Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

JĘZYK NIEMIECKI (16.-20.03.20)

 

KLASA IV

 1. Thema: Der Hund wohnt hier. Utrwalenie nazw zwierząt.

Drodzy Uczniowie, zróbcie proszę kolejne ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń z rozdziału Haustiere:

- A4 krzyżówka (zwróćcie uwagę na zapis litery ӧ w krzyżówce, należy ją zapisać „o e”),

- B1 (należy posegregować nazwy zwierząt według rodzajnika i wpisać w odpowiednie miejsce),

- dla chętnych B2 i B3.

 

 1. Thema: Mein Hanster ist weiβ. Poznanie nazw kolorów.

Proszę przepiszcie notatkę – nazwy kolorów do zeszytu! Nazwy kolorów są w podręczniku na stronie 38. W notatce możecie użyć kolorowych kredek / długopisów.

FARBEN (KOLORY)

 1. rot – czerwony
 2. gelb – żółty
 3. blau – niebieski
 4. grűn – zielony
 5. weiβ – biały
 6. braun – brązowy
 7. schwarz – czarny
 8. grau – szary

Zróbcie proszę w miarę swoich możliwości ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń C2, C3 (tylko pokolorujcie) ,

- dla chętnych ćwiczenie C4.

 

KLASA V

Thema: Mein Tag. Przebieg dnia – utrwalenie słownictwa.

Drodzy Uczniowie, przepiszcie proszę ćwiczenie do zeszytów i uzupełnijcie słówkami podanymi poniżej. W razie problemów spójrzcie do wcześniej czytanego tekstu „Ein Tag bei Familie Mӧller”, Podręcznik, str. 40 (można też to ćwiczenie wydrukować i wkleić do zeszytu)

sehe / stehe / ziehe / mache / wasche / komme / gehe

 1. Ich ________________ um sieben Uhr auf.
 2. Ich _______________ mich im Badezimmer.
 3. Ich _______________ mich an.
 4. Ich _______________un halb acht in die Schule.
 5. Ich ______________ um zwei Uhr nach Hause.
 6. Ich _____________ die Hausaufgaben.
 7. Ich ____________ um achtezehn Uhr fern.

 

Thema: Die kluge Eule prűft. Powtórzenie materiału z rozdziału 4.

Uczniowie! Zróbcie proszę ćwiczenie 1 (godziny) i ćwiczenie 2 w zeszycie ćwiczeń w Die kluge Eule prűft (na końcu rozdziału).

 

 

KLASA VI

Thema: Alles Gute zum Geburtstag. Redagowanie życzeń urodzinowych.

Drodzy Uczniowie! Przepiszcie proszę notatkę do zeszytu! (Proszę uczniów klasy 6b, których zeszyty zabrałam do sprawdzenia, aby notatki pisali na kartkach, które później wkleją do zeszytu).

WÜNSCHE (ŻYCZENIA)

 1. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. – Skladam ci życzenia z okazji urodzin.
 2. Ich wűnsche dir … - Życzę ci ….

                             - viel Glűck (dużo szczęścia).

                             - gute Noten (dobrych ocen).

                             - viel Erfolg (dużo sukcesów).

                            - alles Gute (wszystkiego dobrego).

Zróbcie, proszę ćwiczenie B4 w zeszycie ćwiczeń (rozdział Familienfeste).

 

 

Thema: Wir lesen! Czytanie ze zrozumieniem tekstu „ Meine Geburtstagsparty”.

Przepiszcie, proszę słówka z zakresu Geburtstag (urodziny) do zeszytu

GEBURTSTAG

 1. das Geburtstagskind – solenizant
 2. die Geburtstagsparty – przyjęcie urodzinowe
 3. die Geburtstagstorte – tort urodzinowy
 4. das Geburtstagsgeschenk – prezent urodzinowy
 5. das Geburtstagslied – piosenka urodzinowa

Przeczytajcie tekst „Meine Geburtstagsparty), podręcznik strona 39 i z pomocą tego tekstu zróbcie ćwiczenie C1 w zeszycie ćwiczeń (rozdział Familienfeste)

 

KLASA VII

Thema: Vor der Imbissbude – odmiana czasowników zwrotnych.

