Phoca Gallery Menu Module

Phoca Gallery Image Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG102_6775.JPG

Pragniemy poinformować, iż  w naszej szkole realizowany jest projekt pt.:

„Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od sierpnia 2018 do czerwca 2020 r.

Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K).

 

Projekt zakłada zorganizowanie 2940 h zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej obejmujących następujące zakresy:

- zajęcia rozwijające z tik

- zajęcia rozwijające z j. angielskiego

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

- zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej

- zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych

- gimnastyka korekcyjna

- grupowe warsztaty edukacyjno-zawodowe

- indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

- zajęcia rozwijające z matematyki

- zajęcia rozwijające z przyrody 

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.


 

Joomla templates by a4joomla