Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Główna

 

                                         

 

KLASA IV a

 

KLASA V a, b, c 

 

KLASA VI a, b

 

KLASA VII a

 

KLASA VIII a

PONIEDZIAŁEK

9.00

Języka polski

M. Parada

Historia 

M. Nowakowska

Język angielski

M. Leśniewska/

B. Andrzejewska

Matematyka

K. Duszyńska

Matematyka

D. Kucharska

10.00

Matematyka

D. Kucharska

Język angielski 

M. Leśniewska/

B. Andrzejewska

Języka polski

M. Parada

Fizyka

K. Duszyńska

Język  polski

A. Bet

11.00

Język angielski

B. Andrzejewska

Matematyka

D. Kucharska/ K. Duszyńska

Technika

G. Rochnowska

Język  polski

A. Bet

Wos/edb/zd

R.Bąk 

12.00

Technika

G. Rochnowska

Plastyka/muzyka

R. Kawka

Matematyka 

K. Duszyńska/D. Kucharska

Język angielski

B. Andrzejewska

Język  niemiecki

E. Pakulska

WTOREK

9.00

Przyroda

G. Rochnowska

Język angielski 

M. Leśniewska/

B. Andrzejewska

Języka polski

M. Parada

Matematyka

K. Duszyńska

Język  polski

A. Bet

10.00

Języka polski

M. Parada

Geografia

G. Rochnowska

Język  niemiecki

E. Pakulska

Język  polski

A. Bet

Matematyka

D. Kucharska

11.00

Wdż

R.Bąk

Język polski

A. Bet/M. Parada

Plastyka/muzyka

R. Kawka

Język angielski

B. Andrzejewska

Geografia

G. Rochnowska

12.00

Język angielski

B. Andrzejewska

Język polski

A. Bet/M. Parada

Historia

M. Nowakowska

Plastyka/muzyka/dz

R. Kawka/ R.Bąk

Język angielski

M. Leśniewska

 

ŚRODA

9.00

Język angielski

B. Andrzejewska

Język polski

A. Bet/M. Parada

Matematyka 

K. Duszyńska/D. Kucharska

Język  niemiecki

E. Pakulska

Historia 

M. Nowakowska

10.00

Języka polski

M. Parada

Matematyka

K. Duszyńska/D. Kucharska

Geografia 

G. Rochnowska

Biologia 

D. Wojciechowska

Język angielski

M. Leśniewska

11.00

Matematyka

D. Kucharska

Technika 

G. Rochnowska

Język polski

M. Parada

Chemia

D. Wojciechowska

Język  polski

A. Bet

12.00

Plastyka/muzyka

R. Kawka

Informatyka/Religia

B. Płachecki/

Z. Lewandowska 

Historia

M. Nowakowska

Język  polski

A. Bet

Matematyka

D. Kucharska

 

CZWARTEK

9.00

Język polski

M. Parada

Matematyka

K. Duszyńska/D. Kucharska

Język angielski

M. Leśniewska/

B. Andrzejewska

J. polski

A. Bet

Chemia 

D. Wojciechowska

10.00

Historia

M. Nowakowska

Język angielski 

M. Leśniewska/

B. Andrzejewska

Matematyka

K. Duszyńska/D. Kucharska

Informatyka/Religia

B. Płachecki/

Z. Lewandowska

Język  polski

A. Bet

11.00

Przyroda

G. Rochnowska

Język polski

A. Bet/M. Parada

Biologia

D. Wojciechowska

Matematyka

K. Duszyńska

Matematyka

D. Kucharska

12.00

Matematyka

D. Kucharska

Biologia

D. Wojciechowska

Język  polski

M. Parada

Język angielski

B. Andrzejewska

Fizyka

K. Duszyńska

 

PIĄTEK

9.00

Język  niemiecki

E. Pakulska

Język polski

A. Bet/M. Parada

Matematyka 

K. Duszyńska/D. Kucharska

Historia

M. Nowakowska

Biologia 

D. Wojciechowska

10.00

Informatyka /Religia 

B. Płachecki/ I. Panowicz

Matematyka 

K. Duszyńska/D. Kucharska

Język  polski

M. Parada

Geografia

G. Rochnowska

Język polski

A. Bet

11.00

Matematyka 

D. Kucharska

Język niemiecki

E. Pakulska

Informatyka/Religia 

B. Płachecki/

Z. Lewandowska

Matematyka

K. Duszyńska

Język angielski

M. Leśniewska

12.00

Język  polski

M. Parada

Wdż

R. Bąk

Język angielski

M. Leśniewska/

B. Andrzejewska

Język  polski

A. Bet

Informatyka /Religia

B. Płachecki/

Z. Lewandowska

Informacja Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej dla rodziców i uczniów w sprawie zdalnego nauczania z dnia 23 marca 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.492) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID (Dz.U. z 2020 r. poz.493),

 

od dnia 25 marca 2020 r. przerwa w zajęciach edukacyjnych przedłuża się do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole, informuję że:

 

 • Proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. 
 • Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  
 • Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel wychowawca oraz nauczyciele uczący w danym oddziale. 
 • W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy  komunikatorów, poczty elektronicznej, grup społecznościowych, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły.
 • Materiały dydaktyczne dla uczniów zostaną zamieszczone również na Dysk Google, w folderach klas opisanych wg jednolitego schematu (przedmiot-data zajęć).
 • Informacje o publikacji plików na Dysk Google oraz sposobie logowania zostaną przekazywane rodzicom i uczniom przez wychowawców, nauczycieli przedmiotów i na stronie internetowej szkoły .
 • Przygotowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:

 

 1. zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji;
 2. dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych  potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności;
 3. przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

 

 • Nie pobranie przygotowanych materiałów traktowane będzie jak  nieobecność ucznia na zajęciach.
 • Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów będzie się odbywać na podstawie określonych i uzgodnionych z nauczycielem form. 
 • O wszelkich dodatkowych zmianach  dyrektor szkoły będzie informował Państwa na bieżąco.

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                               Elżbieta Bąk                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

                                                                                                                                                                                                                               Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

                                                                                                                                                                                                                                             w Izbicy Kujawskiej

 

JĘZYK NIEMIECKI (23 – 27.03.2020)

KLASA 4

Thema: Fotoaustellung – utrwalenie nazw kolorów.

Mam nadzieję, że nie mieliście problemów ze zrobieniem ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń. Wymowę nazw kolorów poćwiczymy po powrocie do szkoły.

Dzisiaj „pobawicie się” kolorami. Jakie kolory powstaną, gdy połączymy dwa różne kolory. Jaki jest potrzebny kolor, aby powstał np. fioletowy. Może już wiecie z plastyki, jeśli nie, mieszajcie kolory ze sobą i zobaczycie, jaki kolor powstanie. Przepiszcie, proszę ćwiczenie do ze zeszytu i uzupełnijcie luki.

 

Übung 1

 1. rot + _______________ = orange (pomarańczowy)
 2. schwarz + weiβ = ________________
 3. rot + ________________ = rosa (różowy)
 4. blau + gelb = ________________
 5. rot + ______________ = violett (fioletowy)

 

Zadanie dla chętnych: Aby utrwalić nazwy kolorów, możecie wejść na stronę: learningsapps. org, wybrać język niemiecki, następnie ćwiczenia Farben/Kolory i zróbcie 1-2 wybrane ćwiczenia.

 

Thema: Ich habe einen Fisch. Odmiana czasownika „haben”.

Drodzy Uczniowie! Dzisiaj poznacie czasownik „haben”, który oznacza „mieć”.

Przepiszcie proszę odmianę do zeszytu!

haben – mieć

Ich habe – (ja) mam

Du hast – ty masz

Er / sie / es hat – On / ona / ono ma

Wir haben – my mamy

Ihr habt – wy macie

Sie haben – oni / one mają

 

Zróbcie proszę ćwiczenie D6 w zeszycie ćwiczeń (rozdział Haustiere), w którym należy uzupełnić luki w zdaniach odpowiednią formą czasownika „haben”.

Dla chętnych: ćwiczenie D7 W tym ćwiczeniu należy połączyć kolorową kredką osobę z odpowiednim zwierzątkiem i zapisać, kto ma jakie zwierzątko.

 

 

 

KLASA 5

Jeśli zrobiliście ćwiczenie z poprzedniego tygodnia z lukami i nie jesteście pewni, czy dobrze, podam rozwiązania tego ćwiczenia. 1.stehe, 2.wasche, 3.ziehe, 4.gehe,5.komme, 6.mache, 7.sehe. Pewnie wszystko dobrze zrobiliście. Bravo!

Dzisiaj nowy rozdział:

 1. RUND UM DAS JAHR

Thema:Wie ist das Wetter? Wprowadzenie nazw zjawisk atmosferycznych.

 

Przepiszcie proszę słówka dotyczące pogody do zeszytu. Wymowę poćwiczymy po powrocie do szkoły.

DAS WETTER (POGODA)

 1. Es ist warm. – Jest ciepło.
 2. Es ist kalt. – Jest zimno.
 3. Es ist windig. – Jest wietrznie.
 4. Es ist wolkig. – Jest pochmurno.
 5. Es ist sonnig. – Jest słonecznie.
 6. Es regnet. / Es gibt Regen. – Pada deszcz.
 7. Es schneit. / Es gibt Schnee. – Pada śnieg.
 8. Es gibt Hagel. – Pada grad.
 9. Es gibt ein Gewitter. – Jest burza.

