Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Główna

 

Biblioteka jest miejscem

zaczarowanym, blisko tu do bajki

i prawdy, do uśmiechu, wzruszeń...

 

Biblioteka czynna

 

Wypożyczalnia:

Poniedziałek

8.00 - 14.00

Wtorek

8.00 - 14.00

Środa

8.00 - 14.00

Czwartek

8.00 - 14.00

Piątek

8.00 - 14.00

 

Czytelnia:

Poniedziałek

8.00 - 15.30

Wtorek

8.00 - 15.30

Środa

8.00 - 15.30

Czwartek

8.00 - 15.30

Piątek

8.00 - 15.30

* środa jest dniem bez wypożyczeń *

 

  Do biblioteki zapraszają nauczyciele bibliotekarze:

mgr Beata Łojewska

mgr Dorota Wojciechowska


W ramach współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Izbicy Kujawskiej, dnia 01.04.2014 r., Samorząd Uczniowski i klasa Va pod opieką pani A. Bet i D. Wojciechowskiej, zorganizowali coroczne spotkanie z książką  ?Cała Polska czyta dzieciom?. Tym razem uczniowie przygotowali przedstawienie teatralne pt.: ?Dary wróżek?. Najmłodszym dzieciom prezentacja książki w taki sposób bardzo sie podobała, tym bardziej, że tytułowe wróżki miały piękne stroje a przesłanie moralne było znane nawet takim maluchom: ?warto być dobrym, uczynnym i uczciwym a spotka nas za to nagroda?. Na koniec aktorzy częstowali dzieci słodkościami , wspólnie tańczyli i bawili się w rytm znanych dziecięcych piosenek.

W połowie lutego Samorząd Uczniowski przeprowadził debatę mającą na celu wybranie najciekawszych przedsięwzięć w czasie obchodów I Dnia Wiosny. Debatę poprzedziły klasowe wybory najciekawszych pomysłów.

W debacie uczestniczyła Pani Dyrektor, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie reprezentujący samorząd klasowy i uczniowski.

Wspólnie ustalono: skrócenie zajęć lekcyjnych, strój zielony, prowadzenie zajęć przez uczniów, pokaz mody i mam talent.

W czasie obchodów I Dnia Wiosny w naszej szkole zrobiło się niezwykle kolorowo dzięki pięknym, barwnym strojom uczniów i nauczycieli.

Uroczystość rozpoczęła się pokazem mody przygotowanym przez klasy IV ? VI wraz z wychowawcami. Jury ? pani B. Łojewska, E. Palulska i M. Leśniewska  miało ogromny dylemat, który strój zasługuje na miano najlepszego. Po konsultacjach zwyciężył Kacper Malewski z kl. Va. Nagrodą dla chłopca był taniec z komisją do piosenki ?My Słowianie?.

Następnym punktem programu był show ?Mam talent?. Okazało się, że nasi uczniowie są niezwykle utalentowani na płaszczyźnie wokalno ? tanecznej.

Występy uczniów wzbudziły ogromne emocje zwłaszcza wśród uczniów klas O ? III. Jury w składzie p. Dyrektor E. Bąk, p. A. Lubińska, p. M. Nowakowska z uwagą śledziło pokazy artystyczne naszych uczniów. Jednomyślnie ustalono, że zwycięzcą show zostali: Gabriela Dzięcielewska, Olga Idczak z klasy Vb  oraz Bartosz Elme z klasy Ib, którzy wykonali taniec nowoczesny oraz zespół z klasy VI b, który wykonał układ taneczny do piosenki zespołu ?One Direction?. Nagrodą dla zwycięskich zespołów jest występ w czasie apelu ?O nich dla nich?.

 

Uroczystość została przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką P. A. Bet i p. D. Wojciechowskiej przy współpracy nauczycieli nauczania początkowego, nauczycieli klas IV - VI oraz muzyki p. R. Kawki.

