Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Informacja Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej dla rodziców i uczniów w sprawie zdalnego nauczania z dnia 23 marca 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.492) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID (Dz.U. z 2020 r. poz.493),

 

od dnia 25 marca 2020 r. przerwa w zajęciach edukacyjnych przedłuża się do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole, informuję że:

 

 • Proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. 
 • Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  
 • Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel wychowawca oraz nauczyciele uczący w danym oddziale. 
 • W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy  komunikatorów, poczty elektronicznej, grup społecznościowych, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły.
 • Materiały dydaktyczne dla uczniów zostaną zamieszczone również na Dysk Google, w folderach klas opisanych wg jednolitego schematu (przedmiot-data zajęć).
 • Informacje o publikacji plików na Dysk Google oraz sposobie logowania zostaną przekazywane rodzicom i uczniom przez wychowawców, nauczycieli przedmiotów i na stronie internetowej szkoły .
 • Przygotowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:

 

 1. zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji;
 2. dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych  potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności;
 3. przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

 

 • Nie pobranie przygotowanych materiałów traktowane będzie jak  nieobecność ucznia na zajęciach.
 • Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów będzie się odbywać na podstawie określonych i uzgodnionych z nauczycielem form. 
 • O wszelkich dodatkowych zmianach  dyrektor szkoły będzie informował Państwa na bieżąco.

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                               Elżbieta Bąk                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

                                                                                                                                                                                                                               Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

                                                                                                                                                                                                                                             w Izbicy Kujawskiej

 

Joomla templates by a4joomla