Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Główna

   
   Stowarzyszenie "
czowy Parasol" powstało w lipcu 2012 z inicjatywy rodziców jedenaściorga dzieci z chorobami neurologicznymi.

9 października 2012 roku uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie zajęć usprawniających dla naszych dzieci, takich jak:  rehabilitacja ruchowa, kynoterapia,  hipoterapia, terapia integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, terapia manualna, zajęcia ruchowe na basenie.

W celu pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia prowadzona jest akcja zbierania plastikowych nakrętek ?Rozkręcamy się?.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej wspierają szczytny cel Stowarzyszenia i również zbierają nakrętki.

 


 

Plakat

?ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ? - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja ?Sprzątanie Świata ? Polska?,
której finał przypada, jak zwykle na 3. tydzień września, czyli 20 ? 21 - 22 września.


Nasza szkoła również włączyła się do akcji.

Uczniowie pod opieką wychowawców wysprzątali teren wokół szkoły.

W ramach tejakcji Samorząd Uczniowski zachęcił wszystkich uczniów do zbiórki makulatury i nakrętek.

 

 

 

Na początku września 2013 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zachęcili wszystkich uczniów do wzięcia udziału w akcji charytatywnej Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych  i Niepełnosprawnych "Szkoło, Pomóż i Ty!".

W bieżącym roku szkolnym pomagaliśmy Justynie Niedziałek, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku w 2009 r. straciła 4 palce prawej dłoni i potrzebuje protezy palców. Udało nam się sprzedać 99 cegiełek za kwotę 99 zł, dzięki temu szybciej uda się jej zrealizować cel.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


 

10 września 2013r. odbyło się zebranie zarządu Samorządu Uczniowskiego i przewodniczących klas z opiekunami S.U..

Przebieg spotkania:

 • omówiono problem bezpieczeństwa uczniów w szkole, w drodze do szkoły i w drodze powrotnej do domu,
 • przypomniano prawa i obowiązki ucznia wynikające ze statutu szkoły,
 • opracowano projekt planu pracy na rok szkolny 2013/2014 i harmonogram gazetek okolicznościowych,
 • omówiono zakres działań przewidzianych we wrześniu.


1 września 2013 r. w 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczniowie naszej szkoły wraz  z sztandarem, przy którym honory pełnili: Nikola Śniegowska, Kinga Winiecka i p. Robert Kawka uczestniczyli w uroczystej mszy świętej za ojczyznę i w uroczystościach pod pomnikiem.

Delegacja w składzie: Michał Stasiak, Katarzyna Wieszczyczyk, Adrian Barański oddała cześć poległym za wolność ojczyzny składając symboliczne kwiaty pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.

74 rocznica wybuchu II wojny światowej  74 rocznica wybuchu II wojny światowej     

74 rocznica wybuchu II wojny światowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                     Samorząd Uczniowski

                                     (rok szkolny 2013/2014)

                                   

                    Przewodnicząca: Nikola Śniegowska

                    Zastępca: Zuzanna Pilarska

                    Sekretarz: Daniel Lubiński

                    Skarbnik: Patryk Banasiak

 

                    Sekcja  plastyczna:          Sekcja  rozrywkowa:

                    Wiktoria Drzewiecka          Olga Idczak

                    Weronika Piasecka          Aleksandra Piechocka

                    Zofia Sieradzka                  Ewa Kujawa

                    Jakub Ciesielski               Jakub Jaroszewski

 

                                              Poczet sztandarowy:

                                        Adrian Barański

                                        Zuzanna Pilarska

                                        Kinga Winiecka

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Dorota Wojciechowska

                                                                                        p. Anna Bet

3.04.2014 troje uczniów naszej szkoły uczestniczyło w XXXVII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej ?Młodzież zapobiega pożarom? na etapie powiatowym, który w bieżącym roku odbył się w Zielonej szkole w Goreniu Dużym. Po rozwiązaniu testów uczestnicy obejrzeli prezentację o gminie i pokaz sztuk walki. Następnie zwiedzili teren ośrodka oraz mogli przejechać się kolejką. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a troje najlepszych w każdej kategorii wiekowej ? nagrody. Zdobywcy pierwszych miejsc awansowali do etapu wojewódzkiego.

XXXVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

 

WYNIKI   KONKURSU  PRZEDMIOTOWEGO  Z  MATEMATYKI

dla  uczniów  szkół podstawowych 

organizowanego  przez  Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty

w województwie kujawsko ? pomorskim w roku szkolnym 2013/2014,  z dnia  25.10.2013 r.

 

W etapie szkolnym uczestniczyło 42 uczniów.

 

l.p.

Imię i nazwisko

Klasa

Liczba uzyskanych

punktów

Miejsce

 Uwagi

Opiekun

                                                                     klasy szóste

 

1

Marta Kwiecińska

VI a

32

I

Zakwalifikowała się do etapu rejonowego

p. Anna Lubińska

2

 

Adrian Barański

 

VI b

25

 

II

 

p. Anna Lubińska

Michał Stasiak

 

p. Anna Lubińska

3

Kinga Winiecka

18

III

 

p. Anna Lubińska

                                                                       klasy piąte

 

1

Bartosz Malczyński

V c

20

I

 

p. Anna Lubińska

2

Małgorzata Dolatowska

V a

18

II

 

p. Elżbieta Kałamajka

3

Justyna Polaszewska

V a

17

III

 

p. Elżbieta Kałamajka

 

                                                                                                  Organizator szkolnego etapu konkursu ? E. Kałamajka

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA organizowanego przez  Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Vistula University w Warszawie.

Odbywa się w następujących krajach: Niemcy, Dania, Włochy, Austria, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy i Węgry.

 

I etap konkursu odbył się po raz pierwszy w szkole, dnia - 10.01.2014 r.,

 w III kategoriach (dla klas IV, klas V i klas VI). Wzięło w nim udział 55 uczniów.

 Wyniki zostały ogłoszone w dniu 17.03.2014 r. i przedstawiają się następująco: 

Klasa IV

I miejsce

-Damian Szmygel ( kl. IVc) - 58 pkt. (op. -  p.A. Lubińska)

II miejsce

-Adrian Węgielewski (kl. IVb) - 37 pkt.(op.- p.E.Kałamajka)

III miejsce

-Żaneta Żurańska (kl.IVc) - 37 pkt. (op. -  p.A. Lubińska)

-Milena Simińska (kl. IVa) - 35 pkt. (op. -  p.A. Lubińska)

Klasa V

I miejsce

-Bartosz Malczyński (Vc) - 58 pkt. (op. -  p.A. Lubińska)

II miejsce

-Dominik Danelski (Vb) - 57 pkt. (op.- p.E.Kałamajka)

III miejsce

-Sebastian Nowak (Va) - 43 pkt. (op.- p.E.Kałamajka)

Klasa VI

I miejsce

-Marta Kwiecińska (VIa) - 65 pkt. (op. -  p.A. Lubińska)

II miejsce

-Adrian Barański (VIb) - 48 pkt. (op. - p.A. Lubińska)

III miejsce

-Michał Stasiak (VIb) - 40 pkt. (op. - p.A. Lubińska)

                                Przew. szk. etapu konkursu:  E. Kałamajka

 

 1. Organ prowadzący ? Gmina i Miasto Izbica Kujawska zapewnia dowożenie dzieci zamieszkałych w odległości powyżej 3 km od placówki.
 2. Szkoła zapewnia opiekę w autobusach szkolnych na każdym kierunku.
 3. Opiekę sprawują wychowawcy świetlicy.
 4. Co roku opracowywany jest harmonogram dowozów, który dostępny jest dla rodziców w widocznym miejscu (na drzwiach wejściowych i w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły)
 5. Wszelkie napotykane problemy rodzice zgłaszają do kierownika świetlicy.
 1. Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1530
 2. W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica pełni dyżury opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 900-1300
 3. Świetlica zapewnia opiekę dzieciom dojeżdżającym.
 4. W świetlicy organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w grupach wychowawczych.
 5. W świetlicy szkolnej dzieci mają możliwość korzystania z obiadów dwudaniowych i ciepłej herbaty.
 6. We współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej zapewniane jest bezpłatne dożywianie.
 7. O bezpłatne posiłki rodzice składają wniosek do MGOPS (wniosek do pobrania w świetlicy lub MGOPS).

