!!!!!!!!

 

 


 

13 kwietnia 2018 r. odbył się w naszej szkole Konkurs z języka niemieckiego

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES DEUTSCH.PLUS, który przeprowadziła nauczycielka języka niemieckiego p. Elżbieta Pakulska. 

W konkursie wzięli  udział uczniowie z klas V i VI:

 1. Wiktoria Bladoszewska, kl. V a,
 2. Patrycja Iwańska, kl. V a,
 3. Iwo Gałęziewski, kl. V a,
 4. Martyna Kapuścińska, kl. V a,
 5. Zuzanna Malczyńska, kl. V b,
 6. Klaudia Krzyżanowicz, kl. V b,
 7. Filip Czupryński, kl. V b
 8. Bartosz Elmer, kl. V b,
 9. Maciej Wieszczyczyk, kl. V b,
 10. Jakub Antczak, kl. V c,
 11. Kacper Bąkowski, kl. V c,
 12. Kacper Jagodziński, kl. V c,
 13. Oliwia Polaszewska, kl. V c
 14. Olga Kaczmarek, kl. VI a,
 15. Natalia Woźniak, kl. VI a,
 16. Kornelia Winiecka, kl. VI b,
 17. Patrycja Jaskulska, kl. VI b,
 18. Marta Śmigielska, kl. VI c,
 19. Patrycja Gałązka, kl. VI c.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie - Józef Piłsudski- wódz i polityk. Konkurs organizowany był przez Szkole Podstawowa nr 2 im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie wykonywali pokaz multimedialny o tej postaci. Prace wykonywali pojedynczo lub w parach. Byli to: Kosowska Wiktoria i Drubkowska Nikola, Jagodzińska Marta i Gralak Michalina, Miłowska Julia, Woźniak Natalia i Skalski Michał. Opiekunem konkursu jest Pani Nowakowska Małgorzata. Prace zostały przesłane na adres szkoły. Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za naszych uczniów.

  


 

9 kwietnia 2018 roku odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Historia. W tej olimpiadzie udział wzięli uczniowie klas V. Test pisało 14 uczniów. Zakres wiedzy obejmował wiadomości z klasy IV i V. Wyniki poznamy pod koniec maja. Życzymy im powodzenia.

 

 

 

 

 

 


 

  Konkurs odbył się 8.03.2018 r. W konkursie brali udział uczniowie klasy VII.

 1.Biernacki Marcel

 2.Jagodzińska Marta

 3.Kosowska Wiktoria

 4.Nowak Jakub

 5.Nowak Szymon

 6.Wdowiak Wiktoria

 

  


 

15 listopada 2017r. odbyły się szkolne eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Oto lista uczestników:

Lp.

Nazwisko i imiona ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia  do konkursu

1.

Kaczmarek Olga

VI a

Małgorzata Parada

2.

Majchrzak Wiktoria

VI a

3.

Górzyńska Maja Maria

VI b

Anna Bet

4.

Grabowska Nikola

VI b

5.

Jagodzińska Julia

VI b

6.

Kępa Oliwier Seweryn

VI b

7.

Wieczorek Patrycja

VI b

8.

Winiecka Kornelia

VI b

9.

Ciesielska Natalia Zofia

VI c

Barbara Pałczyńska

10.

Drubkowska Andżelika

VI c

11.

Sikorski Szymon

VI c

12.

Śmigielska Marta

VI c

13.

Błoch Aleksandra

VII a

Anna Bet

14.

Cholewiński Szymon Olaf

VII a

15.

Wąsik Anna

VII a

Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiadomości z zakresu ortografii i nauki o języku. Niestety, żadnemu z naszych uczniów nie udało się awansować do etapu rejonowego.


Został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny "Józef Piłsudski Patronem Naszej Szkoły" zorganizowany przez p. Roberta Kawkę.

Konkurs był częścią projektu ?Podążamy za Marszałkiem Józefem Piłsudskim? opracowanego przez n-la historii p. Małgorzatę Nowakowską.

Jury w składzie: p. Małgorzata Nowakowska i p. Dorota Wojciechowska wybrało trzy prace:

I miejsce Natalia Ciesielska kl. VIc,

II miejsce  Wiktoria Majchrzak kl. VIa,

III miejsce Martyna Kapuścińska kl. Va.

 

 

 


Podkategorie

Joomla templates by a4joomla