 

Zadania dla Was:

Zróbcie proszę ćwiczenie A1 str.67 i A2 str. 68 w zeszycie ćwicze.

W ćwiczeniu A1 tylko obrazki dotyczące pogody należy wyciąć i przykleić wyżej. Myślę, że ćwiczenia nikomu nie sprawią problemu.

Dla chętnych: Aby utrwalić nazwy kolorów, możecie wejść na stronę: learningsapps. org, wybrać język niemiecki, następnie ćwiczenia Wetter /Pogoda i zróbcie 1-2 wybrane ćwiczenia.

 

Thema: Im Winter schneit es. Pogoda – utrwalenie słownictwa.

Ostatnio poznaliście nazwy zjawisk atmosferycznych. Proszę opisać dzisiejszą pogodę, odpowiedzcie na pytanie. Pytanie i odpowiedź przepiszcie proszę do zeszytu!

 

Wie ist das Wetter heute? – Jaka jest dzisiaj pogoda?

- _____________________(np. Es ist kalt. / Es ist windig…..)

- ______________________

- ______________________

Zadania dla Was:

 1. Ćwiczenie A4 str.70 w zeszycie ćwiczeń. (Należy opisać piktogramy 2 zdaniami) Rozwiązanie tego zadania prześlijcie proszę na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: klasa 5a /5b / 5c ćwiczenie A4) do piątku, 23.03.20
 2. Dla chętnych: ćwiczenie A6 (na podstawie prognozy pogody należy uzupełnić luki w zdaniach)

 

 

 

KLASA 6

Thema: Wo steht die Lampe? Przyimki miejsca.

Proszę przepiszcie podane poniżej przyimki i czasowniki do zeszytu!

 1. an – przy, na (w pionie np.na ścianie - an der Wand)
 2. auf – na (na poziomie np. na stole – auf dem Tisch)
 3. in – w
 4. vor – przed
 5. hinter – za
 6. neben – obok
 7. zwischen – pomiędzy
 8. űber – nad
 9. unter – pod

 

liegen – leżeć

stehen – stać

hӓngen – wisieć

 

Zadanie dla Was! W podręczniku punkt E str. 41 (Fur Intelligenzbestien) spójrzcie na pokój Sabiny. Na podstawie rysunku uzupełnijcie zdania pod obrazkiem i przepiszcie je do zeszytu. Rozwiązane zadanie w prześlijcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ((w temacie wiadomości: klasa 6a / 6b zadanie E) do piątku, 27.03.20 r.

 

Thema: Wo steht die Lampe? Przyimki – ćwiczenia.

Zadania dla Was:

 1. Ćwiczenia E 3 str. 69 (należy wybrać właściwą odpowiedź i ją zaznaczyć.)
 2. Ćw. E5 str.70 (należy uzupełnić luki wpisując właściwy przyimek, ! sitzt – siedzi)
 3. Dla chętnych: E 4 str.70

 

 

 

 

KLASA 7

Thema: In einem Wiener Geschӓft. Poznanie atrakcji turystycznych Wiednia.

Zadania dla Was:

Przepiszcie, proszę do zeszytu Sehenswűrdigkeiten von Wien (od A do E) z ćwiczenia 1 str.95. Jeśli ktoś z Was zrobił prezentację o Wiedniu, (min. 10 slajdów, zdjęcia i krótkie opisy, ciekawostki) proszę prześlijcie ją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   ( w temacie wiadomości: klasa 7 prezentacja) do piątku, 27.03.20 r.

 

 

Thema: In der Schulcafeteria.

 

Zadanie dla Was:

 1. Przeczytajcie proszę dialog „In der Schulcafeteria”, strona 96.
 2. Ćwiczenie 2 / 96: przetłumaczcie proszę dialog na j. niemiecki i napiszcie go w zeszycie.

Tłumaczenie dialogu poproszę o przesłać na adres podany wcześniej. (w temacie wiadomości: klasa 7 dialog)

Owocnej pracy!

 

 

 

 

KLASA 8

Thema: Frankfurt/ Main: nicht nur ein Flughafen. Poznanie atrakcji turystycznych Frankfurtu nad Menem.

Zadania dla Was:

 1. Przepiszcie, proszę notatkę o Frankfurcie do zeszytu!
 2. W Internecie poszukajcie informacji o tym niemieckim mieście!
 3. Chętni uczniowie proszeni są przygotowanie prezentacji o Frankfurcie (min. 10 slajdów, zdjęcia i krótkie opisy, ciekawostki) i przesłanie jej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: klasa 8 prezentacja) do poniedziałku, 30.03.20 r..

 

Frankfurt am Main ist eine groβe Stadt in Deutschland. Hier organiesiert man weltweit bekannte Messen (targi), zum Beispiel Buchmesse und Internationale Automobil-Austellung. Die Stadt hat einen groβen Flughafen. Interessant ist auch der Commerzbank Tower. Bekannt und populӓr ist auch der Hauptbahnhof.

 

 

Thema: Auf dem Bahnhof und auf dem Flughafen.

 

Zadania dla Was:

 1. Dzisiaj poznacie wyrażenia związane z pobytem na dworcu/na lotnisku. Przepiszcie proszę podane poniżej dialogi do zeszytu!

 

 1. Bahnhof

> Eine Fahrkarte (bilet) nach Berlin, bitte!

- Enfach (w jedną stronę bilet)?

> Nein, hin und zurűck (w obie strony). Mit Schűlertarif (ze zniżką uczniowską) bitte.

 

 1. Flughafen

>Wann fliegt (odlatuje) das Flugzeug nach Warschau ab ?

- Um 10.30 Uhr.

>Danke schӧn.

 

 1. Przepiszcie i przetłumaczcie proszę poniższe słówka :

- die Abfahrt - _________________

- der Ablug - __________________

- der Eingang - ________________

- der Ausgang - ________________

- der Fahrgast - ________________

- der Passagier - ________________

 

 1. Napisz, co powiesz (pomogą Wam przy tym ćwiczeniu podane wcześniej dialogi) . Odpowiedzi prześlijcie proszę na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (W temacie wiadomości: klasa 8 zadanie 3) do piątku, 27.03.20 r.
 2. a) Jesteś na dworcu, poproś bilet do Frankfurtu nad Menem

-__________________________

 1. b) Zapytaj się kiedy jest odjazd.

- __________________________

 1. c) Poproś o bilet ze zniżką uczniowską.

- __________________________

 1. d) Zapytaj się kiedy odlatuje samolot do Berlina.

- ____________________________

 1. e) Poproś o bilet do Hamburga w obie strony.

- __________________________________

Owocnej pracy!

 

 

 

Szanowni rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, aby dokonać procesu rekrutacyjnego na nowy rok szkolny 2020/2021, prosimy wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych i uczniów do klasy I pobrać na stronie internetowej szkoły, wydrukować, wypełnić i podpisać.

Następnie, drogą elektroniczną, skan wypełnionych dokumentów lub ich zdjęcie,
wysłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..,

Można też dokonać zgłoszenia telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 -11.00 pod nr tel. 542865036.

Informujemy również, że po zakończeniu czasu stosowania środków zapobiegawczych związanych z istniejącą sytuacją, poproszeni zostaną Państwo o złożenie tychże dokumentów w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

(dokumenty/pliki-podstawowe dokumenty prawa wewnątrzszkolnego/rekrutacja_2020/2021)


NAUKA ZDALNA – RELIGIA 23.03.2020 – 27.03.2020

KLASA I                                                                                                                                                              

KATECHEZA 1 – Jezus odpuszcza nasze grzechy.

Proszę rodziców ,by przeczytali dziecku tekst katechezy.

Dzisiaj dowiemy się o najlepszym Lekarzu, który leczy z chorób i przebacza grzechy. Posłuchajcie kto jest tym Lekarzem. Pan Jezus przebywał w mieście, które bardzo lubił, w Kafarnaum. Mieszkał i nauczał w domu Piotra. W pobliżu było piękne Jezioro Galilejskie. Jezus często razem z uczniami płynął przez jezioro do innych miast, gdzie uczył ludzi, uzdrawiał chorych i czynił cuda. Pewnego razu ludzie przynieśli Mu na noszach chorego człowieka. Ten człowiek miał ciężkie życie, bo był sparaliżowany. To znaczy , że nie mógł nigdzie pójść, ani się poruszać. Jego koledzy mogli się bawić, biegać, uczyć się, pomagać rodzicom, a on ciągle leżał w łóżku. Było to dla niego wielkim zmartwieniem. Dobrzy ludzie przynieśli sparaliżowanego człowieka do Pana Jezusa, który zobaczył jak cierpi chory. Zauważył też, że przyjaciele i rodzina naprawdę wierzą Jezusowi. Wierzą, że On pomoże. Jezus znał serce chorego i wiedział, że nie tylko choroba jest jego problemem. W jego sercu były grzechy. Pan Jezus chciał mu pomóc, dlatego powiedział: „Odpuszczają ci się twoje grzechy”. Ludzie którzy usłyszeli słowa Jezusa, oburzyli się, źle myśleli o najlepszym Lekarzu. Jezus jednak znał ich złe myśli i powiedział: „Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź!” Do paralityka powiedział: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. Zabawa słowno – ruchowa (dzieci powtarzają za rodzicem) Ci co zaufali Panu (dwa palce prawej dłoni uniesione wysoko) Odzyskują siły (zaciśnięte pięści uniesione na wysokości głowy) Otrzymują skrzydła jak orły (machanie rękami jakby skrzydłami) Biegną bez zmęczenia (bieg w miejscu, kolana wysoko) Pan Jezus przez kapłana przebacza nam grzechy. Człowiek, któremu Pan Jezus przebaczył grzechy odchodzi uleczony. Jego serce jest teraz czyste i radosne. Uzdrowienie człowieka z grzechów dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania.