Mamy niepodległą

W  związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości oraz Dniem Patrona naszej szkoły, Samorząd Uczniowski rozpropagował wśród uczniów Ogólnopolską Akcję Społeczną organizowaną przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ?Mamy niepodległą?. Z przyjemnością wzięliśmy udział w tym projekcie, polegającym na wysyłaniu kartek. Po uroczystym apelu uczniowie z klas IV ? VI wykonali z kartek kontur Polski i Orła Białego na tle symboli narodowych, co zostało uwiecznione na zdjęciu wraz z wykonawcami projektu ? panią Dyrektor Elżbietą Bąk i opiekunami Samorządu  Uczniowskiego. Następnie kartki zostały wysłane. Akcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć w niej udział.

Sprawozdanie z wycieczki

Pierwszego dnia ferii zimowych tj. 03.02.2014 r. uczniowie aktywnie spędzali czas uczestnicząc w wycieczce na lodowisko i poznając tajniki pracy dziennikarzy z regionalnej ?Telewizji  Kujawy?. Nasi uczniowie w trakcie zabaw na lodowisku okazali się być świetnymi sportowcami, gdyż po zaledwie kilku upadkach, jeździli na łyżwach jak mało kto. Po pobycie na lodowisku udaliśmy się na umówione spotkanie z dziennikarzami telewizyjnymi. Choć nie jest to duża stacja, uczniowie zwiedzili studio nagrań, montażu obrazu i dźwięku oraz poznali pracę dziennikarzy telewizyjnych a także uczestniczyli w nagraniu programu poświęconemu wypoczynkowi uczniów w czasie ferii. Zaraz po zajęciach edukacyjnych, głodni i zmęczeni pojechaliśmy do KFC, gdzie uczniowie zregenerowali siły na dalszą wyprawę, tym razem powrót do domu. W czasie trwania wycieczki opiekę nad bezpieczeństwem uczniów sprawowały panie: B. Łojewska, D. Wojciechowska , A. Adamczewska i  E. Wałęsa.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP we Włocławku, zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W turnieju może wziąć udział trzech uczniów z klas. IV?VI. Eliminacje powiatowe odbędą się 03 kwietnia 2014 r. W Zielonej Szkole w Goreniu Dużym, o godz. 900. Na eliminacje powiatowe będzie składał się test z 30 pytań dla każdej grupy wiekowej. Czas na rozwiązanie testu ? 50 min.

Upiorna noc w Bibliotece

Na pierwszą w historii szkolnej biblioteki ?Upiorną noc w Bibliotece? 29 listopada 2013 roku o godz. 18.00 przybyły dzieci, przebrane za straszydła, w wieku 8-12 lat uczestnicy bibliotecznych kółek zainteresowań.

Wszystko zaczęło się od powitania przez czarownice, wampiry i duchy na szkolnym holu, który zamienił się w pieczarę pełna pająków i nietoperzy.

Następnie nasi dzielni uczniowie przeszli test wytrzymałości ponieważ byli zmuszeni do skosztowania dziwnych potraw przygotowanych przez czarownice: pająki, gąsienice w błocie czy napój Trolla. Potem była zabawa w poszukiwanie skarbu, którego pilnowała czarownica. W trakcie zabawy uczniowie wykonywali zadania umieszczone na ciemnych korytarzach szkoły, wędrując z latarkami. Przeszkadzały im w tym upiory i duchy spacerujące pomiędzy uczestnikami zabawy. Oczywiście skarb został odnaleziony i rozdzielony pośród wszystkich uczestników imprezy. Po tych wszystkich wymagających sporo energii działaniach przyszedł czas na wzmocnienie - do biblioteki dotarła pizza.

Joomla templates by a4joomla