Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Główna

22.05.2019 r. odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznym.

Naszą szkołę reprezentowali:

Chłopcy  

Kacper Mielczarek

 

Maciej Wieszczyczyk

 

Filip Czupryński

 

Igor Woźniak

 

Kacper Bąkowski

 
Szymon Simiński  

 


 

 

MIESIĄC

ZADANIA DO REALIZACJI

WRZESIEŃ

1. 1 września - 79. rocznica wybuchu II wojny światowej:

 • udział delegacji S. U. we mszy św. w kościele parafialnym,
 • oddanie hołdu poległym w obronie ojczyzny poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.

2.Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3. Spotkanie SU:

 • omówienie problemu bezpieczeństwa uczniów w szkole, w drodze do szkoły i w drodze powrotnej do domu,
 • przypomnienie praw i obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły,
 • opracowanie projektu planu pracy na rok szkolny 2018/2019.

4. Udział w kolejnej edycji akcji charytatywnej Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych: „Szkoło, Pomóż i Ty!”

5.. Akcja „SPRZĄTANIE SWIATA”:

 • rozpropagowanie wśród uczniów zbiórki surowców wtórnych, tj. makulatury i plastikowych nakrętek (włączenie się w akcję „Rozkręcamy się” zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Tęczowy Parasol” we Włocławku,.

PAŹDZIERNIK

6. Dzień Edukacji Narodowej:

 • zaproszenie nauczycieli emerytów na uroczysty apel (zaprojektowanie zaproszeń),
 • przygotowanie gazetki okolicznościowej (sekcja dekoracji).

7. Wyjście na cmentarz parafialny, zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkoły.

LISTOPAD

8. Święto Niepodległości:

 • udział w szkolnych, środowiskowych i kościelnych obchodach Święta Niepodległości,
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej,
 • przygotowanie gazetki okolicznościowej (sekcja dekoracji).

9. Akcja „Góra Grosza”;

 • przeprowadzenie akcji informacyjnej,
 • koordynowanie przebiegu akcji poprzez stały kontakt z wychowawcami i przewodniczącymi klas,
 • sporządzenie protokołu podsumowującego akcję i udostępnienie go w gablocie SU.

10. Andrzejki:

 • przygotowanie oprawy muzycznej na zabawę szkolną.

GRUDZIEŃ

11. Święta Bożego Narodzenia:

 • zorganizowanie wśród uczniów zbiórki słodyczy dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym,
 • przygotowanie gazetki okolicznościowej (sekcja dekoracji).
 • zaproszenie nauczycieli emerytów na uroczysty apel (zaprojektowanie zaproszeń).

STYCZEŃ

12. Pomoc w przeprowadzeniu kwesty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

 • przygotowanie gazetki informacyjnej (sekcja dekoracji).

13. Sporządzenie listy najlepszych uczniów w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 i udostępnienie jej w gablocie S.U.

14. Zabawa noworoczna:

 • przygotowanie wystroju sali gimnastycznej na zabawę noworoczną.
 • przygotowanie oprawy muzycznej na zabawę noworoczną.

LUTY

15. Walentynki:

 • zorganizowanie „Poczty Walentynkowej”,
 • zgromadzenie i rozdanie kartek z walentynkowymi życzeniami,
 • przygotowanie gazetki okolicznościowej (sekcja dekoracji).

MARZEC

16. Dzień Kobiet:

 • wykonanie okolicznościowej gazetki (sekcja dekoracji).

17. Pierwszy dzień wiosny.

·         przygotowanie uroczystości szkolnej

KWIECIEŃ

18. Wielkanoc:

 • wykonanie okolicznościowej gazetki (sekcja dekoracji).

19. Dzień Ziemi:

 • wznowienie zbiórki makulatury, zużytych baterii, nakrętek.

MAJ

20. Wykonanie gazetki upamiętniającej święta majowe (sekcja dekoracji).

CZERWIEC

21. Dzień Dziecka i Dzień Matki:

 • przygotowanie gazetki okolicznościowej (sekcja dekoracji).

22.  Zakończenie roku szkolnego:

 • sporządzenie listy najlepszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i udostępnienie jej w gablocie S.U.,
 • pomoc w przygotowaniu uroczystego apelu,
 • przygotowanie okolicznościowej gazetki (sekcja dekoracji).


 

 

 

Programowanie dla każdego!

 

to innowacyjna aplikacja do nauki programowania. 