Posłuchajcie teraz opowiadania. Jacek wrócił ze szkoły obrażony na cały świat. Udawał, że nie słyszy gdy mama kazała mu posprzątać swój pokój. Myślał sobie: „Nie posprzątam!” Grymasił, gdy babcia chciała z nim odrobić zadania. Hałasował chociaż jego młodsza siostra Agnieszka spała, a kiedy się obudziła płacząc powiedział do niej: „beksa – lala”. Mama była bardzo smutna i nie chciała nawet popatrzeć na syna. Jacek czuł się okropnie, jakby ciemne chmury zasłoniły jego dom. Chciał się przytulić do mamy i żeby znów było radośnie. Siedział sam w pokoju, nie wiedząc co ma zrobić. Babcia doradziła mu jak przeprosić mamę, a wieczorem podczas modlitwy przeprosił Pana Jezusa, za: złe myśli, brzydkie słowa, uczynki, zaniedbanie obowiązków.   I znów w jego sercu zaświeciło słońce.

ZADANIE DOMOWE

Uczniowie , którzy mają zeszyt ucznia w domu ,wykonują kartę pracy nr 37

Pozostali w zeszytach wkleją serduszko , rysują w nim słońce i wpisują swoje imię.

KATECHEZA 2 – Krzyż Jezusa znakiem mocy i miłości.

Proszę rodziców o przeczytanie dzieciom poniższego tekstu

Popatrzcie na obraz Pana Jezusa. Jezus ubrany jest w białą szatę, jedna ręka wzniesiona jest do błogosławieństwa, a druga dotyka szaty na piersiach. Z uchylenia szaty wychodzą dwa promienie: jeden czerwony, drugi biały. W takiej postaci Jezus ukazał się św. S. Faustynie i prosił, by namalowała Go takim na obrazie. Jezus powiedział jej także, że przez ten obraz chce udzielać ludziom swoich łask. Szczególnie Jezus pragnie przebaczać nam grzechy, tzn. okazywać miłosierdzie. Chce jednak byśmy zaufali Jego miłości do nas i z ufnością modlili się słowami, które zapisane są pod obrazem: Jezu, ufam Tobie. Od chwili chrztu św. my też jesteśmy uczniami Jezusa. Te słowa mówi więc Pan Jezus do nas. „Miłosierni” to ci, którzy umieją przebaczać, umieją dobrze czynić innym. Miłość jest czasami bardzo trudna. Trudno nam nieraz przebaczyć komuś, kto nas obraził czy skrzywdził, jeszcze trudniej jest takiej osobie czynić dobrze. Ale Pan Jezus obiecuje nam, że za ten trud miłosierdzia my sami dostąpimy Bożego miłosierdzia. Wklejamy obrazek Jezusa Miłosiernego, a obok rysujemy siebie modlącego się.

 

KLASA II

KATECHEZA 1 – Z Panem Jezusem zwyciężamy grzech.

Pewnego razu Pan Jezus odwiedził człowieka o imieniu Zacheusz. Był on celnikiem. Zbierał od ludzi pieniądze na podatki, ale nie zawsze był wobec nich uczciwy. Nieraz krzywdził ludzi, biorąc od nich więcej pieniędzy niż się należało. Gdy Pan Jezus przyszedł do domu Zacheusza, ten bardzo się ucieszył i postanowił zadośćuczynić za popełnione grzechy. & 150 Odczytanie tekstu Pisma Świętego. „Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu (...)»”

Panu Jezusowi podobało się zachowanie Zacheusza. Chwaląc go, wzywa nas, abyśmy wynagradzali Bogu i bliźnim wyrządzone krzywdy

 

Zadanie domowe

Uczniowie , którzy mają zeszyt ucznia w domu wykonują kartę pracy nr 35                                                                         

 Pozostali w zeszytach udzielają odpowiedzi na pytania :

1) Kim był Zacheusz?

2) Jak postępował Zacheusz wobec ludzi, od których pobierał pieniądze na podatki?

3) Kto przybył do domu Zacheusza? –

4) Jak Zacheusz wynagrodził krzywdy, które uczynił ludziom?

KATECHEZA 2 – Powierzamy Bogu nasze słabości.

Dzisiaj poznamykolejne spotkanie Jezusa z grzesznikiem, który też był celnikiem Jezus spotkał się z nim i innymi grzesznikami . Chce nas przez to nauczyć bardzo ważnej prawdy .Przeczytajcie fragment Ewangelii o powołaniu Mateusza.

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.  Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»  On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.  Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Zadanie domowe

Uczniowie , którzy mają zeszyt ucznia w domu wykonują kartę pracy nr36                                                                      

Pozostali w zeszytach rysują konfesjonał.

KLASA III

KATECHEZA 1-Dar Pierwszej Komunii Świętej

Proszę przeczytać poniższy tekst.

Amelka stała przy otwartym oknie i zachwycała się pięknem majowego wieczoru. Powietrze wypełniał zapach bzu, konwalii i fiołków. Na gałęzi jaśminu śpiewał słowik. Dziewczynka pragnęła zapamiętać na zawsze każdą chwilę tego pięknego, kończącego się dnia. W jej pamięci przesuwały się barwne obrazy dzisiejszych wydarzeń: odświętnie udekorowany kościół, błogosławieństwo rodziców, wzruszenie dziadków, serdeczne życzenia i uśmiechy gości, koleżanki i koledzy tak piękni i szczęśliwi, że aż trudni do rozpoznania, i ta tak długo oczekiwana chwila, chwila przyjęcia samego Pana Jezusa. Bardzo chciała zachować ten dzień w swoim sercu. Rozejrzała się po pokoju. Wszędzie stały bukiety kwiatów i prezenty, które bardziej ją onieśmielały niż cieszyły. – Przecież te wszystkie kwiaty i prezenty należą się Tobie, Panie Jezu – myślała Amelka, spoglądając na otrzymane podarunki. – To przecież Ty zasługujesz na to, aby Ci dziękować. To Ty pozostałeś z nami w Komunii Świętej. Ty, z miłości do nas, złożyłeś w ofierze swoje życie. Ty karmisz nas swoim Ciałem. Nagle radość dziewczynki zmąciła smutna myśl. – To był taki piękny dzień, ale trwał tak krótko, a od jutra czeka mnie znowu tyle trudnych spraw: poranne wstawanie, odrabianie zadań domowych, test z angielskiego, wizyta u dentysty, sprawdzian z gimnastyki, lektura do przeczytania. Jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? – zasmuciła się Amelka. Zmartwiona podeszła do stolika, na którym leżała pamiątka Pierwszej Komunii Świętej. Wzięła obrazek i ostrożnie powiesiła go nad biurkiem. To miejsce przygotowali z tatą już tydzień wcześniej. – Dzięki temu łatwiej ci będzie pamiętać, że Pan Jezus jest z tobą zawsze, w każdej chwili twojego życia: w radości i w smutku, w zdrowiu i w chorobie, kiedy się uczysz i kiedy odpoczywasz – przypomniała sobie to, co mówił tato, pokazując jej swoją pierwszokomunijną pamiątkę. Wśród wielu pięknych kartek Amelka zauważyła też kartkę z życzeniami od mamy. – Kochana córeczko, każdego dnia powierzaj swoje życie Panu Jezusowi – przeczytała Amelka i uśmiech pojawił się na jej twarzy. – Kochani rodzice! – pomyślała dziewczynka i uklękła przy łóżku, aby ofiarować swoje życie Jezusowi i podziękować Mu za dar Pierwszej Komunii Świętej. Słowa, płynące z serca same układały się w szczerą modlitwę: Chcę, byś w moim sercu Panie Jezu gościł, prowadząc mnie drogą wiary i miłości. Powierzam Ci Panie całe życie moje, bo odtąd me serce będzie zawsze Twoje. Niech się trudnościami nigdy już nie trapię. Jesteś Panie ze mną, więc wszystko potrafię!

Zbliża się dzień, gdy będziecie uczestniczyć we Mszy Świętej w sposób pełny. Pan Jezus już was zaprosił na ucztę, a wy się do niej przygotowujecie. Pomyślcie: – Jak się przygotowujecie na spotkanie z Jezusem?

