Phoca Gallery Menu Module

Phoca Gallery Image Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG102_6775.JPG

1. Zespół ds. ewaluacji Statutu Szkoły

p. Małgorzata Parada ? przewodniczący

p. Ewa Wałęsa

p. Iwona Mańkowska

 

 

2. Zespół ds. ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

p.Anna Bet ? przewodniczący

p. Elżbieta Pakulska

p. Małgorzata Kostecka

 

3. Zespół ds. opracowania tygodniowego planu zajęć edukacyjnych

p. Elżbieta Kałamajka ? przewodniczący

p. Elżbieta Koralewska

p. Iwona Panowicz

 

4. Zespół ds. opracowania harmonogramu dyżurów nauczycielskich

p. Iwona Panowicz ? przewodniczący

     p. Elżbieta Kałamajka

p. Elżbieta Koralewska

 

5. Zespół ds. opracowania harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych

    p. Małgorzata Nowakowska

    p. Sylwia Śledzińska

    p. Barbara Kubiak

    p. Elżbieta Kujawska

 

6. Zespół ds. profilaktyki, wychowania i opieki

p. Barbara Kubiak ? przewodniczący

p. Elżbieta Wiśniewska

p. Beata Łojewska

p. Małgorzata Kostecka

p. Marzena Grabowska wz Dylewska Barbara

p. Małgorzata Nowakowska

p. Anna Lubińska

 

7. Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno?pedagogicznej dzieciom

     w oddziałach przedszkolnych  i w klasach I-VI

p. Barbara Kubiak ? przewodniczący

p. Maria Parecka koordynator 0a,b,c,d;

p. Anna Bet koordynator kl.IV ? VI;

p. Marzena Grabowska wz Dylewska Barbara koordynator kl.I ? III;

oraz nauczyciele wychowawcy, uczący i wszyscy nauczyciele realizujący zajęcia: terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacji indywidualnej, nauczania indywidualnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

 

8. Zespół ds. analizy i interpretacji wyników sprawdzianów zewnętrznych

- Klasa III ? OBUT 2015

     p. Elżbieta Kujawska ? przewodniczący

     p. Ewa Pogorzelska

     p. Małgorzata Kostecka

- Klasa VI ? SPRAWDZIAN 2015

     p. Małgorzata Parada ? przewodniczący

     p. Anna Lubińska

     p. Elżbieta Kałamajka

     p. Sławomir Chrut

 

9. Szkolny zespół egzaminacyjny

      p. Elżbieta Bąk ? przewodniczący

      p. Iwona Mańkowska ? zastępca przewodniczącego ds. klas I - III

      p. Barbara Kubiak ? zastępca przewodniczącego ds. klas VI

      p. Sławomir Chrut ? obsługa aplikacji internetowych

      nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

      nauczyciele klas IV ?VI

 

10. Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły

     p. Elżbieta Koralewska - przewodnicząca

     p. Barbara Pałczyńska

     p. Grażyna Rochnowska

 

11. Zespół ds. bezpieczeństwa w szkole

     p. Roman Osiński ? przewodniczący

     p. Elzbieta Wiśniewska

     p. Barbara Kubiak

     p. Dorota Wojciechowska

     p. Katarzyna Sosin

     p. Bartłomiej Płachecki

 

12.  Zespół ds. ewaluacji Koncepcji Pracy Szkoły

     p. Barbara Kubiak ? przewodniczący/pedagog szkolny

     p. Elżbieta Bąk ? dyrektor szkoły

     p. Barbara Pałczyńska ? opiekun Samorządu Uczniowskiego

     p. Elżbieta Wiśniewska ? kierownik świetlicy szkolnej

     p. Beata Łojewska ? biblioteka szkolna

     p. Małgorzata Nowakowska ? kl. IV ? VI ? historia

     p. Marzena Grabowska ? kl. I ? III ? edukacja wczesnoszkolna

 

13. Opracowanie Szkolnego Zestawu Podręczników i Programów Nauczania

      p. Beata Łojewska ? przewodniczący

      p. Dorota Wojciechowska

 

14.  Reprezentacja do Pocztu Sztandarowego

      p. Roman Osiński

      p. Sławomir Chrut

      p. Robert Kawka

      p. Bartłomiej Płachecki

      p. Kamil Kawczyński

Joomla templates by a4joomla