Drodzy Uczniowie! Proszę przepiszcie notatkę do zeszytu.

Czasowniki zwrotne   występują w języku niemieckim z zaimkiem zwrotnym „sich”, który przyjmuje różne formy w zależności od liczby i osoby.

Odmiana czasownika zwrotnego sich waschen (myć się)

Ich wasche mich

Du wӓscht dich

Er / sie / es wӓscht sich

Wir waschen uns

Ihr wasch euch

Sie / sie waschen sich

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW ZROTNYCH:

 1. sich interessieren – interesować się
 2. sich beeilen – spieszyć się
 3. sich freuen – cieszyć się
 4. sich treffen – spotykać się
 5. sich befinden – znajdować się
 6. sich fűhlen – czuć się

 

Zadania dla Was

 1. Odmiana 1 wybranego czasownika zwrotnego w zeszycie.
 2. Ćwiczenie 3 / 91.

 

 

 

Thema: Essen in den DACHL – Lӓndern. Potrawy charakterystyczne dla krajów niemieckojęzycznych.

Przepiszcie notatkę do zeszytu:

 1. Speisen (potrawy) in Deutschland:

- der Eintopf – potrawa jednogarnkowa

- die Schweinshaxe mit Sauerkraut – golonka z kiszoną kapustą

- die Bratwurst – pieczona kiełbasa

 1. Speisen in Ősterreich:

- das Wiener Schnitzel – sznycel po wiedeńsku

- die Sachertorte – tort Sachera (tort czekoladowy)

- der Apfelstrudel – strudel z jabłkami

 1. Speisen in der Schweiz

- das Fondue – fondue

- die Rӧsti – placek ziemniaczany

 

 

KLASA VIII

Thema: Wir fahren mit dem Auto. Przyimki z celownikiem.

Drodzy Uczniowie! Przepiszcie proszę notatkę do zeszytu, następnie przepiszcie ćwiczenie i uzupełnijcie zdania poznanymi przyimkami!

PRZYIMKI Z CELOWNIKIEM

 1. aus – z (skąd?)
 2. bei – u, przy, koło
 3. gegenűber – naprzeciwko
 4. mit – z
 5. nach – do (miast, większości państw), po
 6. seit – od (jakiegoś czasu)
 7. von – od
 8. zu – do

 

Übung 1

 1. Wir fahren _______ England.
 2. Anna kommt _______ Italien.
 3. Er geht ________ Thomas.
 4. Sie wohnt __________ der Schule.
 5. Moni lernt ______ zwei Jahren Deutsch.
 6. Katrin hat ein Buch ________ der Mutter.

 

 

Thema: Wie komme ich zum Zug. Opis drogi.

Drodzy Uczniowie! Przepiszcie proszę notatkę do zeszytu, następnie przepiszcie ćwiczenie i uzupełnijcie zdania poznanymi słówkami!

 

Entschuldigung (Przepraszam),

wie komme ich zur Post? – jak dojdę na pocztę?

wo ist die Post? – gdzie jest poczta?

 

> Gehen Sie / Geh / Geht

- geradeaus – prosto,

- nach links – w lewo,

- nach rechts – w prawo,

- die Schulstraβe entlang – wzdłuż ulicy szkolnej,

> Danke schӧn. / Vielen Dank.

> Bitte sehr.

 

 1. an der Kreuzung – na skrzyżowaniu
 2. dann – potem
 3. die zwite Straβe – druga ulica
 4. um die Ecke – za rogiem

 

Übung 1

Schreib,

 1. Wo ist die Post in Izbica Kujawska?

- Geh die Schulstraβe 1)___________, dann nach   2)__________ und 3)__________. Um die 4)________ befindet sich die Post.

 

 1. Wie komme ich zur Kirche?

- Gehen Sie die Schulstraβe entlang, dann 1)_______ links, geradeaus, die Warszawska – Straβe 2)__________, dann nach 3)__________.

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla