Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Główna

Eliminacje do Konkursu Czytelniczego dla klas V ? Czy znasz swoją lekturę ? Tajemniczy Ogród? odbyły się w maju. Przystąpiło do nich 100 % uczniów z klas V. Do finału zakwalifikowało się 9 osób, które uzyskały ponad 30 punktów na teście eliminacyjnym. Finał konkursu odbył się na początku czerwca w bibliotece szkolnej. Uczniowie pisali test składający się z pytań zamkniętych oraz otwartych, a także części plastycznej. Konkurs zorganizowany został przez bibliotekę szkolną.

Oto wyniki:

I miejsce  Jakub Ciesielski  V c

II miejsce Marta Sobieraj  Va

III miejsce Justyna Polaszewska Va

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

23 maja 2014r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej odbyły się eliminacje do POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO  w Kowalu dla uczniów klas IV ? VI.

Eliminacje szkolne przeprowadzono zgodnie z regulaminem nadesłanym przez organizatora. Do konkursu przystąpili mistrzowie ortografii poszczególnych klas w trzech kategoriach:

kl. IVa: Kacper Kurlapski

kl. Va: Ada Dadzibóg

kl. VIa: Marta Kwiecińska

kl. IVb: Dawid Miłowski

kl. Vb:  Kinga Grabowska

kl. VIb: Nikola Śniegowska

kl. IVc:  Wiktoria Dalak

kl. Vc: Jakub Ciesielski

kl. VIc: Ewa Kujawa

 Uczniowie pisali dyktanda przygotowane odpowiednio dla każdej grupy wiekowej.

 W skład szkolnej komisji konkursowej sprawdzającej dyktanda weszły:

p. Barbara Pałczyńska ? przewodnicząca komisji,

p. Małgorzata Parada ? członek komisji,

p. Anna Bet ? członek komisji.

                                                         Zwycięzcy

w kategorii klas czwartych: Wiktoria Dalak (opiekun ? p. Barbara Pałczyńska)

w kategorii klas piątych: Jakub Ciesielski  (opiekun ? p. Barbara Pałczyńska)

w kategorii klas szóstych: Marta Kwiecińska (opiekun ? p. Małgorzata Parada)

 

6 czerwca 2014r. odbył się finał VIII POWIATOWEGO  KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO w Kowalu. Zadaniem uczestników konkursu w Kowalu było napisanie dyktanda.

 Uczennica klasy VIa Marta Kwiecińska zajęła I miejsce w kategorii klas szóstych.

 

 

 

                                                                                                 GRATULUJEMY  !

 

Administratorem witryny jest nauczyciel zajęć komputerowych - Sławomir Chrut

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny konkurs odbył się 22 maja z udziałem drużyny z klasy IIIb. Dzięki ubiegłorocznej wygranej uczniów ze Szczkowa,  gościliśmy w Zespole Szkół w Błennie ? oddział w Szczkowie.  Szkoła maleńka ale bardzo gościnna ? dla dzieci przygotowana była słodka niespodzianka oraz gry i zabawy integracyjne.W konkursie brały udział trzy drużyny ze szkół w Izbicy Kujawskiej, Błennej i Szczkowa. Nasza drużyna ? Julia Bogucka, Amelia Kmieć i Oliwia Golasińska uczennice z klasy IIIb, po wygranej eliminacji szkolnych, dzielnie reprezentowały nas w czasie trwania konkursu. Uczennice solidnie pracowały i z dużą determinacją walczyły o najlepszy wynik. Ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce z czego jesteśmy bardzo dumni, ponieważ był to jeden z trudniejszych  konkursów. Konkurs przygotowali  i prowadzili nauczyciele: pani Beata Łojewska i pani Dorota Wojciechowska.

Oto wyniki pozostałych drużyn:

I miejsce Zespół Szkół w Błennie

II miejsce Szkoła Podstawowa w Izbicy Kujawskiej

III miejsce Zespół Szkół w Błennie ? oddział w Szczkowie

  więcej zdjęć


 

 Dnia 28 maja uczniowie klas I zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Było to wielkie wydarzenie dla pierwszaków. Od tej chwili mogli wypożyczyć pierwszą książkę z biblioteki szkolnej i stać sie pełnoprwanymi czytelnikami. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania na czytelnika oraz wspólną fotografię. Uroczystość uświetniło przedstawienie teatralne ?Sen o książkach? w wykonaniu klasy IVC. Na zakończenie uczennice wykonały układ taneczny do piosenki ?Dwa Misie?. 