 

Grupy wiekowe

ROOKIE

Rok urodzenia:
od 2010 do 2015

SKILLED

Rok urodzenia:
od 2007 do 2009

MASTER

Rok urodzenia:
od 2003 do 2006

EXPERT

Rok urodzenia:
od 1999 do 2002
(trzeba posiadać status ucznia)

 § 3 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs będzie składał się z 2 etapów.
2. I etap konkursu (dalej "Eliminacje") rozpocznie się 13 maja 2019 roku o godzinie 8:00 i zakończy się 19 maja 2019 roku o godzinie 20:00.
3. Organizator w trakcie Eliminacji za pośrednictwem aplikacji PixBlocks udostępni uczestnikom 10 Zadań (osobno dla każdej z grup wiekowych).
4. Uczestnicy w trakcie Eliminacji muszą rozwiązać Zadania. Mogą to robić przez cały okres trwania Eliminacji.
5. Organizator dnia 21 maja 2019 roku o godzinie 14:00 udostępni wyniki Eliminacji na stronie pix.edu.pl.
6. Uczestnicy, którzy rozwiązali poprawnie minimum 60% Zadań, zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu (dalej “Finały”). Pix2019 - Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu www.pix.edu.pl
7. Finały rozpoczną się 27 maja 2019 roku o godzinie 8:00 i zakończą się 28 maja 2019 o godzinie 20:00.
8. Organizator w trakcie Finałów za pośrednictwem aplikacji PixBlocks udostępni Uczestnikom 10 Zadań (osobno dla każdej z grup wiekowych).
9. Organizator dnia 30 maja 2019 roku o godzinie 14:00 udostępni wyniki Finałów na stronie pix.edu.pl i wyłoni najlepszych uczestników w każdej z kategorii wiekowych, którzy zajmą miejsca od 1-10. Uczestnik otrzymuje punkt za każde poprawnie rozwiązane Zadanie oraz dodatkowe punkty za czas, w którym rozwiąże wszystkie Zadania.
10. Nagrody są wręczane na uroczystym zakończeniu konkursu (dalej “Gala”) lub można je odebrać u Organizatora do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs. Nagrody nie są przesyłane do laureatów pocztą lub przekazywane w innych sposób. Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi uczestnicy spośród każdej z kategorii wiekowych.


 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubrańcu (badania, konsultacje,terapia, warsztaty, wzory druków)

Tel. 54 286-25-73

http://poradnialubraniec.szkolnastrona.pl/

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włocławku

Tel. 54 232 -59-18

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

Tel. 54 231-22-38

Zespół Interdyscyplinarny Izbica Kujawska

Tel. 54 286 – 50-09

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Tel. 54 286 – 50-09

Policja Izbica Kujawska

Tel. 54 414- 58- 20

Sąd Rodzinny w Radziejowie

Tel. 54 285- 36- 21


 

PONIEDZIAŁEK :                  7.30   -  8.00

                                               9.00  -   11.00

                                               12.00 – 13.00

WTOREK :                              7.30 -    12.10

ŚRODA :                                 8.10  -   10.45

                                               11.30 – 12.00

                                               12.45 – 13.40

                                               14.40 – 15.00

CZWARTEK :                         8.10  -  10.00

                                               11.00  -  13.15

PIĄTEK :                                7.30  -  13.00


 

28 marca 2019 roku w Radziejowie odbył się V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Poeci dzieciom".  
Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci utworów o tematyce wiosennej; uwrażliwianie na piękno języka literackiego; dostarczenie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich;  rozwijanie zdolności recytatorskich; zachęcanie do prezentowania siebie;  integracja uczniów;  nawiązanie współpracy między placówkami.

 

 

 

 

 

 


 

17 kwietnia uczniowie klas czwartych byli z wychowawczyniami pp. M. Nowakowską, A. Bet, E. Pakulską na wycieczce w Łodzi. Zwiedziliśmy Manufakturę i bawiliśmy się w Centrum Nauki i Techniki gdzie poznaliśmy różne tajniki nauki oraz Planetarium 3D. Tam mogliśmy zajrzeć nie tylko w planety, ale zajrzeć do domu Karola Darwina i poznać jego teorię ewolucji. Było super i fajnie się bawiliśmy.

 

 

 


 

 7.04.2019 r, uroczyście obchodziliśmy rocznicę zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Przedstawiciele społeczności szkolnej wzięli udział w mszy świętej a następnie zgromadzeni przeszli pod pomnik pomordowanym w czasie II wojny światowej i wysłuchali okolicznościowych przemówień. Delegacje szkół, partii politycznych, zakładów pracy, jednostek samorządu terytorialnego złożyły wiązanki kwiatów.

