Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Imprezy i konkursy

Kapitanowie statku ?Ksawery Odważny? szukają nowej załogi i zapraszają Ciebie na wspaniałą , nocną wyprawę pod piracką banderą, która odbędzie się z piątku na sobotę 28/29 listopada 2014 r.

Łajba odpływa punktualnie o godzinie 18:00. Podczas rejsu zdobędziesz pirackie sprawności i zostaniesz pasowany na pirata. Będzie się działo! Nie może Ciebie tam zabraknąć, więc podejmij wyzwanie! Pora wejść na pokład ? bandera na maszt!

 


Dnia 21 listopada w naszej szkole zorganizowana została wieczornica poświęcona dawnym zwyczajom kujawskim związanym z Andrzejkami dla społeczności szkolnej i lokalnej. Uczniowie z kółka teatralnego z klasy Vc pod opieka p. Doroty Wojciechowskiej przygotowali przedstawienie teatralne pt.: ?Andrzejki na Kujawach? językiem gwarowym. Następnie wystąpili uczniowie z klasy O c i zatańczyli kujawiaka a przygotowała ich pani Aneta Adamczewska. Wieczór uświetnił również występ laureatów Gminnego Konkursu Recytatorskiego ?Najpiękniej na Kujawach? oraz uczniowie z klas III śpiewając piosenki ludowe. W czasie uroczystości najmłodsi uczestnicy mieli okazję poznać przyszłość dzięki wróżbom przygotowanym przez uczennice z klasy Vb: Alicję Biernacką, Oliwię Dolacką i Gabrielę Rumińską. Spotkanie prowadził uczeń klasy Va ? Kacper Nowakowski.  Niespodzianką dla wszystkich obecnych był wspólny koncert piosenek ludowych przy akompaniamencie pana Ryszarda Lewandowskiego. Na koniec wszyscy uczestnicy wieczornicy skorzystali z kawiarenki, gdzie znajdowały się słodkości upieczone przez rodziców z klas O ?III.

Dekoracje przygotowali: panie  Beata Łojewska, Aneta Adamczewska, Dorota Wojciechowska, Barbara Nowakowska i pan Kamil Kawczyński.

Wieczornica - galeria


dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

W ramach współpracy biblioteki z Przedszkolem Samorządowym w Izbicy Kujawskiej, wychowankowie wraz z opiekunami zostali zaproszeni do naszej szkoły na baśniowe przedstawienie o księciu, który został zaczarowany. Jednak w wyniku zwycięstwa dobra nad złem, książę został ocalony i znalazł swoją miłość. Nie trzeba dodawać, że baśń kończy się słowami: i żyli długo i szczęśliwie?

galeria


 

Przedstawienie przygotowane zostało przez uczniów z kółka teatralnego z klasy Va pod opieką pani Beaty Łojewskiej z myślą o uczniach klas 0 ? III. Sztukę teatralną miały okazję obejrzeć dzieci z Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej.

 

 

 

galeria


 

Dnia 29 października z inicjatywy pań z biblioteki szkolnej odbyła się dyskoteka z duchami. Uczestnikami dyskoteki byli uczniowie klas 0 ? VI. Uczniowie bawili się przy dźwiękach muzyki ? Czerwonych Gitar? oraz wykonawców zagranicznych. Niespodzianką dla uczniów były liczne konkursy taneczne i zabawy muzyczne.

 Opiekę nad uczniami pełniły panie:  Beata Łojewska, Dorota Wojciechowska, Elżbieta Pakulska, Małgorzata Dąbrowska.

 

 

 galeria


jesieńTemat: Złota Polska Jesień.

Regulamin konkursu:

1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I ? VI.
2.  Należy wykonać samodzielnie pracę plastyczną na podany temat na kartce o formacie A3.
3.  Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną ale różnorodną techniką plastyczną.
4.  Pracę plastyczną należy podpisać  na odwrocie kartki imieniem, nazwiskiem i klasą.
5.  Konkurs trawa do 22 listopada.
6.  Pracę konkursową przynosimy do biblioteki szkolnej.
7.    Prace plastyczne będą rozpatrywane według kategorii wiekowych.
8.    Na uczniów czekają wspaniałe nagrody.
9.    Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy.