 

Pod koniec stycznia 2014 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego zainicjowali akcję pod hasłem ?Poczta Walentynkowa?.

W lutym zebrano od wszystkich zainteresowanych uczniów kartki walentynkowe, następnie wręczono je adresatom. Pocztę walentynkową roznosiły ?walentynkowe listonoszki?.

Akcja wzbudziła wiele pozytywnych emocji wśród uczniów naszej szkoły.

Kl. IV a

 

Małgorzata Bazelewska ? 5,0

Milena Simińska ? 5,0

Kl. IV b

 

Dawid Miłowski ? 5,1

Adrian Węgielewski - 4,9

Marta Nowakowska - 4,8

Kl. IV c

 

Żaneta Żurańska -5,0

Wiktoria Dalak - 4,92

Zuzanna Wojasińska - 4,83

Patryk Zdzienicki - 4,83

Damian Szmygiel - 4,75

Bartosz Zdzienicki ? 4,75 

Kl. V a

 

Sieradzka Zofia ? 5,0

Nowakowski Kacper ? 4,8

Nijak Aniela ? 4,75

Sobieraj Marta ? 4,75

Kl. V b

 

Banasiak Patryk ? 5,0

Grabowska Kinga ? 4,8  

Kl. V c

 

Ciesielski Jakub ? 5,0

Piechocka Aleksandra ? 4,9

Kl. VI a

 

Kwiecińska Marta ? 5,08

Kl. VI b

 

Winiecka Kinga ? 4,9

Śniegowska Nikola ? 4,8

Kl. VI c

 

Kujawa Ewa ? 5,0

Biernacki Jakub ? 4,9

Bochman Michał ? 4,8 

 

Najlepsi z najlepszych 
Kwiecińska Marta  - 5,1
Miłowski Dawid ? 5,1

 

 

 

22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2014 r.

 

                  W grudniu rozpoczęto działania mające na celu przystąpienie naszej szkoły do 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wytypowano wolontariuszy (załącznik ? lista), zebrano ich dane osobowe, fotografie i przesłano do głównego sztabu WOŚP, aby uzyskać imienne identyfikatory. W dniach 9 - 10 stycznia 2014 r. wolontariusze przeprowadzili kwestę wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Następnie 12 stycznia 2014 r. kwestowali w Miejsko ? Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej. Tego dnia również rodzice uczniów naszej szkoły postanowili wesprzeć akcję. Przynieśli ciasta, dochód ze sprzedaży przeznaczyli na WOŚP. Osoby zainteresowane kupnem  ciasta pomagały obsługiwać m.in. uczennice z kl. V a: Nina Rosińska, Wiktoria Drzewiecka, Aniela Nijak, Andżelika Kasiorek, Ada Dadzibóg, Sylwia Dąbrowska.

 

Lista wolontariuszy WOŚP 2014 r. Podsumowanie  zbiórki.

Liczba puszek

Nazwisko i imię 

(klasa)

Numer identyfikatora

Zebrana kwota

1.

Śniegowska Nikola

VI b

26/922

131,98 zł

Lubiński Daniel

VI b

22/922

131,98 zł

2.

Winiecka Kinga

VI b

27/922

117,40 zł

Barański Adrian

VI b

19/922

117,40 zł

3.

Pilarska Zuzanna

VI a

24/922

51,86 zł

Kujawa Ewa 

VI c

21/922

51,86 zł

4.

Piasecka Weronika

VI c

23/922

96,55 zł

Sosin Mikołaj 

VI c

25/922

96,55 zł

5.

Banasiak Patryk

V b

18/922

128,35 zł

Idczak Olga 

V b

20/922

128,35 zł

 

           20 grudnia 2013 r. uczniowie z bibliotecznych kółek zainteresowań oraz z klasy Va przygotowali część artystyczną dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.                                           

           Uczniowie klasy Va zaprezentowali przedstawienie teatralne pt. ?Wyciągnij pomocną dłoń? na motywach baśni H. Ch. Andersena oraz wraz z młodszymi  kolegami, koleżankami zaśpiewali pastorałki i kolędy. Podopieczni i ich opiekunowie  przyjęli nas bardzo ciepło i serdecznie.

