Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej informuje, że od dnia 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne w szkole będą odbywać się w każdej klasie, zgodnie z tygodniowym planem zajęć (normalnie).

Autobusy szkolne będą kursowały zgodnie z harmonogramem dowożenia (normalnie).


 

Od dnia 24.04.2019 roku, aż do odwołania lub zmiany sytuacji,
Szkoła zapewnia wszystkim dzieciom, które będą obecne,
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach 8:00 – 13:00,

W zależności od frekwencji uczniów w dn. 24.04.2019 r.
i kolejnych dniach, w szkole istnieje możliwość zorganizowania tylko wybranych zajęć dydaktycznych.


Autobusy szkolne kursują rano według ustalonego harmonogramu.  

O zmianach w sytuacji będziemy Państwa  informować na bieżąco.


 

Informuje, iż w związku z zapowiedzianym na dzień 8 kwietnia 2019 roku, aż do odwołania, strajkiem pracowników oświaty istnieje zagrożenie nierealizowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W okresie akcji strajkowej szkoła zapewnia uczniom w naszej placówce zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.00 – 13.00.

Dowozy w godzinach porannych odbywać się będą bez zmian, natomiast odwozy, po zajęciach opiekuńczych tylko o godzinie 13.00.

Prosimy Rodziców o wyrozumiałość w zaistniałej trudnej sytuacji.

W  chwili odwołania akcji strajkowej, zajęcia edukacyjne odbywać się będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych, a dowozy i odwozy zgonie z harmonogramem.


 

INFORMACJE O EGZAMINIE

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: ‎

 • język ‎polski;
 • matematykę;
 • język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU

Data

Godzina 9.00

15 kwietnia (poniedziałek)

język polski

16 kwietnia (wtorek)

matematyka

17 kwietnia (środa)

język obcy nowożytny

 


 

 28.09.2017 r.  trener projektu "Cybernauci" przeprowadzi warsztaty dla uczniów, dla rodziców oraz dla nauczycieli. Warsztaty dla rodziców rozpoczną się o godz. 16:00.


 

Przywozy uczniów do Kościoła

p. E. Mruk

p. Cz. Drubkowski

p. T. Wróblewski

p. E. Pawłowski

p. W. Kwiatkowski

7.00 ? 8.00

 

Augustynowo

Pasieka

Sokołowo

Wólka Komorowska

Śmielnik

Modzerowo

Długie

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun p. M. Mielczarek

wz.p.M. Kosmecka

6.50 - 8.00

 

Grochowiska II

Mchówek

Pustki

Mchówek

Grochowiska II

Grochowiska II

Świętosławice

Gaj

Świętosławice

Grochowiska (Pluta) Grochowiska I

 

 

 

 

 

 

Opiekun p. A. Skoczylas

 

6.40 ? 8.00

 

Chotel

Naczachowo

Dębianki

Szczkowo Szkoła

Ciepliny Budy

Cieplinki

Joasin

Wiszczelice

Błenna Szkoła

Wiszczelice

Ciepliny Budy

Nowa Wieś

Chociszewo

Komorowo

 

 

Opiekun

p. B. Degórska

6.40 ? 8.00

 

Chotel

Naczachowo

Wietrzychowice

Śmieły

Rogóżki

Dziewczopole

Gąsiorowo

Błenna B

Błenna Szkoła

Dębianki

Naczachowo

Chotel

Obałki

Wietrzychowice

Naczachowo

Chotel

 

Opiekun p. B. Płachecki

7.00 ? 8.00

 

Grochowiska I

Ślazewo           Stadion

Zdrojówka

Świszewy Karczówek Świszewy

Hulanka (Kubiak) Stadion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun p. H. Radzimska

 

Odwozy po zakończeniu uroczystości szkolnej od godziny 11.00

p. E. Mruk

p. Cz. Drubkowski

p. T. Wróblewski

p. E. Pawłowski

p. W. Kwiatkowski

 

Augustynowo

Pasieka

Sokołowo

Wólka Komorowska

Śmielnik

Modzerowo

Długie

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun p. M. Mielczarek

wz.p. M. Kosmecka

 

Grochowiska II

Mchówek

Pustki

Mchówek

Grochowiska II

Grochowiska II

Świętosławice

Gaj

Świętosławice

Grochowiska (Pluta) Grochowiska I

 

 

 

 

Opiekun p. A. Skoczylas

 

 