Zadanie domowe

W tym tygodniu przypominamy : Dziesięć przykazań Bożych i Pięć przykazań kościelnych

 

KATECHEZA 2 - MEDALIK ZNAKIEM MIŁOŚCI DO MATKI BOŻEJ

Wkrótce będzie dzień, gdy podczas Mszy Świętej rodzice przekażą wam medaliki. Dzisiaj dowiemy się, skąd się wziął zwyczaj noszenia medalików i co on oznacza.

,,Medalik Katarzyny” Katarzyna Labouré była młodą siostrą miłosierdzia w zgromadzeniu św. Wincentego á Paulo. Pragnęła bardzo ujrzeć Najświętszą Panienkę. Prosiła o to św. Wincentego jako o szczególną łaskę w dniu jego święta: 18 lipca 1830 r. Tej nocy, około godz. 11.30, posłyszała, że ktoś ją woła po imieniu. Było to dziecko, które powiedziało: – Wstań i chodź ze mną. Katarzyna udała się za nim. Wszystkie światła były zapalone. Drzwi kaplicy otworzyły się, gdy tylko dziecko dotknęło je końcem palców. Katarzyna uklękła w prezbiterium. O północy przyszła Maryja, usiadła w fotelu, który tam się znajdował. „Wówczas zbliżyłam się do Niej, do Jej stóp, na stopniach ołtarza i położyłam ręce na Jej kolanach – opowiadała potem Katarzyna. – Trwałam tak, nie wiem, jak długo. Wydawała mi się ta chwila najpiękniejszą w moim życiu…” – Bóg pragnie powierzyć ci pewną misję – powiedziała Najświętsza Panna. Młoda siostra poznała tę specjalną misję, którą Pan pragnął jej powierzyć, dopiero 27 listopada. „Była to sobota poprzedzająca pierwszą niedzielę Adwentu. Była godzina wpół do szóstej wieczorem. W ciszy usłyszałam jakiś szelest i ujrzałam Maryję. Stała, ubrana w szatę z jasnego, niczym jutrzenka, jedwabiu. Jej nogi opierały się na kuli, którą widziałam tylko w połowie. W dłoniach uniesionych na wysokość piersi trzymała kulę ziemską, oczy miała wzniesione ku niebu… Jej oblicze było niewypowiedzianie piękne, ale nie umiałabym go opisać…” Maryja wytłumaczyła Katarzynie, że kula przedstawia cały świat i każdą osobę oddzielnie, promienie światła, które wychodziły z Jej rąk, były symbolem łask, jakich udziela ludziom, którzy o to proszą. Potem wokół Najświętszej Panny utworzyła się jakby owalna rama, na której widniały słowa napisane złotymi literami: „Maryjo bez zmazy poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. W swej wizji Katarzyna ujrzała również odwrotną stronę medalika: była to litera M, nad którą widniał krzyż, a u dołu dwa serca: jedno otoczone koroną cierniową, a drugie przebite mieczem. Maryja powiedziała do niej: – Każ wybić medalik na podstawie tego wzoru. Osoby, które będą go nosiły, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą szczególnie obfite dla tych, którzy będą mieć ufność. Medalik został wybity i dziś noszą go miliony osób. (B. Ferrero, Miesiąc maj dla dzieci, Warszawa 1996, s. 41-42)                                                                                                  

Maryja kocha wszystkich jako swoje umiłowane dzieci. Objawiając się św. Katarzynie, obiecała, że każdy, kto będzie nosić medalik, otrzyma wielkie łaski. Ręce Maryi są ich pełne. Wasi rodzice na pewno już kupili dla was medaliki, które przekażą wam podczas uroczystej Mszy Świętej. Noszenie medalika jest znakiem dziecka Bożego, które kocha swoją niebieską Matkę. Oznacza również nasz szacunek dla Matki Bożej. I

Zadanie domowe

Po przeczytaniu powyższego tekstu uczniowie w zeszytach udzielają odpowiedzi na pytania:

1)Jakie pragnienie miała Katarzyna?        

 2) Co wydarzyło się pewnej nocy?                

  3)Jak wyglądał medalik?        

KLASA IV

Zapis do zeszytu                                                                                                                                      

1)KATECHEZA                                                                                                                                                                             

   Temat: Mam kochać jak Pan Jezus.                                                                                                                                            

1. Przemienienie podczas Mszy Świętej chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Jego Krew nazywamy przeistoczeniem.

Zadanie domowe

Proszę przeczytać temat z podręcznika str.82-83                                                                                                            

   W zeszycie narysować Hostię i Kielich.

2) Katecheza                                                                                                                                                                              

Temat : Mówię Panu Bogu ,, Amen”.                                                                                                                                       

     1. Słowo ,,Amen” - z języka hebrajskiego oznacza ,,niech tak się stanie”.                                                                                                                                     

     2. Słowo ,,Amen” wyraża naszą gotowość do przyjęcia nauczania Pana Jezusa i do życia  z Nim w przyjaźni.

Zadanie domowe

       Proszę przeczytać temat z podręcznika str.84-85

 

KLASA V

1)Katecheza

Temat: Czynię miłosierdzie.

Proszę zapoznać się z życiem s. Faustyny Kowalskiej str.142 i napisać w kilku zdaniach notatkę .

2)Katecheza                                                                                                                                                                          

Temat : wierzę w grzechów odpuszczenie.                                                                                                                                  

 Proszę przeczytać z podręcznika str112-113 i wyjaśnij znaczenie słowa ,,Amen” podręcznik str.138

 

KLASA VI

1)Katecheza

Temat: Udział w uczcie Jezusa.

Zapoznać się z tekstem z podręcznika str.100-101                                                                                                            

   W zeszycie korzystając z podręcznika wymienić części Liturgii Wielkiego Czwartku.

2)Katecheza

Temat: Ofiara krzyża.                                                

Zapoznać się z tekstem z podręcznika str.102-103 . W zeszycie ćwiczeń wykonać ćwiczenie 1 str.86

KLASA VII

Katecheza2 godz

Temat: Radujciesię – Triduum Paschalne

Proszę przeczytać z podręcznika str.134-135 i wymienić w zeszycie ucznia części Liturgii : Wielkiego Czwartku. Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty.

KLASA VIII

1)Temat: Dla was umieram i Zmartwychwstaję – Triduum Paschalne.

Proszę przeczytać tekst z Pisma Świętego – podręcznik str.138 i wykonaj ćwiczenie 3 str.139

2)Temat: Poznajemy życiorysy świętych.

Zapoznaj się i napisz krótką notatkę na temat wybranego przez siebie imienia do sakramentu bierzmowania.

 

Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy –karta pracy

Przepisz lub wydrukuj. Odpowiedz na pytania

 1. Wymień czynności wchodzące w skład pierwszej pomocy.
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wymień 5 przykładów stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
 1. Wymień i opisz budowę najważniejszych układów organizmu z punktu widzenia ratownictwa

a)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

c………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Państwo i demokracja -karta pracy

Przepisz lub wydrukuj.

 

 1. Uzupełnij tabele                                                                     

Termin określający

Opis państwa

 

Części składowe mają duży stopień samodzielności a ogólnopaństwowe instytucje zajmują się jedynie wybranymi dziedzinami wspólnego funkcjonowania państwa.

 

Państwo jest zamieszkałe przez wiele narodowości

 

Organy władzy wybierane są w wyborach powszechnych, obowiązuje je kadencyjność

 

Obywatele państwa są takiej samej narodowości, mogą znajdować się w nim mniejszości narodowe.

 

Na czele państwa stoi władca, zazwyczaj dziedziczny, zadziej elekcyjny

 

Na terenie państwa obowiązuje jednolity system prawa, system organów państwowych i sądy.

A- państwo unitarne, B- monarchia, C- republika, D –państwo federacyjne, E –państwo wielonarodowe, F –państwo jednolite narodowo.

 

 1. Do podanego opisu wpisz nazwę ustroju politycznego (demokracja, totalitaryzm, autorytaryzm)                               

Obywatele mają duży wpływ   na funkcjonowanie państwa, decydują m.in. kto sprawuje władzę.

 

Obywatele nie mają możliwości kontrolowania rządzących.

 

Wolności i prawa obywateli są przestrzegane.

 

Istnieje oficjalna ideologia państwowa, która jest narzucana społeczeństwu

 

Działalność mediów utrudnia cenzura.

 

Wolność słowa nie istnieje.

 

Rządzący odpowiadają za swoje decyzje przed obywatelami.

 

Brak wpływu społeczeństwa na życie publiczne, rządzący kontrolują wszystkie sfery funkcjonowania jednostki.

 

 

 

 

Zasady prawa wyborczego –karta pracy

 

Przepisz lub wydrukuj. Odpowiedz na pytania. Zaznacz odpowiednio krzyżykiem w rubryce „prawda” lub „fałsz”.

 

Lp.

Stwierdzenie

Prawda

Fałsz

1.

W głosowaniu mogą brać udział wszystkie osoby bez żadnego wyjątku.

 

 

2.

Osoba, która ukończyła 21 lat, może kandydować w wyborach do Sejmu.

 

 

3.

Można wziąć udział w wyborach poprzez wysłanie SMS-a.

 

 

4.

Wybory do Sejmu są większościowe, a do Senatu proporcjonalne.

 

 

5.

Osoby, które mają podstawowe wykształcenie, dysponują 1 głosem, a osoby z wyższym wykształceniem 2 głosami.

