Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Główna

W dniu 26.10.2018 roku uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę. W uroczystości wzięli udział rodzice, przedstawiciele Rady Rodziców. Po złożeniu przysięgi nastąpiło wręczenie dyplomów pasowania i upominków.


 

Dzisiaj 40 uczniów z klas 4 do 8 wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Olimpus pod opieką pani Małgorzaty Nowakowskiej. Życzymy im powodzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

W dniu 7 listopada odbył się konkurs Józef Piłsudski w piosence i rysunku. I miejsce w kategorii rysunek zdobyła Martyna Kapuścińska, II miejsce Natalia Sikorska. W kategorii pieśń, I miejsce Kornelia Buziewska, która śpiewała "Biały Krzyż", II miejsce Martyna Kapuścińska "Dziewczyna z granatem", III miejsce Oliwia Polaszewska "Ojczyzno ma". Konkurs odbył się w związku z setną Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę i był zorganizowany przez Nauczycieli Zespołu Humanistycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

16.10.2018 r. uczniowie klas 4a,b,c oraz 5b pojechali na wycieczkę do Gdańska pod opieką wychowawców pani Małgorzaty Nowakowskiej, Anny Bet, Elżbiety Pakulskiej, Doroty Wojciechowskiej. Celem było zwiedzanie Muzeum II wojny światowej i stoczni gdańskiej, nabrzeża i lodołamacza, Starówki oraz Westerplatte.

 

 

 

 

 

 


 

15.10.2018 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w żywej lekcji historii. Od powstania listopadowego do odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie mogli posłuchać ciekawostek o tym okresie, zobaczyć umundurowanie, broń lub uczestniczyć w komisji poborowej tamtego okresu.

 

 

 

 

 

 


 

Celem apelu było podziękowanie nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud i pracę włożoną w wychowanie dzieci i młodzieży.

 

 

 

 


 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, po czym odbył się apel na sali gimnastycznej przygotowany przez uczniów klas piątych.

 

 

 

 


 

Miesiąc

Uroczystości szkolne

IX 1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

X

1.Dzień  Edukacji Narodowej

2.Ślubowanie klas I

XI

1. Święto Niepodległości – Dzień Patrona Szkoły

XII 

1.Święta Bożego Narodzenia

I

1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

III

1.Dzień Kobiet/Dzień Mężczyzny

2.Powitanie Wiosny

IV

1.Wielkanoc

2.Tydzień Kultury Zdrowotnej

3.Rekolekcje

V

1.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

VI

1. Apel „O nich- dla nich”

2.Uroczyste zakończenie roku szkolnego

IX

1.Dekoracje i śpiew na rozpoczęcie nowego roku 2019/2020


 

Przedsięwzięcie

Termin 

„Wehikuł czasu”

09 IX 2018

Wyjazd uczniów na wycieczkę do Gdańska.

X 2018

Kartka do powstańca.

IX 2018

Konkurs historyczny „Józef Piłsudski – wódz i polityk”- organizowany przez SP im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim.

III/2017

Gra miejska.

IX 2018

Wietrzychowice 2018

X 2018

Gminny Konkurs Recytatorski „w hołdzie Niepodległej” – poezja patriotyczna

V 2018

Prezentacje: „Ciekawe historycznie i geograficznie miejsca naszego miasteczka i regionu”.

VI-IX 2018

Śpiew hymnu państwowego.

09.11.2018

Noc w szkole.

XI/2018

100 metrów flagi na 100- lecie Niepodległości.

IX/X2018

Wycieczka pod hasłem – „Piękna Nasza Niepodległa”.

XI2018

Żywy obraz – „Historia Polski w obrazach– reportaż fotograficzny.”

IX/X. 2018

Piękna nasza Polska cała.

V.2018

Gazetki w klasach i na holu.

Cały rok

 Bieg lub marszobieg „Niepodległości”

IX  2018

Konkurs muzyczno – manualny.

IX/X 2018

Noc w bibliotece.

XI 2018

Międzygminny Konkurs Plastyczny „Szklane domy”

XI 2018

 Gminny Konkurs Recytatorski – poezja patriotyczna.

XI  2018

 Apel z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, Dzień Patrona Szkoły.

9.XI.2018

Gazetka okolicznościowa „Szkolny Nos” i regionalna

X/XII 2018

 

Informujemy, że w naszej placówce trwa rekrutacja uczniów
do poszczególnych rodzajów zajęć odbywających się w ramach projektu
„Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół
z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”
.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizatorem projektu jest Gmina Izbica Kujawska.


 

W roku szkolnym 2017/18 p. M. Nowakowska i G. Rochnowska zorganizowały konkurs zatytułowany Moja mała ojczyzna. Uczniowie wykonywali plakaty. W dniu dzisiejszym wybrano trzy plakaty. 1 miejsce Gralak Michalina i Błoch Aleksandra z klasy 8, 2 miejsce ex aequo  Idczak Ewelina i Różańska Natalia z klasy 8 i 7 oraz Ciesielska Natalia z klasy 7. Konkurs związany jest z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Plakaty można podziwiać na holu piętro ll. Gratulujemy.

 

 

 


 

09 września uczniowie naszej szkoły z klas 6, 7 i 8 wzięli udział w Wehikule czasu. Obsługiwaliśmy stanowisko archeologiczne wykopaliskowe, gdzie pomagaliśmy dzieciom znaleźć, skleić znalezione elementy ceramiczne. Część grupy przygotowywała mąkę oraz pokazywała jakie noszono kiedyś ozdoby. Opiekę nad dziećmi sprawowali M. Nowakowska, Z. Lewandowska, R. Kawka

 

 

 

 

 

 


 

 Gmina Boniewo w partnerstwie z Gminą Izbica Kujawska, Gminą Lubień Kujawski, Gminą Lubraniec, Miastem i Gminą Chodecz oraz Gminą Baruchowo realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

 

Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K).

 

                      Dofinansowanie projektu z UE: 2 878 506,83 PLN


 

 

 

Pragniemy poinformować, iż  w naszej szkole realizowany jest projekt pt.:

„Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od sierpnia 2018 do czerwca 2020 r.

Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K).

 

Projekt zakłada zorganizowanie 2940 h zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej obejmujących następujące zakresy:

- zajęcia rozwijające z tik

- zajęcia rozwijające z j. angielskiego

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

- zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej

- zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych

- gimnastyka korekcyjna

- grupowe warsztaty edukacyjno-zawodowe

- indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

- zajęcia rozwijające z matematyki

- zajęcia rozwijające z przyrody 

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.


 

Nasza nauczycielka pani Beata Łojewska otrzymała tytuł "Odkrywcy talentów roku 2018" kategoria przedszkola i edukacja wczesnoszkolna. Konkurs organizowało Kujawko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli - świętujemy z talentami.

Nasza szkoła znalazła się wśród 10 najaktywniejszych na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej Edupolis. List gratulacyjny odebrała pani dyrektor Elżbieta Bąk w czasie konferencji "Cyfrowa Edukacja dla szkół podstawowych - priorytety i wyzwania", która odbyła się w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 23.05.2018 r.

Relacja telewizyjna: http://media.tvk.torun.pl/movie/show?id=15682

A tutaj zdjęcia: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32590-rozmowy-o-cyfrowej-edukacji

Informacja na stronie Kuratorium Bydgoszcz http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=8153


 

Joomla templates by a4joomla