Komorowo

Chociszewo

Nowa Wieś

Ciepliny Budy Wiszczelice

Błenna Szkoła Wiszczelice

Joasin

Cieplinki

Ciepliny Budy Szczkowo Szkoła Dębianki

Szczkowo

Chotel

 

Opiekun

p. B. Degórska


Chotel

Naczachowo Wietrzychowice Obałki

Chotel

Naczachowo Dębianki

Błenna Szkoła Błenna B
Gąsiorowo Dziewczopole Rogóżki

Śmieły Wietrzychowice Naczachowo

Chotel

 

Opiekun p. B. Płachecki


Zdrojówka

Świszewy

Karczówek

Świszewy

Hulanka (Kubiak) Stadion

Ślazewo

Grochowiska I

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun p. H. Radzimska

rozkład dzwonków 


 

Zebranie z rodzicami uczniów:

kl. IV-VI odbędzie się 20.04.2017 r.

kl. I-III odbędzie się 25.04.2017 r.

kl. 0 odbędzie się 28.04.2017 r.  25.04.2017 r. o godz. 16:00 - spotkanie z wychowawcami, 16:30 - spotkanie z dyr. (świetlica szkolna)


Zebranie dla rodziców odbędzie się  15.02.2017 r. o godz.15:30 - kl. 0 - III , a następnego dnia dla rodziców uczniów z klas IV - VI.


Regulamin dowożenia uczniów do szkół podstawowych http://www.bip.izbicakuj.pl/upload/doc01313620160927081915.pdf


 

W dniach 24-28 października 2016 odbędą się w Toruniu, Włocławku oraz Inowrocławiu IV Regionalne Dni Psychoterapii, współorganizowane m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (oddział w Toruniu), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia, Urząd Miasta Włocławek, toruńskie i włocławskie ośrodki psychoterapii oraz toruńską Wyższą Szkołę Bankową oraz CK Browar B. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: Ważne sprawy małych ludzi i będzie dotyczyć różnorodnych form pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów, wychowawców. Głównym celem jest popularyzowanie wiedzy na temat psychoterapii i pomocy psychologicznej wśród mieszkańców regionu Kujawsko-Pomorskiego, a więc tego, czym jest psychoterapia, jakie są jej kierunki, kto może i powinien z niej korzystać, itp. wśród zaproszonych gości znajdują się znani psychoterapeuci z różnych polskich ośrodków, reprezentujący różnorodne podejścia w psychoterapii.


 

Zebranie dla rodziców odbędzie się  20.09.2016 r. o godz.16:00 - kl. IV - VI, a następnego dnia dla rodziców uczniów z klas 0 - III.


 

Wywiadówka odbędzie się w dniach:

27.04.2016 r dla klas. IV-VI

28.04.2016 dla klas  0-III

Godzinę wywiadówki ustala wychowawca (15:00 - 16:30). Nauczyciele uczący pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 15:00 - 16:30


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej informuje, iż trwają zapisy:

 • dzieci 6-letnich do oddziałów przedszkolnych,
 • dzieci 7-letnich do klasy pierwszej

Informujemy rodziców o możliwości złożenia podania o przyjęcie dziecka na pierwszą zmianę.

Podanie powinno zawierać uzasadnienie prośby oraz należy dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające.

Zapisy od 15.02.2016 r. do dnia 31.03.2016 r. w sekretariacie szkoły.


9:30 - 10:30:

            MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PARAFIALNYM POD WEZWANIEM  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W IZBICY KUJAWSKIEJ.

10:30 - 11:00:

            PRZEMARSZ UCZESTNIKÓW ULICAMI MIASTA I ZAPALENIE ZNICZY PRZY POMNIKU ?OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ?.

11:00 - 12:30:

            UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:

 • ODDANIE CZCI PATRONOWI SZKOŁY POPRZEZ ZŁOŻENIE KWIATÓW PRZY TRYPTYKU;
 • POWITANIE GOŚCI PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY;
 • CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA W WYKONANIU UCZNIÓW KL. III i VI;
 • WYSTAWA KRONIK;
 • WYSTAWA ?OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W LATACH 1975-2015?;
 • WYSTAWA ?SZKOŁA WCZORAJ I DZIŚ?;
 • WYSTAWA ?SZKOŁA W MOICH OCZACH?.

13:00

            ?SPOTKANIE PO LATACH? Z ZAPROSZONYMI GOŚĆMI.


 

Termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klas III oraz kształcenie specjalne klasa V i VI: od 24.08.2015 r. do 02.09.2015 r., do godziny 12:00. Druki wniosków dostępne w sekretariacie szkoły.


Joomla templates by a4joomla