 

 

6.

Każdy sam decyduje o tym, na którego kandydata chce oddać głos w wyborach.

 

 

7

Prezydent RP jest wybierany przez parlament.

 

 

8.

Głosowanie jest tajne.

 

 

9.

Urzędnicy państwowi oddają głos poza kolejnością.

 

 

10.

Nieobecność na wyborach wiąże się z karą pieniężną.

 

 

 

 

Postępowanie w miejscu zdarzenia -karta pracy

Przepisz lub wydrukuj. Odpowiedz na pytania

 1. Podaj 4 przykłady zasad, o których należy pamiętać na miejscu zdarzenia, aby nie narażać siebie na niebezpieczeństwo.
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………

 

 1. Uzupełnij tabelę.

Numer alarmowy

Nazwa służby ratunkowej/instytucji

 

Europejski Numer Alarmowy

997

 

998

 

999

 

 

 1. Wymień informacje, które należy podać w rozmowie z dyspozytorem pogotowia ratunkowego lub Europejskiego Numeru Alarmowego.
 • ………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………………………………

 

 

Zasady ustrojowe RP – karta pracy

Przeczytaj

Do fundamentalnych zasad demokracji należą: suwerenność ludu, poszanowanie praw mniejszości, trójpodział władzy, rządy prawa i pluralizm. Podanym zasadom demokracji przyporządkuj właściwe im zapisy wynikające z Konstytucji RP.

Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 4.

 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8.

 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 9.

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Art. 10.

 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Art. 11.

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.

Art. 35.

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
 2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

 

Przepisz lub wydrukuj. Odpowiedz

1 Podanym zasadom demokracji przyporządkuj właściwe im zapisy wynikające z Konstytucji RP.

 

– zasada suwerenności ludu: art. .............................

– zasada rządów prawa: art. .............................

– zasada trójpodziału władzy: art. .............................

– zasad poszanowania praw mniejszości: art. .............................

– zasada pluralizmu: art. .............................

 

2.Uzupełnij tabelę                                                            

Zasada ustrojowa

Treść zasady ustrojowej

 

Władza w państwie należy do narodu, który sprawuje ją pośrednio, poprzez swoich przedstawicieli w sejmie i senacie, lub bezpośrednio, gdy głosuje w referendum i podejmuje inicjatywy obywatelskie.

 

Przedstawiciele narodu (np. posłowie, senatorowie) są uprawnieni do podejmowania decyzji w imieniu obywateli.

 

Wybrane przez obywateli organy władzy (prezydent, parlament) pełnią swoje funkcje przez określony czas, wykluczona zostaje zasada władzy dziedzicznej i dożywotniej.

 

Organami władzy ustawodawczej są sejm i senat, władza wykonawcza należy do prezydenta i odpowiedzialnej przed parlamentem Rady Ministrów (rządu), natomiast władzę sądowniczą sprawują niezależne sądy i trybunały.

 

 

Władze centralne przekazują samorządom terytorialnym niektóre zadania i prawo do podejmowania decyzji w sprawach lokalnych.

 

Osoby sprawujące funkcje publiczne podlegają przepisom prawa, chroniącym interesy zarówno całego społeczeństwa, jak i każdego obywatela.

 

W kraju można swobodnie tworzyć partie polityczne i inne organizacje, m.in. związki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje.

 

Każdemu obywatelowi przysługują określone prawa, bez względu na pochodzenie, wykształcenie, wyznanie, płeć i poglądy polityczne.

 

 

Zajęcia zdalne dla klasy IIa, IIb, IIc na dzień 24.03.2020r.

1 )Edukacja polonistyczna
Informacja dla rodziców: Uczniowie całą lekcję przepisują do zeszytu, oprócz wyrazów pomocniczych. Samodzielnie opisują marcową pogodę , korzystając wyrazów  pomocniczych.

24.III.2020 r.
W klasie

21 MARCA PIERWSZY  DZIEŃ WIOSNY. (hasło przepisujemy kolorowo do zeszytu)

Korzystając z wyrazów pomocniczych opisz pogodę jaka panuje w pierwszych dniach wiosny. (polecenia nie przepasujemy do zeszytu).

Wyrazy pomocnicze:
Wiatr: wiał, silny, porywisty, huragan, słaby,
Słońce: świeciło ,mocno, grzało, chowało się za chmury
Opady: grad, krupa śnieżna, deszcz, śnieg ,deszczyk,                                                                            
(wyrazów pomocniczych nie przepisujemy do zeszytu opis zapisujemy od razu pod kolorowym hasłem).

Opis


 - Przesyłamy również odpowiedzi do testu z "Calineczki" - myślimy, że wszyscy już przeczytaliście, a test został rozwiązany poprawnie, sprawdźcie jak wam się udało.
Link do odpowiedzi: https://imgur.com/EqcnsBg

2) Edukacja plastyczna:


Informacja dla rodziców
Prace dzieci wykonują wg wzoru można wydrukować ,jeżeli nie ma możliwości wydruku ,można przerysować ręcznie wzór lub uczeń może narysować samodzielnie.

Wykonaj wydzierankę z kolorowego papieru wg podanego szablonu „Przebiśnieg pierwszy wiosenny kwiat”.
Potrzebny będzie: klej, kolorowy papier biały i zielony, wydrukowany szablon kwiatka .
Łodygę i liście wyklej małymi kawałkami zielonego papieru , a kwiatek wyklej papierem białym.
Nie używaj nożyczek, staraj się wydzierać jak najmniejsze kawałki papieru to wtedy praca będzie bardzo estetycznie wyglądała.
Prześlij zdjęcie wykonanej pracy lub zachowaj pracę, kiedy wrócimy do szkoły zrobimy wystawę prac.
Link do szablonu kwiatka: https://i.imgur.com/lSy9Hrd.jpg


3) Edukacja matematyczna

Informacja dla rodzica.
Dzieci przepisują lekcje do zeszytu w kratkę . Rozwiązują zadania i wykonują rysunki pomocnicze.

24.III.2020r.
W Klasie


Zadanie 1
Babcia posadziła w ogródku na 4 grządkach po 7 krokusów. Ile krokusów posadziła babcia w ogródku ?

Zadanie 2
Babcia posadziła w ogródku 18 przebiśniegów na 3 grządkach. Po ile przebiśniegów było na jednej grządce?


4) Wychowanie fizyczne:


Wykonaj następujące ćwiczenia w podanej niżej kolejności:
    1. 10 razy przysiady (stań prosto ,ręce wyciągnięte przed siebie wyprostowane , nogi złączone)
    2. 10 razy wymachy ramion w przód i w tył
    3. 10 razy pajace
    4. Leżąc na plecach wykonuj przez 3minuty rowerki .
5. Przejście na palcach po linii prostej, ukośnej, falowanej.

5) Edukacja muzyczna:


Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę Fasolki "A ja rosnę". Podczas wykonywania zwrotek siedź, a podczas wykonywania refrenu wstawaj - podnoś się stopniowo, aż staniesz na palcach.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=MLwmw4hjfyg

Na czas zamknięcia szkół  a tym samym biblioteki szkolnej informujemy gdzie mogą znaleźć darmowe książki. Poniżej przedstawiamy wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych (lub prawie darmowych) ebooków. Zapraszamy do korzystania z podanych propozycji

 

WOLNY DOSTĘP, BIBLIOTEKI CYFROWE

WolneLektury.pl

Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

Lektury.gov.pl

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany    w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Polona.pl

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

OFERTY FIRM

Legimi

Legimi to usługa oferująca dostęp do tysięcy ebooków w ramach abonamentu, zarówno na smartfonach, jak i czytnikach. Z uwagi na zamknięcie szkół serwis przygotował 20 tytułów dedykowanych uczniom w różnym wieku. Każdy może wybrać jedną darmową książkę.

Wystarczy wpisać na stronie Legimi kod czytamy, a następnie zarejestrować się w serwisie Legimi i pobrać aplikację. Po zalogowaniu w niej lektura znajdować się będzie na wirtualnej półce. Kod wykorzystać można do 31 marca, ale książka będzie przypisana do konta bez ograniczeń czasowych.

Z poważaniem Beata Łojewska

 

Klasa IV:

Uczniowie czytają w podręczniku tematy i opracowują temat w zeszycie ćwiczeń: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe oraz Maria Skłodowska - Curie - polska noblistka , następnie zapisują tematy w zeszycie przedmiotowym i pod każdym tematem zapisują trzy najważniejsze zdania o tej postaci, rozwiązują w zeszycie ćwiczeń  strona 61  i 62 wybrane przez siebie 4 ćwiczenia i ze strony 63 i 64 też wybrane przez siebie 4 ćwiczenia.  Dodatkowo oglądają  film na YouTube film "Polscy królowie i książęta - Mieszko I - czytanka PL"  i w zeszycie przepisują do tego filmu kilka zdań.

Klasa V:

Uczniowie oglądają na YouTube film " Legenda o święty Wojciechu i Drzwiach Gnieźnieńskich" i opisują ją własnymi słowami w zeszycie przedmiotowym. Do rozdziału VI w zeszycie przedmiotowym projektują krzyżówkę z lat z tego działu ( zaczynając np. hasło główne od 1000) i uzupełniają ją o punkty.

Klasa VI:

Otwieracie stronę gov.pl/zdalnelekcje czytają temat " Oświecona Polska - E podręcznik", czytają i na końcu jest ćw5, które macie przepisać do zeszytu i uzupełnić je. Opracowujecie temat w zeszycie ćwiczeń : Czy król Stanisław August Poniatowski zdradził Polskę?( tylko w zeszycie ćwiczeń strona 90/91.

Klasa VII:

Obejrzyj ze strony gov.pl/zdalne lekcje 1 z tematów podanych w zakładce historia, przeczytaj, wybierz ćwiczenia z tej lekcji i przepisz do zeszytu przedmiotowego. Opracuj na tej zasadzie, co poprzednio temat ";Świat po I wojnie światowej" i "Narodziny faszyzmu", wykonaj notatkę i ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.

Klasa VIII:

Obejrzyj stronę gov.pl/zdalnelekcje i w zakładce historia wybierz jeden temat, który przeczytaj i wybierz  jakieś ćwiczenie z tej lekcji, które przepisz do zeszytu przedmiotowego. Opracuj tematy w zeszycie i zeszycie ćwiczeń jak poprzednio: "Rozpad bloku wschodniego" oraz" Początek III Rzeczypospolitej". Dodatkowo w zeszycie przedmiotowym napisz krótki referat( na jedną stronę w zeszycie) na temat:"Propaganda, a referendum w 1946". Praca ma być samodzielna, a nie zdania przepisane z podręcznika.

KLASA IVa (23-27.03.2020r.)

 

Temat: Na czym polega zdrowy styl życia?

Rozpoczynamy nowy dział „Odkrywamy tajemnice zdrowia”.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika „Zdrowy styl życia” strona 114-118, ze zwróceniem szczególnej uwagi na następujące zagadnienia:
 • ­ Jakie są zasady zdrowego stylu życia?
 • ­ Co to jest odpoczynek aktywny i bierny?
 • ­ Racjonalne odżywianie się, czyli jakie?
 • ­ Jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia?
 • ­ Jak dbać o higienę jamy ustnej?
 • ­ Prawidłowa pielęgnacja skóry, włosów i paznokci.

 

 1. Wykonaj w zeszycie rysunek piramidy żywności, a w ćwiczeniu zadania do tematu.

 

 

Zdjęcia wykonanych zdań przesyłacie 25.03.2020r. przez Messenger.

 

 

 

Temat: Zachęcamy kolegów do zdrowego stylu życia.

 

 1. Robimy plakat o zdrowym stylu życia:
 2. Plakat zrób na kartce z bloku.
 3. Wymyśl i umieść na plakacie hasło zachęcające do zdrowego trybu życia. Napisz je lub wydrukuj dużymi drukowanymi literami.
 4. Napisz lub wydrukuj i wklej informacje o tym, co trzeba robić, aby zdrowo żyć.
 5. Wklej odpowiednie obrazki z gazet, z Internetu lub narysuj je sam.

Pamiętaj!

 • ­ plakat skierowany jest do dzieci, nie umieszczaj na nim wyrazów i informacji, których nie rozumiesz,
 • ­ plakat ma zwrócić uwagę dzieci, powinien być kolorowy i estetycznie wykonany,
 • ­ pisz wyraźnie i czytelnie,
 • ­ zadbaj o estetykę pracy, starannie wykonuj lub wklejaj rysunki,
 • ­ poproś rodziców o pomoc w sprawdzeniu błędów,
 • ­ zdjęcie plakatu przesyłamy do 30.03.2020r. przez Messenger.

 

 

Temat : Co wiem o zwierzętach?

Sprawdzamy swoją wiedzę w quizach przyrodniczych:

 1. Wejdź na stronę www.zyraffa.pl
 2. Z paska na stronie głównej wybierz quizy.
 3. Wybierz kategorię quizy przyrodnicze.
 4. Rozwiąż quizy: „Wiewiórka”, „Jakie to zwierzę”.
 5. Uczniowie chętni mogą rozwiązywać inne quizy o zwierzętach.

http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/przyroda/

Plastyka
 
 
Klasa IV

Ćwiczenie 1 str. 48
Namaluj pracę ukazującą kolorową łąkę.
 
Klasa V

Ćwiczenie 1 str. 41
Wykonaj formę przestrzenną przedstawiającą urządzenia, pojazdy lub budynki.
 
Klasa VI

Praca plastyczna „Zwiastuny wiosny”.
 
Klasa VII

Ćwiczenie str. 26
Wykonaj humorystyczne dzieło inspirowane metodami dadaistów i surrealistów. 

Muzyka
 
Klasa I

Śpiewanie pieśni „Święty uśmiechnięty” (taki duży, taki mały) i innych znanych piosenek.
 
Klasa IV

Przypomnienie nazw instrumentów perkusyjnych. Śpiewanie znanych piosenek.
 
Klasa V

Przypomnienie nazw instrumentów strunowych. Śpiewanie znanych piosenek.
 
Klasa VI

Przypomnienie nazw instrumentów dętych. Śpiewanie pieśni „Kochamy Cię Janie Pawle II”.
 
Klasa VII

Nauka tekstu pieśni „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki.  Śpiewanie znanych piosenek.
 

ZADANIA Z GEOGRAFII

 1. 03. 2020 r. – 27. 03. 2020 r.

 

 

KLASA VIII

 

Temat: Stany Zjednoczone – potęgą gospodarczą świata.

 

 1. Przeczytajcie uważnie tekst z podręcznika, strony 140-147, zwracając uwagę na:
  1. położenie,
  2. powierzchnia,
  3. liczba ludności
  4. gęstość zaludnienia
  5. PKB na 1 osobę,
  6. stolica,
  7. język urzędowy,

 

 1. Odpowiedzcie ustnie na pytania:
 2. Co świadczy no tym, że Stany Zjednoczone są największą potęgą gospodarczą świata?
 3. Dolina Krzemowa i inne ośrodki high-tech a rozwój gospodarczy kraju.
 4. Usługi – podstawą sprawnie działającej gospodarki.
 5. Rolnictwo i produkcja żywności w USA.
 6. Marnowanie żywności – problem etyczny i ekonomiczny.

 

 • W zeszycie ćwiczeń zróbcie zadania ze strony 66-68.

 

 1. Dodatkowo polecam:

https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa---swiatowa-potega-gospodarcza/DnH3TmLon

 

 

 

KLASA VII

 

Temat: Moje miejsce zamieszkania i jego położenie na mapie administracyjnej Polski.

 1. Przeczytaj materiał na stronie e-podręczniki.pl:

https://epodreczniki.pl/a/moje-miejsce-zamieszkania-i-jego-polozenie-na-administracyjnej-mapie-polski/DBz3hwjD0

 

 1. Zwróć uwagę na:
 2. podział administracyjny Polski;
 3. województwa, ich stolice i ich położenie na mapie;
 4. położenie swojego miejsca zamieszkania na mapie administracyjnej Polski;
 5. położenie regionu, w którym mieszkasz.
 6. Obejrzyj mapy, symulacje, krótkie filmy i wykonaj umieszczone tam ćwiczenia interaktywne.

 

 

KLASA VIa, VIb

 

Temat:Rolnictwo Danii i Węgier.

 1. Przeczytaj temat lekcji zwracając szczególną uwagę na następujące zagadnienia:
 • Co to jest rolnictwo? (str.98)
 • Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa. (str.99)
 • Co to jest: export, plony, decytona?
 • Różnice w rolnictwie Danii i Węgier.

 

 1. Jako notatkę w zeszycie wykonaj tabelę:

Warunki rozwoju rolnictwa

Dania

Węgry

Ukształtowanie powierzchni kraju

 

 

Klimat

 

 

Gleby

 

 

Zamożność państwa

 

 

Wielkość gospodarstw

 

 

Od kiedy otrzymuje wsparcie Unii Europejskiej?

 

 

Mechanizacja rolnictwa

 

 

 

 1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń (str. 65-67).

 

 1. Dodatkowo polecam filmy:

WĘGRY 1 - https://www.youtube.com/watch?v=tYwCH-HV2h8

WĘGRY 2 - https://www.youtube.com/watch?v=7l9Z7pFUka4

 

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

 

 1. Przeczytajcie temat z podręcznika (str. 106-113) zwracając szczególną uwagę na:
 • Jakie czynniki wpłynęły na rozwój przemysłu we Francji?
 • Gałęzie przemysłu rozwijające się we Francji.
 • Charakterystyka przemysłu:
 • ­ samochodowego i środków transportu,
 • ­
 • Znaczenie nowoczesnych usług dla gospodarki.
 • Charakterystyka usług.

 

 1. Wykonajcie notatkę do zeszytu:

 

 1. Dane statystyczne:
  1. położenie w Europie– mapa (wydrukowana lub narysowana)
  2. powierzchnia -
  3. liczba ludności -
  4. gęstość zaludnienia -
  5. PKB na 1 osobę -
  6. stolica -
  7. język urzędowy -
  8. waluta –
 2. Technopolia/technopolis to …

 

 1. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zadania (str. 69-72).