 

               Z okazji świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski wykonał gazetkę okolicznościową,  przygotował oraz doręczył zaproszenia rencistom, emerytom i byłym pracownikom szkoły na uroczysty apel odbywający się  20.12.2013r.

           Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego rozpropagowali w szkole akcję zbiórki słodyczy dla uczniów naszej szkoły pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym. Przygotowano dla nich paczki, które wręczono im 20 grudnia 2013r.

1. Nazwa konkursu: ,,Mały Mistrz Ortografii?

 

2. Patronat konkursu : dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej- pani dyrektor

 

3. Organizator : Dorota Wojciechowska, Beata Łojewska

 

4. Cele konkursu :

- wyłonienie ,,Małego Mistrza Ortografii ?

- kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy

- rozbudzanie czujności ortograficznej

- motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim

- rozwijanie uzdolnień uczniów , ćwiczenie wytrwałości

- uwrażliwienie na piękno języka ojczystego

- integracja uczniów

- promowanie uczniów najzdolniejszych

 

5.Zasady uczestnictwa

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III

 

6.Termin konkursu

- 10 kwietnia 2014 roku,  godzina 8.30 ? 9.30 w bibliotece

 w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej 

7. Skład komisji :

- przewodnicząca konkursu : Dorota Wojciechowska, członkowie komisji :  Beata Łojewska, Anna Bet

 

8. Ocena prac konkursowych :

 - wygrywa ten uczeń , który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów. W razie konieczności ( kilka prac bezbłędnych lub o tej samej , najmniejszej liczbie błędów ) , przeprowadzona będzie tzw. dogrywka, czyli dyktowanie wyrazów z przygotowanej wcześniej listy.

 

9. Nagrody dla laureatów

- najlepsi uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni , a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa .

 

10.Zakres wymaganego materiału :

- pisownia wyrazów z ó ?u , rz-ż , ch ? h

- pisownia małą i wielką literą

- pisownia wyrazów z ubezdźwięcznieniem

- pisownia zakończeń ą , ę , om ,em

- pisownia wyrazów ze zmiękczeniem : ś ?si ,ć ?ci ,ź ? zi ,ń ? ni ,ź ? dzi.

I miejsce Katarzyna Kwiatkowska Vc

II miejsceMałgorzata Dolatowska Va

III miejsce Monika Słabuszewska Vc

I miejsce Daria Żurańska kl. IIIa

II miejsce Alicja Gawrońska kl. IIIa

III miejsce Julia Kurlapska kl. IIIa i Paulina Mularska kl. III a

I miejsce Marcel Błaszczyk i Julia Gańczak kl.Iic

II miejsce Marcel Kołaczkowski  Iic i Marlena Chłędowska kl.Iia

III miejsce Wiktoria Sołtysińska i Natalia Ciesielska kl. II c

Ia

Wiktor Bladoszewski

Patrycja Iwańska

Kacper Kucal

 

Ib

Michał Wysocki

Maria Parada

Klaudia Krzyżanowicz

Ic

Julia Polewska

Kornelia Buziewska

0a

Martyna A

Maciek C

Sylwia Z

0b

Staś Skowron

Klaudia Kręcicka

Anna Mielczarek

0c

Sebastian Kaczmarek

Malwina Pluta

Paweł Trawiński

0d

Julia Wojciechowska

Ola Banasiak

Zofia Wysocka


 

0a

Natasza Kucharska

Julia Gałązka

Maciek Ciesielski

0b

Zuzanna Dorabialska

Nikola Barańska

Patrycja Morawska

0c

Wiktoria Gawrońska

Maks Korzeniecki

Kacper Gmur

0d

Martyna Witczak

Maciek ciesielski

Sylwia Zielińska


 

Joomla templates by a4joomla