 

 


 

 

Egzamin na kartę rowerową (część teoretyczna) odbędzie się 29.05.2014 r.

 

 1. O wydanie karty rowerowej  może ubiegać się każdy uczeń, który wyraża chęć jej uzyskania o ile ma ukończone 10 lat oraz uzupełniony: Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową. (załącznik nr 1)
 2. Do egzaminu za zgodą obojga rodziców może przystąpić uczeń, któremu do ukończenia 10 roku życia brakuje nie więcej niż trzy miesiące. Kartę rowerową wydaje mu się jednak dopiero z dniem ukończenia 10 lat.
  1. 1.      Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.
  2. 2.      Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

I.       Egzamin

2.1.  Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

2.2.  Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

a)      przygotowanie roweru do jazdy

b)      ruszanie z terenu płaskiego i pod górkę

c)      jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. ?ósemki?)

d)     jazda po wyznaczonym torze

e)   prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe (szczególnie znaki:A-5, A-7, A-8, A-10, A-16, A-17, A-29, B-1, B-2, B-9, B-20, B-21, B-22, C-2, C-4, C-5, C-12, C-13, C-13a, D-1, D-2, D-3, D-6)

2.3.   Sprawdzian umiejętności praktycznych  odbywać się będzie w wyznaczonym terminie (koniec maja ? początek czerwca) na odpowiednio przygotowanym placu manewrowym na boisku szkolnym, w obecności komisji egzaminacyjnej.

2.4.   Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z  rowerem wzorcowo przygotowanym do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym.

3.      Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.

3.1.  Policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego z racji swojego zawodu i znajomości merytorycznych może współpracować ze szkołą, uczestniczyć w zajęciach, sprawdzianach oraz samym egzaminie.

3.2.  Całością spraw organizacyjnych związanych z uzyskaniem przez uczniów karty rowerowej kieruje szkoła. 

I.  Obowiązkowe załączniki do karty rowerowej przedkładane w sekretariacie szkoły:

 1. Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową
 2. Zdjęcie legitymacyjne

Karty rowerowe wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń potwierdzającego zdobycie i potwierdzenie znajomości obowiązującej wiedzy i umiejętności.

Pierwszy egzamin odbył się 29.05.2014 r.

 

 

 

 • Z czytelni może korzystać każdy uczeń przed lekcjami  oraz po lekcjach , a także w czasie dwóch długich przerw i w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 • Do czyteni należy wchodzić spokojnie i z czystymi rękami. Torby należy zostawić w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.
 • W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 • W czytelni można korzystać ze zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 • Przed opuszczeniem czytelni należy czytane książki, czasopisma złożyć na stoiku.
 • Czytelnik może zarezerwować sobie książki na okres jednego tygodnia.
 • Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu.
 • Aktualne numery czasopism można wypożyczac na okres jednego tygodnia.
 • Numery archiwalne na okres dwóch tygodni.
 • Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 • Zbiory czytelni stanowią własność społeczną, którą powierza się opiece czytelników.
 • Troskę o ład i piękno czyteni powierza się czytelnikom.
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
 • wypożyczając je do domu,
 • czytając lub przeglądając je na miejscu ( księgozbiór podręczny, czasopisma, programy i prace przekazane przez nauczycieli jako dorobek własny, kasety),
 • przeglądają w pracowniach przedmiotowych - komplety przekazane do pracowni
 1. Jednorazowo można wypożyczyć 2 ksiązki na okres dwóch tygodni . Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki , gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 2. Wypożyczone materiały należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Czytelnik przed wyposażeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosic nauczycielowi bibliotekarzowi.
 3. Czytelnik, który zniszczy lub zgubi książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.
 4. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 5. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązny jestprzed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 • ?Lokomotywa? ? J. Tuwim
 • ?Warzywa? ? J. Tuwim,
 • ?Puc, Bursztyn i goście? (fragmenty) ? J. Grabowski
 •  ?Kubuś Puchatek? ? A. A. Milne
 •  ?Dzieci z Bullerbyn? (fragmenty) ? A. Lindgren
 •  ?Czerwony Kapturek? ? C. Perrault
 •  ?Karolcia? (fragmenty) ? M. Krüger
 •  ?Wiosenne porządki? ? J. Brzechwa
 • ?Na Wyspach Bergamutach? ? J. Brzechwa
 • ?Kłamczucha? ? J. Brzechwa
 • ?Fruwająca krowa? ? J. Brzechwa
 •  ?Nasza mama czarodziejka? (fragmenty) ? J. Papuzińska
 • ?Bazyliszek? ? legenda warszawska
 •  ?Doktor Dolittle i jego zwierzęta? (fragmenty) ? H. Lofting 

 

 

7 maja 2014 r. w  ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Izbicy Kujawskiej uczniowie klasy Va wraz z wychowawcą panią Anną Bet i panią Dorotą Wojciechowską wzięli udział w spotkaniu autorskim z panią Jadwigą Kurant ? pisarką, pedagogiem, choreografką oraz wielbicielką folkloru kujawskiego. Swoje wspomnienia związane z dzieciństwem opisała w książkach.Uczniom przedstawione zostały różne formy zabaw dziecięcych, które niegdyś na Kujawach były bardzo popularne. Ku naszemu zadowoleniu wiele z nich jest kontynuowane również dzisiaj. Pani Jadwiga w  sposób obrazowy opowiadała o zwyczajach kujawskich, uczyła tańca i piosenek ludowych. Autorka zwróciła również uwagę na postać Oskara Kolberga, który zebrał i zapisał ok. 12000 piosenek ludowych i był miłośnikiem wsi i regionu Kujawy. Mimo, iż spotkanie trawało prawie 3 godziny, uczniowie nasi nie byli znudzeni, wręcz przeciwnie zaciekawieni opowieściami pisarki, które dotyczyły ich Małej Ojczyzny.

I miejsce Amelia Malon  kl. III b   ( 149 p./150 p.)

II miejsce Anna Wąsik  kl. III a (146 p./150 p.)

III miejsce Marta Jagodzińska  kl. III a (139 p./150 p.)

Laureatom serdecznie gratulujemy !!!

 


Przepisy na czytanie

Jak zachęcić dziecko do czytania? Jak pokazać, że książka może być przygodą i inspiracją do zabawy, skarbnicą wiedzy, pomocą w rozwiązywaniu problemów, sposobem na poszerzanie horyzontów myśli?Czasami do książki można zachęcić proponując zajęcia, podczas których książka jest ?na drugim planie?.

 

 Idziemy do biblioteki !

A może warto udać się z naszym dzieckiem do biblioteki?

W bibliotece  prowadzone są dwa kółka teatralne oraz dwa kółka czytelniczo- plastyczne prowadzone przez p.  Beatę Łojewską i Dorotę Wojciechowską. W roku szkolnym 2013/2014 przygotowano:

Przedstawienia teatralne:

- ?Jarzębinka?

- ?Jan Paweł II ? pamiętamy?

- ?Czarodziej Pim ? Pom?

Projekty edukacyjne:

- ?Upiorna Noc w Bibliotece?

Wycieczki edukacyjne:

- Telewizja Kujawy i lodowisko

Wychowanie dziecka nie jest zadaniem łatwym. Niemal każdy rodzic boryka się z pytaniami:

Czy moje dziecko jest szczęśliwe?

Czy potrafię je ochronić przed zagrożeniami świata?

Czy jestem dobrym rodzicem?

 Odpowiedzi na te i inne ważne pytania możemy szukać w książkach.

Zachęcamy do lektury !                              

 

 

Cytat z książki

 

Przemoc zawsze rodzi przemoc (?) Moje dzieci to ostatnie osoby, z którymi chciałbym się wikłać w grę wzajemnej przemocy i karania. (s. 13)

Dnia 31 marca 2014 roku w przedstawiciele klas VI  - Marta Kwiecińska, Nikola Śniegowska i Jakub Biernacki wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego p. Dorotą Wojciechowską uczestniczyli w spotkaniu z panią prezydentową Anną Komorowską, które odbyło się w Publicznym Gimnazjum im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.

Uczniowie gimnazjum zaprezentowali krótkie przedstawienie obrazujące tradycje , zwyczaje i folklor  kujawski.Uczniowie recytowali również poezję obrazującą nasz region. Po krótkiej prezentacji, uczniowie zorganizowali wywiad z I Damą, która chętnie udzieliła wyczerpujących  odpowiedzi na nurtujące  pytania. Uzniowie z naszej szkoły byli bardzo podekscytowani spotkaniem z tak ważną osobą.

Joomla templates by a4joomla