 

 1. Dodatkowo obejrzyjcie film:

FRANCJA - https://www.youtube.com/watch?v=DtD_UAuWguQ&list=PL4_MU22GB-rZCvz7PwEnqkxCesck7cKIa&index=13

 

KLASA Va, Vb, Vc

Temat: Szata roślinna i pogoda w Tatrach.

 

 1. Przeczytajcie tekst z podręcznika strony 77-81 ze zwróceniem uwagi na następujące zagadnienia:
 • ­ Jak zmienia się temperatura powietrza i opady w górach wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza?
 • ­ Piętra roślinności w Tatrach i ich charakterystyka.
 • ­ Gatunki chronione w Tatrzańskim Parku Narodowym.
 • ­ Życie i zwyczaje górali podhalańskich.
 • ­ Negatywne skutki rozwoju turystyki w Tatrach.

 

 1. W zeszycie wykonaj schemat obrazujący piętra roślinne w górach.

 

 1. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zadania ze strony 46-49.

 

 1. Polecam obejrzenie filmów:

GRANIT - https://www.youtube.com /watch?v=InZEtv4YgpY

TATRY - https://www.youtube.com/watch?v=Zr7ZVttZyc0

 

 

Zajęcia logopedyczne

Szanowni Państwo,

w zeszytach logopedycznych Państwa dzieci znajduje się bardzo dużo ćwiczeń, z zakresu ćwiczeń buzi, języka, wywoływania i automatyzacji poszczególnych głosek. Poniżej przedstawiam poszczególne ćwiczenia:

Ćwiczenia logopedyczne

Do każdej wady wymowy. Ćwiczymy codziennie po ok. 10 min.

 1. Ćwiczenia oddechowe (ćwiczymy je krótko ok. 1 minuty i często powtarzamy. Zwracamy uwagę na prawidłowy tor oddechowy powietrze nabieramy nosem, wypuszczamy buzią):
  • Nabieramy powietrze nosem i wypuszczamy buzią,
  • Dmuchanie na bańki mydlane, pióro.
  • Nabieramy powietrze, ręce do góry liczymy do 5 i wypuszczamy.
  • Zabawa z chmurką (odpowiedni opis znajdzie się w zeszycie.
 2. Ćwiczenia języka (wykonujemy codziennie po ok 7 minut):
 • Kląskanie – proszę zwrócić uwagę jak dziecko kląska, chodzi aby nie robiła się z języka tzw. łyżeczka.
 • Opóźnione kląskanie – język leży płasko pod podniebieniem, ręką powoli opuszczamy żuchwę, aż do momentu kląsknięcia.
 • Dotykanie językiem nosa, uszu, brody (chodzi o maksymalne wysuwanie języka).
 • Liczenie górnych ząbków – buzia otwarta jak przy wymawianiu głoski [e]. Następnie językiem czyścimy zęby, aż do górnego dziąsła.
 • Mycie zębów – buzia jak przy wymawianiu głoski [e], następnie czyścimy górne zęby.
 • Dźwig – wyciągamy maksymalnie język na brodę, robimy haczyk, kładziemy dziecku na niego chrupka, groszek, słomkę, liczymy do pięciu i dziecko może zjeść smakołyk. Język musi być na zewnątrz. Na początku może się to nie udać, to może robić, kiedy język jest w jamie ustnej.
 • Przeciskanie języka przez zęby – Zęby są zaciśnięte i przeciskamy go przez zęby.
 • Tłuczenie języka – tak jak tłucze się schabowe. Głównie chodzi o środkową część języka. Proszę przy tym ćwiczeniu uważać!
 • Ostrzenie języka o górne zęby- buzia otwarta jak przy [a] i czubek języka ostrzymy o górne zęby.

WAŻNE: Proszę przy każdej nadarzającej się okazji zwracać dziecku uwagę na tor oddychania!

Ćwiczenia języka: 1. „Sklejanie pierogów” – nagryzanie brzegów języka zębami (masaż) i rozciąganie języka). 2. „Wyżymaczka” – przeciskanie języka przez maksymalnie zbliżone do siebie zęby. 3. „Łopatka” – wysuwanie szerokiego języka z buzi nie dotykając zębów. 4. „ Konik” – kląskanie czubkiem języka o podniebienie twarde (zmiana układu warg jak przy głosce u - i. 5. „Zaczarowane miejsce” – odklejanie czubkiem języka z przedniej części podniebienia twardego chrupki, opłatka, czekolady, nutelli, kropli miodu, itp. 6. Przytrzymywanie czubkiem języka, ssanie cukierka pudrowego lub naśladowanie. 7. Zdmuchiwanie skrawka papieru umieszczonego na czubku języka. 8. „Młotek” – szybkie wypowiadanie głoski [l] dotykając czubkiem języka  o górny wałek dziąsłowy. 9. „Trzepanie dywanów” – szybkie i kilkukrotne uderzanie językiem o górną wargę wybrzmiewając [ly]. 10. „Piosenkarz” – śpiewanie różnych melodii na sylabach, poruszając jedynie językiem – nie brodą, przy szeroko otwartych ustach: la, la, la, lo, lo, lo, le, le, le, lu, lu, lu, ly, ly, ly. 11. Wypowiadanie zbitki sylabowej lalolule najpierw wolno, potem coraz szybciej. 12. „Chiński język” - wypowiadanie zbitek sylabowych – szybko i kilkakrotnie: nalapatada, nolopotodo, nelepetede, nuluputudu, nylypytydy. 13. „Traktor” – wielokrotne, coraz szybsze wypowiadanie zbitki bd, a następnie sylab: bda, bdo, bde, bdu, bdy, pta, pto, pte, ptu, pty, bda – pta, bdo – pto, bde – pte, bdu – ptu, bdy – pty. 14. „Paplanie” – wielokrotne coraz szybsze wypowiadanie: tedamwa, tattedat, ente dente, lelum polelum, ble, ble, ble, tla, tlo, tlu. 15. „Karabin maszynowy” - wielokrotne, energiczne wypowiadanie [ttt], [ddd], [td] [tdn] (najpierw wolno, potem coraz szybciej) dotykając czubkiem języka o górny wałek dziąsłowy przy szeroko otwartych ustach, potem sylaby: te, te, te, ty, ty, ty, de, de, de, dy, dy, dy. A następnie zbitki sylabowe: teda – teda, tede – tede, tedo – tedo, tedu – tedu, tedy – tedy. 16. Wypowiadanie rymowanki - głoska [t] wymawiana w sposób przytępiony, tzn. z językiem na podniebieniu: Kto to tutaj tak tupie? To tato tutaj tak tupie. Ach, tato tutaj tak tupie! 17. „Piła” - wybrzmiewanie przedłużonego [d] z równoczesnymi energicznymi, poziomymi ruchami palcem po wędzidełku podjęzykowym. 18. „Suszarka” – mocne dmuchanie na czubek języka uniesiony do wałka dziąsłowego, aż do pojawienia się tr. 19. „Zepsuty traktor” – mocne akcentowanie głoski [t] w czasie wybrzmiewania zbitek tll, tll, trl najpierw szeptem, potem głośno. 20. „Mały ptaszek uczy się śpiewać” – powtarzanie sylab szeptem, a następnie głośno: la, la, la, trla, lo, lo, lo, trlo, lu, lu, lu, trlu, le, le, le, trle, ly, ly, ly, trly, li, li, li, trli. 21. „Śpiew ptaków” – szeptem i głośno wypowiadanie trla, trlo, trle, trlu, trly. 22. Wyrazy dźwiękonaśladowcze – naśladowanie odgłosów zaczynając od szeptu: gra na trąbce – tra ta ta, tru tu tu, tre te te, zepsuty karabin maszynowy – trtrtr, dr drdr, groźny pies – wrr, wrr, wrr, traktor – tur turtur, tyrtyrtyr, pyr pyrpyr, fruwające ptaki – fru, fru, fru, ćwierkające wróble – ćwir, ćwir, ćwir, świnka – chrum, chrum, zatrzymanie konia – pr, pr, śpioch – chr, chr, chr, dzwonek – dryń, dryń, szorowanie zębów – szuru, szuru, zapalanie światła – pstryk, pękający balonik – trach, wrona – kra, kra, samochód – brum, brum.

 

W trakcie pracy logopedycznej z dziećmi, zachęcam do skorzystania z interaktywnych ćwiczeń:

https://domologo.pl/

www.mimowa.pl

https://mamotoja.pl

www.superbelfrzy.edu.p

 

JĘZYK NIEMIECKI (16.-20.03.20)

 

KLASA IV

 1. Thema: Der Hund wohnt hier. Utrwalenie nazw zwierząt.

Drodzy Uczniowie, zróbcie proszę kolejne ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń z rozdziału Haustiere:

- A4 krzyżówka (zwróćcie uwagę na zapis litery ӧ w krzyżówce, należy ją zapisać „o e”),

- B1 (należy posegregować nazwy zwierząt według rodzajnika i wpisać w odpowiednie miejsce),

- dla chętnych B2 i B3.

 

 1. Thema: Mein Hanster ist weiβ. Poznanie nazw kolorów.

Proszę przepiszcie notatkę – nazwy kolorów do zeszytu! Nazwy kolorów są w podręczniku na stronie 38. W notatce możecie użyć kolorowych kredek / długopisów.

FARBEN (KOLORY)

 1. rot – czerwony
 2. gelb – żółty
 3. blau – niebieski
 4. grűn – zielony
 5. weiβ – biały
 6. braun – brązowy
 7. schwarz – czarny
 8. grau – szary

Zróbcie proszę w miarę swoich możliwości ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń C2, C3 (tylko pokolorujcie) ,

- dla chętnych ćwiczenie C4.

 

KLASA V

Thema: Mein Tag. Przebieg dnia – utrwalenie słownictwa.

Drodzy Uczniowie, przepiszcie proszę ćwiczenie do zeszytów i uzupełnijcie słówkami podanymi poniżej. W razie problemów spójrzcie do wcześniej czytanego tekstu „Ein Tag bei Familie Mӧller”, Podręcznik, str. 40 (można też to ćwiczenie wydrukować i wkleić do zeszytu)

sehe / stehe / ziehe / mache / wasche / komme / gehe

 1. Ich ________________ um sieben Uhr auf.
 2. Ich _______________ mich im Badezimmer.
 3. Ich _______________ mich an.
 4. Ich _______________un halb acht in die Schule.
 5. Ich ______________ um zwei Uhr nach Hause.
 6. Ich _____________ die Hausaufgaben.
 7. Ich ____________ um achtezehn Uhr fern.

 

Thema: Die kluge Eule prűft. Powtórzenie materiału z rozdziału 4.

Uczniowie! Zróbcie proszę ćwiczenie 1 (godziny) i ćwiczenie 2 w zeszycie ćwiczeń w Die kluge Eule prűft (na końcu rozdziału).

 

 

KLASA VI

Thema: Alles Gute zum Geburtstag. Redagowanie życzeń urodzinowych.

Drodzy Uczniowie! Przepiszcie proszę notatkę do zeszytu! (Proszę uczniów klasy 6b, których zeszyty zabrałam do sprawdzenia, aby notatki pisali na kartkach, które później wkleją do zeszytu).

WÜNSCHE (ŻYCZENIA)

 1. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. – Skladam ci życzenia z okazji urodzin.
 2. Ich wűnsche dir … - Życzę ci ….

                             - viel Glűck (dużo szczęścia).

                             - gute Noten (dobrych ocen).

                             - viel Erfolg (dużo sukcesów).

                            - alles Gute (wszystkiego dobrego).

Zróbcie, proszę ćwiczenie B4 w zeszycie ćwiczeń (rozdział Familienfeste).

 

 

Thema: Wir lesen! Czytanie ze zrozumieniem tekstu „ Meine Geburtstagsparty”.

Przepiszcie, proszę słówka z zakresu Geburtstag (urodziny) do zeszytu

GEBURTSTAG

 1. das Geburtstagskind – solenizant
 2. die Geburtstagsparty – przyjęcie urodzinowe
 3. die Geburtstagstorte – tort urodzinowy
 4. das Geburtstagsgeschenk – prezent urodzinowy
 5. das Geburtstagslied – piosenka urodzinowa

Przeczytajcie tekst „Meine Geburtstagsparty), podręcznik strona 39 i z pomocą tego tekstu zróbcie ćwiczenie C1 w zeszycie ćwiczeń (rozdział Familienfeste)

 

KLASA VII

Thema: Vor der Imbissbude – odmiana czasowników zwrotnych.

Drodzy Uczniowie! Proszę przepiszcie notatkę do zeszytu.

Czasowniki zwrotne   występują w języku niemieckim z zaimkiem zwrotnym „sich”, który przyjmuje różne formy w zależności od liczby i osoby.

Odmiana czasownika zwrotnego sich waschen (myć się)

Ich wasche mich

Du wӓscht dich

Er / sie / es wӓscht sich

Wir waschen uns

Ihr wasch euch

Sie / sie waschen sich

PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW ZROTNYCH:

 1. sich interessieren – interesować się
 2. sich beeilen – spieszyć się
 3. sich freuen – cieszyć się
 4. sich treffen – spotykać się
 5. sich befinden – znajdować się
 6. sich fűhlen – czuć się

 

Zadania dla Was

 1. Odmiana 1 wybranego czasownika zwrotnego w zeszycie.
 2. Ćwiczenie 3 / 91.

 

 

 

Thema: Essen in den DACHL – Lӓndern. Potrawy charakterystyczne dla krajów niemieckojęzycznych.

Przepiszcie notatkę do zeszytu:

 1. Speisen (potrawy) in Deutschland:

- der Eintopf – potrawa jednogarnkowa

- die Schweinshaxe mit Sauerkraut – golonka z kiszoną kapustą

- die Bratwurst – pieczona kiełbasa

 1. Speisen in Ősterreich:

- das Wiener Schnitzel – sznycel po wiedeńsku

- die Sachertorte – tort Sachera (tort czekoladowy)

- der Apfelstrudel – strudel z jabłkami

 1. Speisen in der Schweiz

- das Fondue – fondue

- die Rӧsti – placek ziemniaczany

 

 

KLASA VIII

Thema: Wir fahren mit dem Auto. Przyimki z celownikiem.

Drodzy Uczniowie! Przepiszcie proszę notatkę do zeszytu, następnie przepiszcie ćwiczenie i uzupełnijcie zdania poznanymi przyimkami!

PRZYIMKI Z CELOWNIKIEM

 1. aus – z (skąd?)
 2. bei – u, przy, koło
 3. gegenűber – naprzeciwko
 4. mit – z
 5. nach – do (miast, większości państw), po
 6. seit – od (jakiegoś czasu)
 7. von – od
 8. zu – do

 

Übung 1

 1. Wir fahren _______ England.
 2. Anna kommt _______ Italien.
 3. Er geht ________ Thomas.
 4. Sie wohnt __________ der Schule.
 5. Moni lernt ______ zwei Jahren Deutsch.
 6. Katrin hat ein Buch ________ der Mutter.

 

 

Thema: Wie komme ich zum Zug. Opis drogi.

Drodzy Uczniowie! Przepiszcie proszę notatkę do zeszytu, następnie przepiszcie ćwiczenie i uzupełnijcie zdania poznanymi słówkami!

 

Entschuldigung (Przepraszam),

wie komme ich zur Post? – jak dojdę na pocztę?

wo ist die Post? – gdzie jest poczta?

 

> Gehen Sie / Geh / Geht

- geradeaus – prosto,

- nach links – w lewo,

- nach rechts – w prawo,

- die Schulstraβe entlang – wzdłuż ulicy szkolnej,

> Danke schӧn. / Vielen Dank.

> Bitte sehr.

 

 1. an der Kreuzung – na skrzyżowaniu
 2. dann – potem
 3. die zwite Straβe – druga ulica
 4. um die Ecke – za rogiem

 

Übung 1

Schreib,

 1. Wo ist die Post in Izbica Kujawska?

- Geh die Schulstraβe 1)___________, dann nach   2)__________ und 3)__________. Um die 4)________ befindet sich die Post.

 

 1. Wie komme ich zur Kirche?

- Gehen Sie die Schulstraβe entlang, dann 1)_______ links, geradeaus, die Warszawska – Straβe 2)__________, dann nach 3)__________.

 

 

 

 

 

 

Zadania do j. angielskiego dla klas 4,5a,5c,6b i 7 od 23.03 do 27.03.2020 r.

Klasa 4

 

Zadania znajdują się w podręczniku. Wykonujemy je w zeszycie według podanych po polsku poleceń.

Zad. 1 str. 118 – przerysowujemy i podpisujemy obrazki

Zad 4 str. 118

Zad. 5 str. 118 – Napisz czy zdania SA prawdziwe T, czy fałszywe F

Zad. 6 str. 118- Wpisz uzupełnione wyrazy do zeszytu

 

Klasa 5 a i c

 

Zadania z podręcznika wykonujemy w zeszycie.

Zad. 1 str.118 – Podpisz obrazki nazwami miejsc

Zad. 4 str. 118 – Uzupełnij słowa i zdania przepisz do zeszytu

Zad. 5 str.118 – popraw podkreślone słowa w zdaniach

Zad. 6 str. 118 – uzupełnij zdania słowami z zad. 1 i przepisz je do zeszytu

Do zadań używajcie słownika lub translatora

 

Klasa 6b

 

Zadania z podręcznika wykonujemy w zeszycie.

Do zadań używajcie słownika lub translatora

Zad. 1 str. 118 – Obrazki podpiszcie słowami z ramki

Zad. 4 str. 118 – ułóż litery w słowa z zad. 1

Zad.5 str. 118 – Poprawcie podkreślone słowa i przepiszcie zdania

Zad. 7 str. 118 – Opiszcie znane przez was 2 miejsca sportu w 3 zdaniach każde – Dla chętnych

 

Klasa 7

 

Zadania z podręcznika wykonujemy w zeszycie.

Do zadań używajcie słownika lub translatora

Zad. 1 str. 116 – połączcie słowa i ich definicje

Zad. 2 str. 116 – Przeczytajcie tekst

Zad. 3 str. 116 – Napiszcie czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe?

Zad. 4 str.116 – Ułóżcie pytania i odpowiedzcie na nie

 

Joomla templates by a4joomla