Phoca Gallery Menu Module

Phoca Gallery Image Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG102_6775.JPG

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2015 r.

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 ? 31 grudnia 2015 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

3.

Ferie zimowe

 

18 ? 31 stycznia 2016 r.

województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

24 ? 29 marca 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

5.

Sprawdzian przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) w szkołach podstawowych

 

 

b) dodatkowy termin sprawdzianu

w szkołach wymienionych w lit. a

 

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

05 kwietnia 2016 r.

 

 

 czerwiec 2016 r.

(podstawa prawna:§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

 w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562,

z późn. zm.)

 

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

24 czerwca 2016 r.

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

7.

Ferie letnie

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

Dni wolne ustawowo od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


? 01.11.2015; 11.11.2015; 06.01.2016; 01.05.2016;03.05.2016; 26.05.2016 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych z realizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych :


? 14.10.2015; 10.11.2015; 04,05.01.2016; 05.04.2016; 02.05.2016; 27.05.2016r.


Joomla templates by a4joomla