Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

apele

Pierwszoklasiści pod okiem swoich wychowawczyń przygotowali program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, artystyczne i taneczne. Złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. W uroczystości udział wzięli zaproszeni rodzice. Dzieci z rąk p. Dyrektor otrzymały okolicznościowe dyplomy i słodycze.

 

 


"Bohaterowie dnia codziennego" - pod takim tytułem w pięknej, jesiennej scenerii odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez uczniów klas drugich i czwartych. Uroczystość dedykowano wszystkim BOHATEROM DNIA CODZIENNEGO, czyli nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji, zarówno tym czynnie pracującym, jak i emerytom. Wśród tych ostatnich szczególne miejsce zajęło wspomnienie i pożegnanie pani Elżbiety Kujawskiej, która z dniem 1 września 2016 r. przeszła na emeryturę. Uroczystość dostarczyła wielu skrajnych emocji. W czasie apelu humor przeplatał się z patosem, a gromkie wybuchy śmiechu dusiły łzy wzruszenia.  Najmłodsi zaprezentowali wiersze, zespół wokalno-instrumentalny z drugoklasistami rozśpiewał publiczność, a czwartoklasiści zaprezentowali "Pokaz mody Bohaterów Dnia Codziennego". Na koniec wyświetlono krótki film pokazujący nauczycieli i pracowników szkoły w codziennej pracy. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne odśpiewanie  "Sto lat" i wręczenie słodkich serduszek nauczycielom, pracownikom oraz obecnym na uroczystości emerytom. Zapamiętamy to wydarzenie na długo.


 

Nowy rok szkolny powitaliśmy piosenką i wierszami, wspominając ciepłe, upalne dni. Na tej uroczystości pożegnaliśmy miłym słowem, bukietami kwiatów panią Barbarę Mazurek - nauczycielkę nauczania wczesnoszkolnego, która odeszła na emeryturę. Po wystąpieniach pani dyrektor, pana burmistrza i zaproszonych gości uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

 

 

 


13.06.2016 r. na apelu "O nich dla nich" społeczność szkolna uhonorowała uczniów, którzy odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

 

 

 

 


Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali I część apelu wiosenno - wielkanocnego. W części artystycznej połączono montaż słowny z piosenkami prezentowanymi przez klasy II. Samorząd Uczniowski przygotował Marzannę na pożegnanie zimy. Klasy drugie wykonały piosenki o tematyce wiosennej.

 

 

 


Jasełka pt. "Ja także pójdę do tej stajenki" została zaprezentowana dla druhów strażaków, dla całej społeczności szkolnej oraz w kościele parafialnym w dniach: 11.12.2015 r., 21.12.2015 r. i 06.01.2016 r.

 

 

 

 


Opracowanie scenariusza i przygotowanie części słowno - poetyckiej z okazji Jubileuszu 40 - lecia szkoły połączono ze Świętem Niepodległości i Świętem Patrona Szkoły. Pani Małgorzata Parada przygotowała prezentację multimedialną ukazującą szkołę we wspomnieniach, krótką jej historię oraz sylwetki ludzi związanych z naszą szkołą w ostatnim czterdziestoleciu. Przedstawiciele S.U. złożyli kwiaty przy tryptyku J. Piłsudskiego oraz zapalili znicze i złożyli wiązankę przy pomniku ofiar II wojny światowej.

 

 


 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych upamiętniliśmy występem artystycznym (śpiewanie piosenek, recytacja wierszy, przedstawienie układów tanecznych) oraz uroczystym ślubowaniem. Na apelu obecni byli wychowawcy kl. II - III wraz uczniami i rodzice. Uczniom kl. I wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i złożone życzenia.

 

 

 


Dzień ten upamiętniliśmy piosenką i wierszem. Zostały złożone życzenia przez naszych uczniów, którzy wręczyli nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły owoce jesieni - jabłka. Na apelu obecni byli goście: pan burmistrz, przedstawiciel RR, którzy złożyli życzenia na ręce pani dyrektor. Część artystyczną przygotowały klasy III i IV.

 

 

 


Nowy rok szkolny powitaliśmy piosenką i wierszami, wspominając ciepłe, upalne dni. Na tej uroczystości pożegnaliśmy miłym słowem, bukietami kwiatów panią Elżbietę Kałamajkę - nauczycielkę matematyki, która odeszła na emeryturę. Po wystąpieniach pani dyrektor i zaproszonych gości uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

 

 

 


Z tej okazji został wydany specjalny egzemplarz ?Szkolnego Nosa?. Uroczystość przygotowali nauczyciele (wychowawcy) klas V i VI. Klasa VI złożyła ślubowanie, przekazała sztandar przewodniczącym kl. V. Wręczono listy gratulacyjne, nagrody i świadectwa z wyróżnieniem. Uczniowie kl. V pożegnali upominkiem swoich starszych kolegów i koleżanki, a absolwenci pożegnali swoich nauczycieli i pracowników szkoły.

 

 


Uroczystość przygotowali nauczyciele w składzie: E. Wałęsa, B. Płachecki, K. Sosin oraz M. Leśniewska. Dekoracje na apel przygotowywali nauczyciele świetlicy. Pani Ewa Wałęsa prowadziła uroczystość. Lektorka wyczytywała uczniów, którzy odnieśli sukcesy. Wychowawcy lub nauczyciele przedmiotu wręczali dyplomy. Apel przeplatany był piosenkami.

 

 

 


Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w dn. 04.05.2015 r.

 

 

 

 


Apel Wielkanocny 30.03.2015 r.

 

 

 

 

 

 


Apel z okazji pierwszego dnia wiosny 20.03.2015 r.

Uczniowie naszej szkoły przywitali 20 marca 2015 roku pierwszy dzień wiosny (astronomicznej), kiedy następuje zrównanie dnia z nocą. Justyna i Zosia z kl. VIa zaśpiewały nam piosenkę o wiośnie. Następnie odbył się pojedynek wiosny z zimą. W ich role wcieliły się Julia i Sandra. Obydwie zawodniczki wspierali sekundanci ? Jakub i Mateusz. Starcie komentował Bartek. Tę część przygotowali uczniowie z kl. Vc. Po wyczerpującej walce zwyciężyła wiosna. Zima opuściła ring, a razem z zimą odeszła marzanna. Właściwszym słowem byłoby ?zostały wyniesione? co w przypadku marzanny jest zrozumiałe natomiast zima była tak wyczerpana, że nie mogła odejść o własnych siłach. Dzieci z klas młodszych uświetniły apel piosenką i tańcem.

Pani dyrektor zapoznała zebranych z wynikami konkursu na plakat o wiośnie. Wszystkie prace były bardzo ładne, uczniowie włożyli dużo wysiłku w ich wykonanie i wykazali się dużą kreatywnością. Wszystkim pracom przyznano pierwsze miejsce. Następnym konkursem było zadanie dokończenia przysłowia. Każda klasa otrzymała jedno przysłowie.

Uczniowie którzy przygotowali ciekawy fryzury zaprezentowali się wszystkim zebranym na apelu. W dalszej części pani dyrektor wręczyła dyplomy uczestnikom konkursu Meditest. Najwyższy wynik uzyskała Aleksandra Piechocka z kl. VIc. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim biorącym udział oraz nauczycielom za przygotowanie apelu, a uczestnikom konkursów za wkład pracy.

Apel poprowadzili Alicja i Jakub z kl. VIc.


Joomla templates by a4joomla