Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Główna

Celem apelu było podziękowanie nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud i pracę włożoną w wychowanie dzieci i młodzieży.

 

 

 

 


 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, po czym odbył się apel na sali gimnastycznej przygotowany przez uczniów klas piątych.

 

 

 

 


 

Miesiąc

Uroczystości szkolne

IX 1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

X

1.Dzień  Edukacji Narodowej

2.Ślubowanie klas I

XI

1. Święto Niepodległości – Dzień Patrona Szkoły

XII 

1.Święta Bożego Narodzenia

I

1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

III

1.Dzień Kobiet/Dzień Mężczyzny

2.Powitanie Wiosny

IV

1.Wielkanoc

2.Tydzień Kultury Zdrowotnej

3.Rekolekcje

V

1.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

VI

1. Apel „O nich- dla nich”

2.Uroczyste zakończenie roku szkolnego

IX

1.Dekoracje i śpiew na rozpoczęcie nowego roku 2019/2020


 

Przedsięwzięcie

Termin 

„Wehikuł czasu”

09 IX 2018

Wyjazd uczniów na wycieczkę do Gdańska.

X 2018

Kartka do powstańca.

IX 2018

Konkurs historyczny „Józef Piłsudski – wódz i polityk”- organizowany przez SP im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim.

III/2017

Gra miejska.

IX 2018

Wietrzychowice 2018

X 2018

Gminny Konkurs Recytatorski „w hołdzie Niepodległej” – poezja patriotyczna

V 2018

Prezentacje: „Ciekawe historycznie i geograficznie miejsca naszego miasteczka i regionu”.

VI-IX 2018

Śpiew hymnu państwowego.

09.11.2018

Noc w szkole.

XI/2018

100 metrów flagi na 100- lecie Niepodległości.

IX/X2018

Wycieczka pod hasłem – „Piękna Nasza Niepodległa”.

XI2018

Żywy obraz – „Historia Polski w obrazach– reportaż fotograficzny.”

IX/X. 2018

Piękna nasza Polska cała.

V.2018

Gazetki w klasach i na holu.

Cały rok

 Bieg lub marszobieg „Niepodległości”

IX  2018

Konkurs muzyczno – manualny.

IX/X 2018

Noc w bibliotece.

XI 2018

Międzygminny Konkurs Plastyczny „Szklane domy”

XI 2018

 Gminny Konkurs Recytatorski – poezja patriotyczna.

XI  2018

 Apel z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, Dzień Patrona Szkoły.

9.XI.2018

Gazetka okolicznościowa „Szkolny Nos” i regionalna

X/XII 2018

 

Informujemy, że w naszej placówce trwa rekrutacja uczniów
do poszczególnych rodzajów zajęć odbywających się w ramach projektu
„Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół
z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”
.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizatorem projektu jest Gmina Izbica Kujawska.


 

W roku szkolnym 2017/18 p. M. Nowakowska i G. Rochnowska zorganizowały konkurs zatytułowany Moja mała ojczyzna. Uczniowie wykonywali plakaty. W dniu dzisiejszym wybrano trzy plakaty. 1 miejsce Gralak Michalina i Błoch Aleksandra z klasy 8, 2 miejsce ex aequo  Idczak Ewelina i Różańska Natalia z klasy 8 i 7 oraz Ciesielska Natalia z klasy 7. Konkurs związany jest z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Plakaty można podziwiać na holu piętro ll. Gratulujemy.

 

 

 


 

09 września uczniowie naszej szkoły z klas 6, 7 i 8 wzięli udział w Wehikule czasu. Obsługiwaliśmy stanowisko archeologiczne wykopaliskowe, gdzie pomagaliśmy dzieciom znaleźć, skleić znalezione elementy ceramiczne. Część grupy przygotowywała mąkę oraz pokazywała jakie noszono kiedyś ozdoby. Opiekę nad dziećmi sprawowali M. Nowakowska, Z. Lewandowska, R. Kawka

 

 

 

 

 

 


 

 Gmina Boniewo w partnerstwie z Gminą Izbica Kujawska, Gminą Lubień Kujawski, Gminą Lubraniec, Miastem i Gminą Chodecz oraz Gminą Baruchowo realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

 

Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K).

 

                      Dofinansowanie projektu z UE: 2 878 506,83 PLN


 

 

 

Pragniemy poinformować, iż  w naszej szkole realizowany jest projekt pt.:

„Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od sierpnia 2018 do czerwca 2020 r.

Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K).

 

Projekt zakłada zorganizowanie 2940 h zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej obejmujących następujące zakresy:

- zajęcia rozwijające z tik

- zajęcia rozwijające z j. angielskiego

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

- zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej

- zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych

- gimnastyka korekcyjna

- grupowe warsztaty edukacyjno-zawodowe

- indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

- zajęcia rozwijające z matematyki

- zajęcia rozwijające z przyrody 

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.


 

Kolekcja sześciolatka.

Roczne przygotowanie do szkoły –

wydawnictwo Nowa Era

W skład zestawu wchodzą:

  • Karty pracy cz. 1-4

 

 

  • Pomoce dydaktyczne
  • Teczka małego artysty

JĘZYK NIEMIECKI W KLASACH IV – VI

KLASA IV

         

  1. „und so weiter neu 1” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV
  2. „und so weiter neu 1” Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla kl. IV

Autorzy: Lucyna Zastąpiło, Ewa Krawczyk, Marta Kozubska

Wydawnictwo PWN

 

KLASA V

        

  1. „und so weiter neu 2” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V
  2. „und so weiter neu 2” Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla kl. V

Autorzy: Lucyna Zastąpiło, Ewa Krawczyk, Marta Kozubska

Wydawnictwo PWN

 

KLASA VI

   

  1. „und so weiter” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VI
  2. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla kl. VI

Autorzy: Lucyna Zastąpiło, Ewa Krawczyk, Marta Kozubska

Wydawnictwo PWN

 

PODRĘCZNIK DO RELIGII ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ,,JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI”

Autorzy: J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo Święty Wojciech,  Poznań

 

             RELIGIA 

      KLASA I

„Jesteśmy w rodzinie Pana  Jezusa” - podręcznik

„Jesteśmy w rodzinie Pana  Jezusa” - karty pracy     Ks. W. Kubik WAM, Kraków

KLASA II

RELIGIA

 

 

Kochamy Pana Jezusa - podręcznik 

Kochamy Pana Jezusa - ćwiczenie

Autor: ks Władysław Kubik

Wydawnictwo WAM Kraków

KLASA III

RELIGIA

 

Przyjmujemy Pana Jezusa - podręcznik

Przyjmujemy Pana Jezusa - ćwiczenie

Autor ks. Władysław Kubik  Wydawnictwo WAM Kraków

 

KLASA IV

RELIGIA

 

Zaproszeni przez Boga (WAM).  Klasa 4. Religia. Podręcznik

Zaproszeni przez Boga (WAM). Klasa 4. Religia. Ćwiczenia.
BanasiakWalulik

KLASA V

RELIGIA

 

 

Obdarowani   przez Boga (WAM) Klasa 5. Religia. Podręcznik

Obdarowani  przez Boga (WAM). Klasa 5. Religia. Ćwiczenie

KLASA VI

RELIGIA

 

 

Przemienieni przez Boga - podręcznik

Przemienieni przez Boga - zeszyt ucznia

Autor: Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)

Wydawnictwo WAM

Klasa VII

Religia

 

Szukam was 1 -  podręcznik. dla Klasy1 Gimnazjum  

Autor: Opracowanie zbiorowe

Wydawnictwo WAM

Klasa VIII