Drukuj
Nadrzędna kategoria: Biblioteka
Kategoria: Imprezy i konkursy
Odsłony: 551

1. Nazwa konkursu: ,,Mały Mistrz Ortografii?

 

2. Patronat konkursu : dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej- pani dyrektor

 

3. Organizator : Dorota Wojciechowska, Beata Łojewska

 

4. Cele konkursu :

- wyłonienie ,,Małego Mistrza Ortografii ?

- kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy

- rozbudzanie czujności ortograficznej

- motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim

- rozwijanie uzdolnień uczniów , ćwiczenie wytrwałości

- uwrażliwienie na piękno języka ojczystego

- integracja uczniów

- promowanie uczniów najzdolniejszych

 

5.Zasady uczestnictwa

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III

 

6.Termin konkursu

- 10 kwietnia 2014 roku,  godzina 8.30 ? 9.30 w bibliotece

 w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej 

7. Skład komisji :

- przewodnicząca konkursu : Dorota Wojciechowska, członkowie komisji :  Beata Łojewska, Anna Bet

 

8. Ocena prac konkursowych :

 - wygrywa ten uczeń , który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów. W razie konieczności ( kilka prac bezbłędnych lub o tej samej , najmniejszej liczbie błędów ) , przeprowadzona będzie tzw. dogrywka, czyli dyktowanie wyrazów z przygotowanej wcześniej listy.

 

9. Nagrody dla laureatów

- najlepsi uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni , a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa .

 

10.Zakres wymaganego materiału :

- pisownia wyrazów z ó ?u , rz-ż , ch ? h

- pisownia małą i wielką literą

- pisownia wyrazów z ubezdźwięcznieniem

- pisownia zakończeń ą , ę , om ,em

- pisownia wyrazów ze zmiękczeniem : ś ?si ,ć ?ci ,ź ? zi ,ń ? ni ,ź ? dzi.