 

 

 


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej informuje, że od dnia 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne w szkole będą odbywać się w każdej klasie, zgodnie z tygodniowym planem zajęć (normalnie).

Autobusy szkolne będą kursowały zgodnie z harmonogramem dowożenia (normalnie).


 

Od dnia 24.04.2019 roku, aż do odwołania lub zmiany sytuacji,
Szkoła zapewnia wszystkim dzieciom, które będą obecne,
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach 8:00 – 13:00,

W zależności od frekwencji uczniów w dn. 24.04.2019 r.
i kolejnych dniach, w szkole istnieje możliwość zorganizowania tylko wybranych zajęć dydaktycznych.


Autobusy szkolne kursują rano według ustalonego harmonogramu.  

O zmianach w sytuacji będziemy Państwa  informować na bieżąco.


 

Informuje, iż w związku z zapowiedzianym na dzień 8 kwietnia 2019 roku, aż do odwołania, strajkiem pracowników oświaty istnieje zagrożenie nierealizowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W okresie akcji strajkowej szkoła zapewnia uczniom w naszej placówce zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.00 – 13.00.

Dowozy w godzinach porannych odbywać się będą bez zmian, natomiast odwozy, po zajęciach opiekuńczych tylko o godzinie 13.00.

Prosimy Rodziców o wyrozumiałość w zaistniałej trudnej sytuacji.

W  chwili odwołania akcji strajkowej, zajęcia edukacyjne odbywać się będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych, a dowozy i odwozy zgonie z harmonogramem.


 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W DNIACH

8 – 9 – 10. IV. 2019 r.

LEKCJE:

 1. 8:10-8:40

8:40-8:45

 1. 8:45-9:15

9:15-9:20

 1. 9:20-9:50

REKLEKCJE – MSZA ŚWIĘTA GODZINA 10:00-11:00

 

OBIADY:

11:00-11:20  KLASY I – III 

11:20-11:50  KLASY 0a, 0c, 0b

11:50-12:10  KLASY IV - VIII

 1. 11:20-11:50

11:50-12:10

 1. 12:10-12:40

12:40-12:45

 1. 12:45-13:15

13:15-13:20

 1. 13:20-13:50

13:50-14:00

 1. 1400-1430

 

SPOWIEDŹ:

WTOREK – KLASY IV a, b, c , V a, b

ŚRODA  - KLASY VI a, b, c , VII, VIII

 (w dniu spowiedzi klasy wychodzą godzinę wcześniej)

 

W PONIEDZIAŁEK O GODZINIE 1000 – 1100  NA SALI  GIMNASTYCZNEJ  ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z REKOLEKCJONISTĄ DLA DZIECI I NAUCZYCIELI.


 


IV a 

Szadkowska Amelia  5,16

Kucharska Natasza  5,00

Dalak Amelia 4,91

IV b 

Chabasińska Aleksandra   4,83

Lewandowska Zuzanna   4,75

Osińska Amelia  4,75

Sarnociński Jakub  4,75

IV c 

Głowacka Oliwia 4,75

V a  

Chrzanowski Bartłomiej   5,15

Kucharska Julia 5,08

Orzechowska Nikola 5,08

Andrzejewska Joanna   4,92

Barańska Nikola 4,92

Kucal Kamil  4,92

Kucal Konrad 4,92

V b  

Morawska Patrycja  5,00

Jarmużewski Alan   4,85

Łojewski Mikołaj   4,77

 

VI a 

Kapuścińska Martyna   5,25

Jasiński Franciszek   5,25

Skalski Michał  5,08

Iwańska Patrycja   5,08

Bladoszewska Wiktoria 5,00

Gałęzewski Iwo  4,92

Guzowska Milena 4,92

VI b 

Czupryński Filip   5,08

Malczyńska Zuzanna 5,08

Wieszczyczyk Maciej   5,00

Nowakowski Artur   4,83

VI c 

Buziewska Kornelia 5,25

Polewska Julia  5,08

Olakowski Damian   4,92

Bąkowski Kacper 4,83

VIII 

Jagodzińska Marta  4,79

 

 

 


 


 

INFORMACJE O EGZAMINIE

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: ‎

 • język ‎polski;
 • matematykę;
 • język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU

Data

Godzina 9.00

15 kwietnia (poniedziałek)

język polski

16 kwietnia (wtorek)

matematyka

17 kwietnia (środa)

język obcy nowożytny

 


 

Joomla templates by a4joomla