Szczegółowych informacji udziela p. Dorota Wojciechowska w bibliotece szkolnej.


Harmonogram

1. Poranki czytelnicze

Wtorki, środy i piątki  godz. 11.35 ? 11.55 kl. I ? III

2. ? Czytać każdy może ? Bajkowi przyjaciele?

 Konkurs plastyczno ? literacki kl. 0

3. Światowy Dzień Zwierząt

Lekcje biblioteczne kl. III -V

4. Tydzień Pisania Listów, Dzień Poczty Polskiej, Dzień Listonosza

Lekcje biblioteczne kl. IV - VI

5. Dzień Papieża Jana Pawła II

Konkurs Plastyczny i wystawa  " Jan Paweł II w oczach dziecka" kl. I - VI

6.Konkurs Recytatorski Poezja Regionalna kl. IV - VI

7. Duże przerwy w bibliotece

Konkursy błyskawiczne w czasie dużych przerw kl. I - III i IV - VI

8. Przedstawienie teatralne  "Zaczarowany książę" dla klas 0


Konkurs Recytatorski ?Z poezją na ty? pod hasłem "Ja i moja rodzina? odbył się 12 maja w bibliotece szkolnej. Organizatorami konkursu były panie: Beata Łojewska i Dorota Wojciechowska. W konkursie brały udział klasy I, II i III. Uczniowie prezentowali wiersze o rodzeństwie i relacjach w kręgu najbliższej  rodziny. Jury w składzie pani Łucja Parecka, pani Beata Łojewska i pani Dorota Wojciechowska  oceniało znajomość tekstu, odpowiednią dykcję i interpretację na poziomie klasy I, II i III.

Wyniki konkursu:

Klasy I

I miejsce ? Kornelia Buziewska kl. Ic

II miejsce ? Martyna Kapuścińska  kl.Ia

III miejsce ? Natalia Sikorska kl. Ia

Klasy II

 I miejsce ? Patrycja Wieczorek kl. IIb

II miejsce- Wiktoria Morawska kl. IIa

III miejsce ? Julia Trzeciak kl. Iic

Klasy III

 I miejsce ? Szymon Cholewiński kl. IIIb

II miejsce- Anna Wąsik kl. IIIc

III miejsce ? Aleksandra Ostrowska kl. IIIb

Wyróżnienie ? Paulina Mularska kl. IIIa

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III. Uczniowie czytali teksty do tej pory nie znane i czytane po raz pioerwszy. Konkurs składał się z trzech kategorii: poezja, proza, tekst popularno ? naukowy. Uczniowie zarówno klas II, jaki III wspaniale radzili sobie z czytaniem. Jury w składzie pani Łucja Parecka, pani Beata Łojewska i pani Dorota Wojciechiowska, oceniało płynność czytania, używanie znaków przestankowych, modulację głosu, poprawność czytania i ogólny wyraz artystyczny.

Oto wyniki konkursu:

Mistrzem Pięknego Czytania na poziomie klas II został Marcel Błaszczyk z klasy II c,

Wicemistrzem został Michał Bernyś z klasy II c

Mistrzem Pięknego Czytania na poziomie klas III został Mateusz Kujawski z klasy IIIc

Eliminacje do Konkursu Czytelniczego dla klas V ? Czy znasz swoją lekturę ? Tajemniczy Ogród? odbyły się w maju. Przystąpiło do nich 100 % uczniów z klas V. Do finału zakwalifikowało się 9 osób, które uzyskały ponad 30 punktów na teście eliminacyjnym. Finał konkursu odbył się na początku czerwca w bibliotece szkolnej. Uczniowie pisali test składający się z pytań zamkniętych oraz otwartych, a także części plastycznej. Konkurs zorganizowany został przez bibliotekę szkolną.

