Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Oddział O a — Nowakowska Barbara s.1

Oddział O b — Parecka Maria s.1

Oddział O c- Maciejewska Aneta/Dąbrowska Małgorzata s.3

Klasa I a — Koralewska Elżbieta s.21

Klasa I b — Ziółkowska Agnieszka s.2

Klasa Il a — Wojciechowska Jadwiga s.18

Klasa Il b — Kostecka Małgorzata s.18

Klasa Il c— Pogorzelska Ewa s.19

Klasa Ill a — Grabowska Marzena s.4

Klasa Ill b — Mańkowska Iwona s. 23

Klasa Ill c — Królewicz Magdalena s. 20

Klasa IV a — Parada Małgorzata s. 26

Klasa V a — Bet Anna s. 28

Klasa V b — Pakulska Elżbieta s. 33

Klasa V c— Nowakowska Małgorzata s. 26

Klasa VI a — Rochnowska Grażyna s. 29

Klasa VI b- Kucharska Dorota s. 35

Klasa VII a — Sosin Katarzyna s. 34

Klasa VIII a — Osiński Roman s. 34


 

Joomla templates by a4joomla