Phoca Gallery Menu Module

Phoca Gallery Image Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG102_6775.JPG

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 1 września 2014 r.

 (podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 2.

 Zimowa przerwa świąteczna

22 ? 31 grudnia 2014 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

 Ferie zimowe

16 lutego ? 01 marca 2015 r.

 

województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4.

 Wiosenna przerwa świąteczna

02  ?  07 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 5.

Sprawdzian przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) w szkołach podstawowych

b) dodatkowy termin sprawdzianu

w szkołach wymienionych w lit. a

 

 

 

  01 kwietnia 2015 r.

? czerwca 2014 r.

 (podstawa prawna:§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.  w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7.

 Ferie letnie

 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)


 

Joomla templates by a4joomla