Oto wyniki:

I miejsce  Jakub Ciesielski  V c

II miejsce Marta Sobieraj  Va

III miejsce Justyna Polaszewska Va

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

Gminny konkurs odbył się 22 maja z udziałem drużyny z klasy IIIb. Dzięki ubiegłorocznej wygranej uczniów ze Szczkowa,  gościliśmy w Zespole Szkół w Błennie ? oddział w Szczkowie.  Szkoła maleńka ale bardzo gościnna ? dla dzieci przygotowana była słodka niespodzianka oraz gry i zabawy integracyjne.W konkursie brały udział trzy drużyny ze szkół w Izbicy Kujawskiej, Błennej i Szczkowa. Nasza drużyna ? Julia Bogucka, Amelia Kmieć i Oliwia Golasińska uczennice z klasy IIIb, po wygranej eliminacji szkolnych, dzielnie reprezentowały nas w czasie trwania konkursu. Uczennice solidnie pracowały i z dużą determinacją walczyły o najlepszy wynik. Ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce z czego jesteśmy bardzo dumni, ponieważ był to jeden z trudniejszych  konkursów. Konkurs przygotowali  i prowadzili nauczyciele: pani Beata Łojewska i pani Dorota Wojciechowska.

Oto wyniki pozostałych drużyn:

I miejsce Zespół Szkół w Błennie

II miejsce Szkoła Podstawowa w Izbicy Kujawskiej

III miejsce Zespół Szkół w Błennie ? oddział w Szczkowie

  więcej zdjęć


 

 Dnia 28 maja uczniowie klas I zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Było to wielkie wydarzenie dla pierwszaków. Od tej chwili mogli wypożyczyć pierwszą książkę z biblioteki szkolnej i stać sie pełnoprwanymi czytelnikami. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania na czytelnika oraz wspólną fotografię. Uroczystość uświetniło przedstawienie teatralne ?Sen o książkach? w wykonaniu klasy IVC. Na zakończenie uczennice wykonały układ taneczny do piosenki ?Dwa Misie?. 

 

 


 

I miejsce Amelia Malon  kl. III b   ( 149 p./150 p.)

II miejsce Anna Wąsik  kl. III a (146 p./150 p.)

III miejsce Marta Jagodzińska  kl. III a (139 p./150 p.)

Laureatom serdecznie gratulujemy !!!

 


1. Nazwa konkursu: ,,Mały Mistrz Ortografii?

 

2. Patronat konkursu : dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej- pani dyrektor

 

3. Organizator : Dorota Wojciechowska, Beata Łojewska

 

4. Cele konkursu :

- wyłonienie ,,Małego Mistrza Ortografii ?

- kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy

- rozbudzanie czujności ortograficznej

- motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim

- rozwijanie uzdolnień uczniów , ćwiczenie wytrwałości

- uwrażliwienie na piękno języka ojczystego

- integracja uczniów

- promowanie uczniów najzdolniejszych

 

5.Zasady uczestnictwa

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III

 

6.Termin konkursu

- 10 kwietnia 2014 roku,  godzina 8.30 ? 9.30 w bibliotece

 w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej 

7. Skład komisji :

- przewodnicząca konkursu : Dorota Wojciechowska, członkowie komisji :  Beata Łojewska, Anna Bet

 

8. Ocena prac konkursowych :

 - wygrywa ten uczeń , który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów. W razie konieczności ( kilka prac bezbłędnych lub o tej samej , najmniejszej liczbie błędów ) , przeprowadzona będzie tzw. dogrywka, czyli dyktowanie wyrazów z przygotowanej wcześniej listy.

 

9. Nagrody dla laureatów

- najlepsi uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni , a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa .

 

10.Zakres wymaganego materiału :

- pisownia wyrazów z ó ?u , rz-ż , ch ? h

- pisownia małą i wielką literą

- pisownia wyrazów z ubezdźwięcznieniem

- pisownia zakończeń ą , ę , om ,em

- pisownia wyrazów ze zmiękczeniem : ś ?si ,ć ?ci ,ź ? zi ,ń ? ni ,ź ? dzi.

I miejsce Katarzyna Kwiatkowska Vc

II miejsceMałgorzata Dolatowska Va

III miejsce Monika Słabuszewska Vc

Joomla templates by a4joomla